- 09.02.2011

Tuloeroja on vähennettävä

Pienten tuloerojen maissa asuvat onnellisimmat ihmiset. Vihreät ovat sitoutuneet kehittämään uutta Suomea – hyvinvointiyhteiskuntaa jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet työhön ja hyvään elämään. Emme ole valmiita karsimaan sosiaaliturvaa tai keskeisiä hyvinvointipalveluita tiukkoinakaan aikoina.

Tärkeintä on parantaa vähäosaisimpien asemaa. Ongelma tuloeroissa ei ole vain absoluuttinen köyhyys, vaan myös suhteellisilla eroilla on merkitystä. Kyse ei ole vain varallisuuseroista, vaan ihmisten mahdollisuudesta elää täysipainoista elämää yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Merkit köyhyyden periytymisen lisääntymisestä ovat erityisen huolestuttavia. Tälle tielle Suomi ei saa lähteä.

Työtä tuloerojen kaventamiseksi on jatkettava. Haluamme, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi tuloerojen kasvun pysäyttäminen. Seuraavan hallituksen tulevaisuuspoliittisen selonteon aiheena tulisikin olla tuloerojen kaventaminen ja köyhyyden vähentäminen.

Olemme sinivihreässä hallituksessa korjanneet perusturvan aukkoja korottamalla pienituloisimpien etuuksia ja painottamalla tuloverotuksen kevennyksiä pienituloisille. Se lisää työn kannattavuutta ja vähentää kannustinloukkuja.

On yllättävää ettei Kokoomus uudessa vero-ohjelmassaan esitä tämän hallituksen linjan jatkamista. Kokoomus esittää arvonlisäveron kiristämistä, mutta samalla työn verotuksen keventämistä tasaisesti kautta linjan. Tällöin suurin osa veronkevennyksistä valuisi hyvätuloisille ilman mainittavaa kannustavaa vaikutusta tai hyötyä kotimaiseen kysyntään ja työllisyyteen.

Julkisen talouden kestävyysvajeen hoitaminen edellyttää veronkorotuksia. Ne on kohdennettava siten, että samalla kavennetaan tuloeroja. Rajallinen verojen kevennysvara on suunnattava pienituloisille.

On perusteltua siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta kulutuksen ja ympäristökuormituksen verotukseen. Verotuksella voidaan ohjata yhteiskuntaa kestävään suuntaan samalla kun työnteon kannattavuus paranee. Verotuksen tuloeroja kaventavan vaikutuksen on kuitenkin säilyttävä samalla. Mitä vähemmän verotuksesta kerätään progressiivisella tuloverotuksella, sitä kireämpää progression on oltava.

Pääomaveroa on syytä nostaa, sillä sen alhaisuus on kasvattanut tuloeroja. Samalla siitä on tehtävä progressiivinen kaikkein varakkaimpien pääomaverotuksen nostamiseksi lähemmäs työn verotusta.

Sosiaaliturvaa on ohjattava ripeästi perustulon suuntaan. Vastikkeellinen sosiaaliturva aiheuttaa aina kannustinloukkuja, kun perustulon avulla työnteko olisi aina kannattavaa. Pienituloistakin on kannustettava ensisijaisesti työnteon taloudellisella mielekkyydellä, ei raipalla.

Vihreiden verolinjaukset kaudelle 2011-2015 julkaistiin jo viime vuonna. Linjauksiin voit tutustua täällä.