Kort om Ville

Ville Niinistö är ledamot i Europaparlamentet. Han är De gröna/Europeiska fria alliansen-gruppens koordinator i utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) och ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Han är också suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON).

Niinistö var Finlands miljöminister mellan 2011 och 2014. Niinistö var en riksdagsledamot i den finska riksdagen, tidigare partiledare för De Gröna av Finland och en aktuell stadsfullmäktige i Åbo.

Niinistö har en magisterexamen i statsvetenskap från Åbo Universitet. Innan han valdes till riksdagen år 2007 arbetade han som doktorand i politisk historia (Finlands utrikespolitik) vid Åbo Universitet i Finland.

Förutom politik gillar Niinistö både att spela och följa fotboll, promenera med sin hund och vara i skärgårdens natur i sydvästra Finland. Nu bor han mellan Helsingfors, Åbo och Bryssel, tidigare har han bott i Stockholm, Indonesien och London.