- 01.02.2022

Ville Niinistö jatkaa vihreiden ryhmävastaavana Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnassa

Tiedote 1.2.2022

Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö on valittu jatkamaan tehtävässään vihreiden ryhmävastavana eli koordinaattorina teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa. Vastuutehtäviä jaettiin ryhmän sisäisesti parlamenttikauden puolivälissä ja nämä tehtävät jatkuvat parlamenttikauden loppuun.

– Olen tyytyväinen siitä että voin jatkaa työtäni vihreiden teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan vastaavana. Tänä aikana investoinnit uuteen osaamiseen ovat välttämättömiä Euroopan talouden uudistamiseksi, ilmastokriisin ratkaisemiseksi sekä myös Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Vihreillä on tärkeä rooli tässä työssä puhua kestävien ympäristöratkaisujen ja tutkimuksen puolesta samalla kun uudistamme taloutta ja vahvistamme työllisyyttä, Niinistö sanoo.

Teollisuusvaliokunnassa Niinistö toimii uusiutuvan energian direktiivin päivityksessä vihreiden neuvottelijana. Teollisuusvaliokunnan lisäksi Niinistö toimii jäsenenä ympäristövaliokunnassa. Siellä hän toimii parlamentin pääneuvottelijana eli raportoijana hiilinielujen LULUCF-asetuksessa. Maankäyttöä koskeva LULUCF-asetus määrittelee sitä, miten maankäyttösektorin eli esimerkiksi metsien hiilinielut ja maatalouden päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa. Niinistö vastaa myös vihreiden ryhmässä YK:n luontokokouksen tavoitteista.

Tämän lisäksi Niinistö on varajäsenenä talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, jossa hän työskentelee mm. Basel III -asetuksen parissa, joka on sääntelykehys pankkien vakavaraisuudelle. Lisäksi Niinistö on tehnyt talousvaliokunnassa töitä yritysten kestävyysraportoinnissa sekä EU:n talous- ja rahaliiton kehittämisessä.