- 29.01.2011

Kokoomuksen tie heikentää hyvinvoinnin rahoittamista ja lisää tuloeroja

Kokoomus julkaisi tänään verolinjauksensa. Siinä kokoomus haluaa keventää ansiotuloverotusta kautta linjan, alentaa reippaasti neljällä prosenttiyksiköllä yhteisöverotusta sekä korottaa kahdella prosenttiyksiköllä arvonlisäveroa ja pääomatuloveroa.

Kokoomuksen tie heikentää hyvinvoinnin rahoittamista ja lisää tuloeroja. Kokoomus arvioi veromuutosten tuovan noin miljardi euroa lisää verotuloja, mutta 10 miljardin euron kestävyysvajeessa se merkitsisi aivan liian suuria leikkaustarpeita hyvinvointipalveluiden rahoittamisesta.

Tällä vaalikaudella hallitus on keventänyt verotusta jo selvästi tätä enemmän, edelliset hallitukset sitäkin enemmän. Vihreiden mielestä veronkorotukset voisivat kattaa ensi vaalikaudella kaksi miljardia euroa kestävyysvajeen supistamisesta ilman huomattavaa vaikutusta talouden elpymiseen sekä työn ja yrittäjyyden kannustavuuteen.

Vihreät kannattaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn verotuksesta kulutuksen ja ympäristökuormituksen verottamiseen, mutta vain sillä ehdolla, että tämä kompensoidaan työn verotuksessa pienituloisille. Omassa ehdotuksessamme suuntaamme työn verotuksen kevennyksen pelkästään pienituloisille: se lisää pienituloisen työn kannattavuutta sekä vähentää työttömyyttä ja köyhyyttä.

Jollei tätä tehdä, merkitsee se käytännössä verotuksen tuloeroja kaventavan vaikutuksen heikentymistä. Mitä vähemmän verotuloista kertyy progressiivisen tuloverotuksen kautta, sitä suurempi progression on oltava, jotta vaikutus tuloeroihin ja ihmisten käteen jäävään varallisuuteen säilyy samana. Tätä kokoomus ei ymmärrä, tai sitten tietoisesti jättää sen kertomatta ihmisille.

On silmänkääntötemppu sanoa kokoomuksen tavoin, että hyvinvoinnin turvaamiseksi kaikkein vähäosaisimpien etuuksia ei leikata, jos tuloerojen annetaan kuitenkin kasvaa. Kokoomuksen verokevennyksistä suuri osa valuu hyvätuloisille ilman kannustavaa vaikutusta tai hyötyä kotimaiseen kysyntään ja työllisyyteen.

Tällä hallituskaudella vihreät ja keskusta saivat työtulovähennyksen ja kunnallisveron perusvähennyksen nostamisen avulla painotettua verotuksen keventämistä pienituloisiin enemmän kuin kokoomus halusi. Progressio on työn verotuksessa käytännössä lisääntynyt. Se on etuuskorotusten lisäksi auttanut siinä, että tuloerot eivät ole viime vuosina enää viime vuosikymmenien yleisen trendin tavoin kasvaneet. Tämän vaikutuksen kokoomus tunnustaa raportissaan, mutta jättää huomioitta omissa ehdotuksissaan.

Pääomatuloverotuksesta kokoomus tekisi progressiivisen: ei kuitenkaan nostamalla yhteiskunnan kaikkein rikkaimpien pääomaverotusta lähemmäs työn verotusta (muutoin kuin ”lievästi” ja ”väliaikaisesti”), vaan vapauttamalla pienimmät osingot veroista. Näin kokoomus jättäisi puuttumatta kysymykseen, joka on aiheuttanut merkittävimmän osan viime vuosikymmenien tuloerojen kasvusta.

Vihreät ovat valmiita tekemään pääomaverotuksesta pysyvästi progressiivisen nostamalla suurituloisimpien pääomatulojen verotusta. Vihreiden mielestä on myös tärkeää, että yrittäjyysriski ja yrittäjyyden kannustavuus huomioidaan pääomatulojen verotuksessa, kun kokoomukselle näyttää olevan tärkeää suojella varakkaimpien omistajien alhaista verotusta.

Ympäristöverotuksen korottamista ei kokoomuksen ohjelmaan sisälly, toisin kuin vihreillä. Toivottavasti tämä ei ole merkki siitä, että kokoomus on luopunut toivosta ja edes jonkinlaisesta vihreästä sävystä kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi ympäristöohjauksen ja kannustimien avulla.

Puolueiden välillä on eroja.