- 06.09.2021

Ville Niinistö europarlamentin raportoijaksi hiilinieluasetuksesta

Tiedote 6.9.2021

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ryhtyy pääneuvottelijaksi eli raportoijaksi hiilinielujen asetuksesta europarlamentin kannan muodostamisessa. Ympäristövaliokunnan ryhmävastaavat päättivät tehtävien jaosta tänään. Maankäyttöä koskeva LULUCF-asetus määrittelee sitä, miten maankäyttösektorin eli esimerkiksi metsien hiilinielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa.

– Olen erittäin tyytyväinen saamastani vastuullisesta tehtävästä. Maankäytön merkitys ilmastokriisin torjumisessa on suuri, niin EU:ssa kuin globaalistikin. Siksi hiilinieluasetuksen uudistaminen on tärkeässä roolissa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Komissio ehdottaa monimutkaisen vertailutasomallin uudistamista vuodesta 2026 eteenpäin siten, että jokaiselle maalle tulee oma tavoite perustuen niiden toteutuneisiin hiilinieluihin. Samalla hiilinielujen määrää kasvatetaan. Tämä on oikea suunta ilmastokriisin ratkaisemiseksi sekä metsien ja muun maankäytön hiilinielujen potentiaalin vahvistamiseksi, Niinistö sanoo.

Komission heinäkuussa julkaisemassa esityksessä tavoitellaan hiilinielujen vahvistamista siten, että vuonna 2030 metsien sitoman hiilen määrä olisi 310 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia. Tästä Suomen osuus on komission esityksessä alustavasti 17,8 miljoonaa tonnia, joka vastaa jo nyt viime vuosien toteutunutta tasoa.

Niinistö painottaa, että metsiä ei tule nähdä pelkkinä hiilinieluina, vaan kiihtyvää luontokatoa on pyrittävä ratkomaan ilmastokriisin kanssa rinnakkain.

– On tunnistettava, että hiilinielujen kasvattamisen on oltava keskeinen osa niin Suomen kuin muiden EU-maiden maankäytön tavoitteita. Luontokadon torjumisen on kuljettava käsi kädessä ilmastokriisin ratkaisemisen kanssa. Siksi luonnon ennallistamista ja sitä tukevia hiilinieluja kasvattavia menetelmiä niin metsä- kuin maataloudessa on vauhditettava. Hiilinieluasetuksen käsittelyssä on tärkeää yhdistää nämä eri näkökulmat luonnon ja ilmaston hyväksi samalla kun vauhditetaan kestävää taloutta. Luonnon ja ilmaston vaaliminen sekä kestävä talous ovat toisistaan riippuvaisia, eivät toisilleen vastakkaisia tavoitteita, Niinistö korostaa.