Ville NIINISTÖ in the EP in Strasbourg
- 01.03.2022

Sotapolitiikalla Putin ei voi enää voittaa

Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan on edennyt vaaralliseen vaiheeseen. Putinin Venäjä on eilisen aikana selvästi lisännyt laajaa ja kohdentamatonta tuhovoimaa käyttävien aseiden käyttöä ja epäilyt sotarikoksista ovat kasvaneet: siviileihin kohdistuneita hyökkäyksiä on tapahtunut ainakin Kiovassa, Harkovassa ja Mariupolissa. Kansainvälinen rikostuomioistuin aloitti tutkinnan sotarikoksista. Putin ei voi selvitä tästä joutumatta vastuuseen. Someviestit sodan kauheuksista leviävät myös Venäjällä, jossa rauhanliike kasvaa.

Ukrainan urhea puolustus on kestänyt ja saattanut Putinin hankalaan asemaan. Samaan aikaan kansainvälinen taloussaarto Venäjää kohtaan syvenee jopa niin, että kansainväliset öljy-yhtiöt (Shell, BP) vetäytyvät Venäjän sijoituksistaan. Europarlamentissa on suuri myötämielisyys tukea Ukrainan pyyntöä ottamista EU-jäsenyysmenettelyyn. Samalla EU-tasolla etsitään tiiviisti vaihtoehtoja energian tuontiin Venäjältä, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Venäjän hyökkäys on ajautunut tilanteeseen, jossa yhä autoritäärisemmin käyttäytyvälle Putinille on tarjottu vaihtoehtoa vetäytyä, mutta näyttää siltä että Venäjä vain lisää joukkojen ja asevoiman käyttöä kohdentaen sitä myös siviileihin. Sodan julmuus, raakuus ja sotarikosten epäily ovat kasvaneet. Ukrainan YK-suurlähettiläs esitti Venäjän käyttäneen pelättyä, suurta tuhovoimaa käyttävää termobaarista pommia. Ainakin Harkovassa on kaikella todennäköisyydellä käytetty rypälepommia siviilejä kohtaan, tarkoituksella. Pommitukset ovat pahentuneet. Samaan aikaan on noin 60 kilometrin pituiseksi venynyt Venäjän sotakolonna lähestymässä Kiovaa. Samaan aikaan kuitenkin EU-maiden toimittamat aseet ovat saapumassa enenevässä määrin Ukrainan puolustajille. Heillä on yhä mahdollisuuksia puolustautua sellaisella asearsenaalilla, joka tekee myös hyökkääjän tilanteen vaikeaksi.

Eilen Ukrainan presidentti vetosi EU-maihin, että ne ottaisivat pikamenettelyllä Ukrainan EU-jäseneksi. Tällä hän haluaa osoittaa Ukrainan sitoutumista demokratiaan ja Euroopan arvoyhteisöön syvällä tavalla. Pyyntöön on suhtauduttu positiivisesti, vaikka ei liene mahdollista tällaista pyyntöä käsitellä välittömästi. Tänään europarlamentti käsittelee erikoisistunnossaan Ukrainan tilannetta ja hyväksyy oman kantansa esittävän päätöslauselman. Voin jo sanoa, että tässä päätöslauselmassa tullaan ottamaan myönteinen kanta Ukrainan jäsenyysmenettelyn aloittamiselle. Samalla parlamentti tulee lausumaan kantansa mm. Venäjän energiatuonnin pikaisen minimoinnin puolesta ja kaiken Rosatomin kanssa tehtävän ydinenergiayhteistyön lopettamiseksi -tämä tarkoittaa vetoomusta myös Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pysäyttämiseksi.

EU-tasolla etsitään jo nyt pikaisia keinoja vähentää öljyn, kaasun, kivihiilen ja ydinpolttoaineen tuontia Venäjältä. EU:n ja länsimaiden asettamat talouspakotteet ovat osuneet Venäjään lujaa. Ruplan kurssi laski eilen yli 20 prosenttia, Moskovan pörssi on kiinni, länsimaiset sijoittajat vetäytyvät Venäjän markkinoilta. Venäjän keskuspankin valuuttavarannon jäädyttämisen takia Venäjän mahdollisuudet pysyä euro-dollarijärjestelmässä ja saada talouteensa dollareita ovat rajallisia. Tällä hetkellä ainoa alue, jossa swift-järjestelmä toimii, on juuri energiakauppa. Siksi energiantuonti Venäjältä on minimoitava, jotta Venäjään kohdistuvat talouspakotteet toimivat täydellä teholla. Venäjä ei myöskään pysty tällä hetkellä myymään kaasua tai muita fossiileja täysimääräisesti muille maille: jos EU-maat lopettavat ostot, ei Venäjä saa fossiilejaan myytyä. Sen rahahanat sulkeutuvat. EU-maissa investointeja uusiutuviin lisätään, kaasua tuodaan enemmän LNG:na muualta, energiatehokkuus- ja lämpöpumppuinvestointeja lisätään, jotta kaasun kysyntä ensi talveksi vähenee. Tällä hetkellä EU-maiden kaasuvarastot riittävät jo täksi talveksi, myös öljyvarastoja on useiksi kuukausiksi. Ostoja voi siis jo nyt voimakkaasti ainakin vähentää. Myös Suomen hallituksen ja suomalaisten yhtiöiden (Neste, Fortum) on valmistauduttava vetäytymään Venäjän markkinoilta vähintään energian ostojen osalta. Emme ole olleet tässäkään asiassa nopeimpana liikkeellä.

Venäjän taloudellinen ja poliittinen eristäminen on toteutunut laajempana kuin ehkä uskoimmekaan. YK:n yleiskokous äänestää tällä viikolla päätöslauselmasta, jossa Venäjää pyritään eristämään. Turvallisuusneuvostossa Venäjän veto-oikeus esti sen läpimenon, mutta täysistunnossa Venäjällä sitä oikeutta ei ole.

Venäjälle on tehty selväksi, että sotapolitiikalla Putinilla ei ole tästä ulospääsyä. Vaikka se jatkaisi Ukrainan urhean kansan pommittamista, Putin ei voi enää voittaa. Hän on menettänyt kaiken tukensa: Ukrainan kansa on yhtenäistynyt, kansainvälinen yhteisö on Venäjän tuominnut, ja myös hänen oma kansansa lisääntyvästi kyseenalaistaa Putinin sotapolitiikkaa. EU-maat ovat yhtenäistyneet, kansainvälisen oikeuden ja demokratian itsepuolustus on lujittunut. Seuraava askel on varmistaa, että sotatilanteen lietsomisen ja uusiin sotarikoksiin syyllistymisen sijaan Venäjä palaa neuvottelupyötään ja osoittaa valmiutta vetäytyä hyökkäyksestään Ukrainaan. Tämä perääntymisen tie Putinille on tarjottava tavalla, joka kunnioittaa Ukrainan valtiollista itsenäisyyttä. Toisena vaihtoehtona on se, että tilanne jatkuu kunnes valta vaihtuu Venäjällä. Putin ei voi enää voittaa vaan hänellekin on tullut aika vastata teoistaan.