- 14.08.2013

Tulevaisuuden työpaikat maaseudulla

Kirjoitus julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa

Ympäristöministerinä olen halunnut erityisesti puhua maaseudun elinvoimasta ja siellä piilevistä
lukuisista mahdollisuuksista lisätä vihreitä työpaikkoja. Pääsin hiljattain osallistumaan innostavaan keskustelutilaisuuteen Pielisen rannalla, Lieksan kaupungissa. Siellä puhuimme ympäristöratkaisuista sekä vaihtoehdoista sosiaaliturvan ja työn paremmaksi yhteensovittamiseksi.

Rakenneuudistuksia tarvitaan etenkin monenlaisten elinkeinojen yhteensovittamisen mahdollistamiseksi maaseudulla.

Perustulo olisi maaseudun elinkeinoihin sopiva sosiaaliturvan muoto, joka kannustaisi tekemään niin kausiluontoista kuin keikkatyötä ja toisi varmuutta elämiseen ja arjen pyörittämiseen.

Työttömän verokortti on esimerkki askeleesta kohti perustuloa, mikä mahdollistaa tilapäisen työnteon ilman pelkoa työmarkkinatuen välittömästä menettämistä ja ilman kannustinloukkuja. Keikkahommien muuttuminen kannattavaksi helpottaisi monituloyrittäjyyttä ja riittävän työtulon saamista useista puroista.

Suomea kiertäessäni olen huomannut ihmisillä olevan paljon kiinnostusta uusia lupaavia mahdollisuuksia kohtaan. Biokaasun tuottaminen, maaseutumatkailu, uusiutuvat energiamuodot sekä tietoyhteiskunnan ja etätyön ratkaisut tarjoavat elinkeinoja, joiden lisäämistä maaseutualueilla pitää helpottaa.

Uusista mahdollisuuksista kannattaakin innostua. Lieksassa työllisyyskokeilun kautta on
löydetty uusia työmahdollisuuksia erityisesti pitkäaikaistyöttömille. Kokeilu lähtee paikallisesta näkökulmasta ja tuo yhteen ihmisen osaamisen ja lähtökohdat sekä yritysten, yhteisöjen, järjestöjen ja kaupungin tarpeet. Paikalliset ratkaisut toimivat.

Kylätoimikunnat ja yhteisöt ovat näyttäneet viime vuosina, kuinka maaseutua elävöitetään kun
sen parhaat asiantuntijat, asukkaat, tuovat ajatuksensa samaan pöytään ja tekevät yhdessä työtä ja vaikuttamista kohti suurempia askeleita. On yhteinen tehtävämme edistää myös tällaisen lähidemokratian lisäämistä.

Parhaimmillaan maaseutu on yhteiskunnallisten muutosten lähtöpiste. Uusiutuvan energian tukipolitiikan myötä Saksassa jo puolet uusiutuvan energian tuotannosta on yksityishenkilöiden ja maanviljelijöiden käsissä. Laskemalla syöttötariffin piirin pääsevien laitosten alarajaa, selkeyttämällä pientuotannon verkkoon liittämisen ehtoja ja ottamalla pientuottajien laskutuksessa käyttöön nettolaskutusmalli, voitaisiin Suomessakin seurata Saksan esimerkkiä.

Luontomatkailussa riittää mahdollisuuksia vaikkapa kalastusmatkailussa arvokalojen kantoja
elvyttämällä tai eräpalveluissa kansallispuistoja kehittämällä. Tällä viikolla vein Venäjän luonnonvaraministeri Sergei Donskoin Turun seudulle tutustumaan biokaasun tuotantoon, ravinteiden kierrätykseen maataloudessa ja luontomatkailuun, joissa yhteistyö Venäjän kanssa tarjoaa meille ympäristöratkaisujen vientimahdollisuuksia ja turismituloja, myös maaseudulle.

Luonnon kestävä vaaliminen tarjoaa sekä elämän edellytykset että työtä uusille sukupolville. Vihreä talous tuo työtä, vaalii luontoa ja tukee paikallista yritteliäisyyttä. Ratkaisuja on tarjolla runsaasti kun niihin vain tartutaan.