- 04.04.2012

Vihreät, vahva ympäristöpuolue ja uskottava yleispuolue

Viikonloppuna on eri medioissa keskusteltu Vihreiden kehityksestä. Monet tuntuvat luulevan, että vaihtoehtoina ovat vahvan ympäristöpuolueen ja ympäristöarvonsa vesittävän yleispuolueen kehitys. Näin ei todellakaan ole.

Mielestäni ainoa tapa olla vahva ympäristöpuolue on olla myös uskottava yleispuolue. Koko talouden perusta on muutettava kestäväksi, jotta ihmisen toiminta on luonnon kantokyvyn rajoissa ja jotta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ihmisten välillä toteutuu. Tätä Vihreät ajaa.

Kestävän kehityksen tavoite kattaa kaikki yhteiskunnan eri osa-alueet. Vihreät on Suomen johtava tulevaisuuspuolue, joka esittää uskottavia ratkaisuja sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja ekologisesti kestävän Suomen rakentamiseksi.

Eivät ihmiset halua äänestää puolueita, joilla ei ole sielua. Sellaisia puolueita, jotka eivät tavoittele paremman yhteiskunnan kunnianhimoista rakentamista. Itse en haluaisi olla sellaisen puolueen puheenjohtaja. Onneksi en sitä myöskään ole. Vihreiden tavoitteena on kestävän yhteiskunnan rakentaminen, joka päivä. Uskottavuus ansaitaan teoilla päivän poliittisessa päätöksenteossa, niin kunnavaltuustoissa kuin valtioneuvostossakin.

Vahvaa ympäristöpuoluetta tarvitaan Suomessa. Luonnonvarat hupenevat, ilmastonmuutos uhkaa karata käsistä ja ekosysteemit heikkenevät uhaten ihmisten hyvinvointia ja taloutta. Vastaus ympäristökriiseihin ja talouskriisiin on niiden yhdistämisessä: vihreillä ratkaisuilla pelastamme ympäristöä ja samalla rakennamme myös kestävää taloutta ja työllisyyttä.

Jotkut sanovat, että kaikki puolueet vihertävät – mutta neuvotteluissa se ei siltä tunnu. Vai miksi muut puhuvat niin vähän koko yhteiskuntaamme ohjaavista reunaehdoista, päästöjen vähentämisestä ja ympäristönsuojelusta? Päästöjä tuprutellaan, kaivokset pilaavat vesistöjä, arvokkaita metsiä hakataan, kalakannat hupenevat, turvetta nostetaan luonnontilaisilta soilta – jollemme me vihreät edellytä tähän muutosta. Ihmiskunnan on asetettava toimintansa luonnon kantokyvyn rajoihin, jotta taloudellinen hyvinvointi on tuleville sukupolville mahdollista. Ja sitä me teemme ja saamme myös tuloksia aikaan.

Kestävää yhteiskuntaa tarvitaan myös ihmisten välillä. Vihreitä tarvitaan tässäkin suunnannäyttäjinä. Pienten tuloerojen maissa ihmiset ovat onnellisimpia. Tasa-arvo kuuluu kaikille. Palveluilla on luotava hyvinvointia ja sivistystä eikä vain hoidettava ongelmia. Sosiaaliturvan on oltava riittävää, sen on autettava ihmisiä mielekkääseen työhön ja työelämän on oltava joustavammin sovitettavissa arkeen. Näitä tavoitteita toteuttavia ratkaisuja olemme jo saaneet aikaan tässä hallituksessa. Hallituksen veroratkaisut ovat Vihreiden tuloeroja kaventavien linjojen mukaisia: perusturvaa on nostettu sekä työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen etenee.

Meidän on kuunneltava suomalaisia eri puolilla maata ja esitettävä uskottavia vihreitä ratkaisuja vaikkapa maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. Pekka Haaviston kampanja on tuonut Vihreät juurilleen, avoimuutta ja ihmisten mukaan ottamista korostavaksi kansanliikkeeksi.

Uskon itse, että Vihreät menestyvät parhaiten olemalla rohkeasti vihreitä ja samalla erilaisia ihmisiä muutokseen mukaan ottava puolue. Harmaan sävyjä tässä maassa on jo nyt liikaa. Kestävät arvot tarvitsevat puolustajansa. Sitä varten on olemassa Vihreät.