- 16.03.2021

Suomen historian merkittävin yksittäinen ilmastopanostus

Aina välillä sitä etsii hallituksen päätöksistä suurennuslasilla vihreää kädenjälkeä, mutta nyt sitä ei tarvitse etsiä. Kestävän kasvun ohjelma, eli hallituksen päätös EU:n koronaelpymispaketin käytöstä, on yksinkertaisesti Suomen historian merkittävin yksittäinen ilmastopanostus.
Hallitus  julkisti eilen elpymisrahojen käytön suunnitelman. Yhteensä miljardi euroa ohjataan ilmastopäästöjä vähentävään teknologiaan ja investointeihin. Ympäristöministeri

Krista Mikkonen esitteli suunnitelman hyvin: sen on laskettu vähentävän Suomen ilmastopäästöjä yli 6 prosenttia!
Lisäksi pidän hyvänä, että elpymisrahoista iso osa ohjataan myös tutkimukseen ja digitalisaatioon. On tärkeää, että Suomi panostaa tulevaisuuteen ja siinä asemamme koulutuksen ja tutkimuksen huippumaana on tärkeä. Se on edellytys myös elinkeinoelämämme kyvylle pärjätä maailman murroksessa.
Yhä isompi osa työpaikoista syntyy nykyään sillä osaamisella mitä päästöjen vähentämisellä luodaan, oli sitten kyse energiantuotannosta, liikenteestä, ruuantuotannosta tai asumisen päästöjen vähentämisestä. Suomen kannattaa ottaa kasvava siivu näistä työpaikoista, siksi nämä investoinnit ovat tärkeitä. Samalla ilmastoratkaisut parantavat ihmisten elämänlaatua esimerkiksi joukkoliikennettä kehittämällä. Kaikkiaan pidän hallituksen suunnitelmaa hyvänä tapana yhdistää työpaikkojen luominen, tulevaisuuteen panostaminen ja ilmastopäästöjen leikkaaminen. Joukossa on myös rahan käyttöä kohteisiin, jotka pitäisi ensisijaisesti rahoittaa valtion budjetista eikä kertaluontoisilla investointirahoilla, mutta niiden osuus on kokonaisuudessa silti pieni. Elpymisrahaston idea on auttaa nousemaan koronakriisistä turvaamalla työllisyyttä, luomalla uusia työpaikkoja, uudistaa taloutta kestäväksi ja siten vahvistamalla rahoituspohjaa palvelujen turvaamiseen.
Europarlamentissa vihreät sai parannettua kriteerejä sille mitä rahoitusta lasketaan mukaan tähän ilmastorahoitukseen. Sillä varmistetaan se, että mukana ei ole ns viherpesua. Samalla saimme varmistettua, että koko EU:ssa vähintään 37 prosenttia rahoista käytetään ilmastonsuojelua edistäviin ratkaisuihin. Suomessa vihreät saivat hallituksessa vielä paremman ratkaisun tästä aikaan nostaessaan kansallista osuutta 50 prosenttiin.Tästä on hyvä jatkaa!