- 17.06.2013

Tasa-arvoa perhevapaisiin ja niiden kustannuksiin

Kun lapseni olivat pieniä, vietin molempien kanssa muutaman kuukauden kotona perhevapaalla. Se on aikaa, jota en vaihtaisi pois. Lapset ovat pieniä vain kerran, ja oli antoisaa ehtiä todella viettämään aikaa heidän kanssaan.

Minun ikäisistäni ja nuoremmista isistä yhä useampi jakaa lasten hoitovastuun puolisonsa kanssa, mutta siitä huolimatta isät käyttävät yhä vain pienen osan hoitovapaista. Vanhemmuuden kustannukset kasautuvat pääasiassa naisten työnantajille, ja sen vuoksi naiset ja miehet ovat työmarkkinoilla eriarvoisessa asemassa. Naisille kertyy pätkätöitä, kun työnantajat pelkäävät kustannuksia, jotka voivat nousta tuhansiin euroihin.

Parhaillaan kerätään nimiä Yrittäjänaisten organisoimaan kansalaisaloitteeseen vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi. Aloitetta kannattamaan on ilmoittautunut myös enemmistö kansanedustajista.

Aloite on erinomainen ja kannatettava. Me voisimme ottaa mallia Ruotsista, missä vanhemmuuden kustannukset kustannetaan verovaroin.

Sen lisäksi perhevapaita pitäisi pystyä jakamaan tasaisemmin. Vihreät kannattaa 6+6+6-mallia, jossa vapaista 6 kuukautta on korvamerkitty äidille, 6 kuukautta isälle tai puolisolle ja jäljelle jäävät 6 kuukautta vanhemmat voivat jakaa kuten haluavat. Olisi tärkeää, että hallitus tekisi kauden loppupuoliskolla päätöksiä, jotka edistävät tasa-arvoa kotona ja työelämässä.

Muissa Pohjoismaissa on huomattu, että isäkiintiö edistää huomattavasti isien intoa käyttää vanhempainvapaata. Se puolestaan lisää perheen hyvinvointia ja pienentää avioeroriskiä.

Tämä hallitus on jo ottanut askeleita kohti työn ja perhe-elämän helpompaa yhteensovittamista. Ensi vuonna käyttöön tulee joustava hoitoraha, ja perhe joutuu maksamaan päivähoidosta vain niiden tuntien mukaan, jotka lapsi on hoitopaikassa viettänyt. Tämä helpottaa lyhennetyn työajan tekemistä pienten lasten vanhemmille.