- 08.02.2017

Vihreiden ryhmäpuhe pääministerin ilmoituksesta hallituksen politiikasta vuonna 2017

Arvoisa puhemies,

Oman sukupolveni nuoruudessa Suomi avautui maailmalle.

Suomi oli 1990-luvun lopulla maa,
joka katsoi luottavaisena tulevaisuuteen.

Eurooppa oli vapautunut sitä jakavasta muurista,
ihmisten vapaus liikkua toi tilaa hengittää.

Länsimainen demokratia, ihmisoikeudet ja
edistys etenivät vääjäämättä.

Tänä aikana nuoremme kasvavat toisenlaisessa maailmassa.

Geopolitiikka on tehnyt paluun,
Iso-Britannia on jättämässä Euroopan unionin,
moni maa sulkeutuu,
myös ihmisyyden puolustamiselta.

Ihmisen mittari on se, miten hän toimii vaikeana aikana.
Suomen on oltava nyt se toivo maailmassa,
mitä me haluamme nähdä.

Tätä vihreät odottaa hallitukseltamme.

Suomessa meidän on luotava toivoa kaikille suomalaisille
paremmasta huomisesta.

Maailmalla meidän on oltava ääni
vapauden, solidaarisuuden ja inhimillisyyden puolesta.

Valitettavasti Sipilän hallitus on hukannut kaksi vuotta.

Se on hukannut kaksi vuotta näköalattomiin leikkauksiin
koulutuksesta ja pienituloisilta.

Se on hukannut kaksi vuotta siihen,
että hallitus on omilla toimillaan eriarvoistanut suomalaisia.

Ja rajoittanut ihmisoikeuksien toteutumista.

Nyt on aika muuttaa suuntaa.

Suomalaiset ansaitsevat parempaa.

Arvoisa puhemies,

Hallitus leikkaa. Hallitus leikkaa arvokkaista asioista.

Ja kutsuu sitä uudistamiseksi.

Korkeakoulujemme aivovuoto maailmalle on lisääntynyt.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset uhkaavat
viedä tuhansilta nuorilta koulutuspaikan
ja amiskoulutus karkaa yhä kauemmas
maaseudun nuorten ulottuvilta.

Päivähoidon eriarvoisuus on kasvanut
hallituksen leikkausten myötä.
Viikko sitten julkaistu kysely lastenhoitajille
ja lastentarhanopettajille
oli karua luettavaa.

Aikaa lapsille ei enää riitä.
Eniten tukea tarvitsevat lapset eivät sitä saa.

Näitä leikkauksia hallituspuolueet ovat
ajaneet läpi myös useimmissa kunnissa.

Tällaiset arvovalinnat eivät nosta Suomea.

Leikkausten lisäksi hallitus on tehnyt yhden ison teon:
kilpailukykysopimuksen.
Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi
kovan kritiikkinsä tästä pääministeri Sipilän ideasta.

Sen mukaan kiky luo vain alle puolet
niistä työpaikoista, joita hallitus on luvannut.

Tähän olisi hyvä saada nyt hallitukselta vastaus.

Samalla hallituksen suurituloisia suosiva veroale kikyn yhteyteen
on niin kallis, että lopputuloksena on 500 miljoonan euron lisävelkaantuminen.

Mitä pääministeri sanoo niille
hoitajille, opettajille ja muille julkisten alojen ammattilaisille,
jotka lomarahoistaan ovat tämän idean maksaneet?

Vihreät varoitti jo viime syksynä, että kikyn veroalea ei saa maksattaa
lisäleikkauksilla pienituloisilta tai palveluista.

Nyt onkin tärkeä saada hallitukselta selkeä vastaus:
voitteko luvata suomalaisille, että ette tee
lisää leikkauksia pienituloisilta tai palveluista?

Arvoisa puhemies,

Leikkausten ja sulkeutumisen sijaan on tehtävä
talouttamme ja työllisyyttämme kohentavia uudistuksia.

Suomen kannattaa olla avoin maailmalle.
Nyt, kun presidentti Trumpin politiikan takia moni huippuosaaja

etsii turvasatamaa,
Suomen kannattaa olla avoin luovuudelle.

Poistetaan työvoiman tarveharkinta,
lisätään merkittävästi korkeakoulujen rahoitusta
ja houkutellaan huippuosaajia Suomeen.

Näitä osaajia maailmalla on.

Kyykyttämisen sijaan on etsittävä keinoja,
joilla ihmisiä nostetaan työelämään
tekemään omia elämänvalintojaan.

Vihreillä on tähän kolme ehdotusta:

 1. Toteutetaan maksuton varhaiskasvatus ja
  vanhempainvapaan uudistus
  joustavan työnteon helpottamiseksi.

  Tietopalvelujen laskelman mukaan
  maksuton varhaiskasvatus
  alentaisi työllistymisen veroastetta
  noin 4 prosenttiyksikköä.

 2. Remontoidaan asumistuki.
  Asumistuen irrottaminen vuokran suuruudesta
  vähentäisi sen menemistä vuokratasoon.
 3. Varainsiirtoverosta kannattaisi luopua
  tai vähintään laskea.
  Vero nostaa asuntojen hintaa ja rajoittaa muuttamista
  sinne, missä työtä olisi tarjolla.

Kannustinloukkujen purkamiseen on
inhimillisiä vaihtoehtoja.
Arvoisa puhemies,

Tänä aikana Suomen kannattaa muistaa ne arvot,
joilla olemme tähänkin asti menestyneet.

Olemme sivistykseen, tasa-arvoon ja kestävään kehitykseen nojaava
pohjoismainen hyvinvointivaltio.

Toivo tulevasta ja halu rakentaa parempaa huomista yhdessä
ovat kaiken inhimillisen edistyksen perusta.

Pidetään tästä toivosta ja tästä halusta tehdä yhdessä kiinni.