- 26.05.2019

Tänään voit vaikuttaa Suomen ja koko Euroopan suuntaan

Rakkaat ystävät, tänään on se päivä. Europarlamenttivaalien varsinainen äänestyspäivä. Vaaleilla on iso merkitys Suomen ja koko Euroopan suunnalle. Olen ehdolla europarlamenttiin, koska koko sydämestäni ja täydellä tarmollani uskon siihen että europarlamentissa tarvitaan nyt ilmastoa ja inhimillisyyttä puolustavia voimia: tehtävänämme rakentaa kestävää tulevaisuutta ihmisille ja luonnolle, luoda toivoa tulevasta aivan jokaiselle. Haluan olla siinä teidän edustajanne, jos minulle luottamuksenne annatte.

Jotkut sanovat, että eivät tunne Euroopan unionia niin hyvin, että se tekee äänestämisen vaikeaksi. Mutta ei se ole yhtään sen vaikeampaa kuin eduskuntavaaleissakaan. Arvot ratkaisevat. Politiikassa on kaikilla tasoilla kyse siitä minkälaista tulevaisuutta ja yhteiskuntaa me haluamme rakentaa. Euroopan unionissa voimme puolustaa meidän arjellemme tärkeitä arvoja ja tavoitteita: ilmastoa ja luontoa, koulutusta ja nuorten osallisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, köyhyyden torjumista ja oikeusvaltiota. Isot asiat ovat pelissä: on poliittisia voimia, jotka haluavat vain hajottaa ja rikkoa, asettaa ihmisarvoa kyseenalaiseksi ja laittaa väestöryhmiä vastakkain. Itse olisin kirkas ääni ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta Euroopassa. Pitämällä kaikkien asemasta huolta parannamme ihmisten luottamusta päätöksentekoon.

Minulle tärkeimpiä tavoitteita europarlamentissa olisivat juuri näiden arvojen edistäminen. Uskon, että entisenä ympäristöministerinä voisin päästä tehtäviin, joissa voisin ajaa ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, suojella Itämerta ja vesistöjämme sekä puolustaa luontoarvoja. Uudistamalla EU:n maataloustukia ympäristöystävällisiä ratkaisuja edistäväksi suojelemme Itämerta samalla kun maataloudesta tehdään osa ilmastoratkaisua. EU:n on rahoitettava raidehankkeita myös Suomessa ja ohjattava lentoliikennettä raiteille. Kiristämällä päästövähennystavoitteet 1,5 asteen lämpenemisen mukaiselle uralle luomme kestävän talouden työpaikkoja ja näytämme suuntaa koko maailmalle.

Haluan olla edustajanne europarlamentissa: en siksi, että se olisi helppoa, vaan siksi, koska se on poikkeuksellisen tärkeää juuri tänä aikana. Ääni vihreille on ääni sille, että emme anna periksi paremman tulevaisuuden ja toivon vahvistamisesta kaikille. Nyt on aika puolustaa ilmastoa ja inhimillisyyttä ja panostaa tulevaisuuteen. Äänestä sinäkin kestävän tulevaisuuden puolesta! <3

Sydämellisin terveisin,
Ville Niinistö
Ehdolla numerolla 242.