Kort om Ville

Ville Niinistö är ledamot i Europaparlamentet. Han är De gröna/Europeiska fria alliansen-gruppens koordinator i utskottet för industri, forskning och energi (ITRE) och ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Han är också suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON).

Niinistö var Finlands miljöminister mellan 2011 och 2014. Niinistö var riksdagsledamot i finska riksdagen mellan 2007-19, partiledare för De Gröna av Finland mellan 2011-17. Han är ledamot i stadsfullmäktige i Åbo i nuläget.

Niinistö har en magisterexamen i statsvetenskap från Åbo Universitet. Innan han valdes till riksdagen år 2007 arbetade han som doktorand i politisk historia (Finlands utrikespolitik) vid Åbo Universitet i Finland.

Niinistö är född 1976 i Åbo. Förutom politik gillar Niinistö både att spela och följa fotboll, promenera med sin hund och vara i skärgårdens natur i sydvästra Finland. Han är gift och har tre barn. Nu bor han mellan Helsingfors, Åbo och Bryssel, tidigare har han bott i Stockholm, Indonesien och London.