Ville NIINISTÖ in the EP in Strasbourg
- 31.03.2023

Suomen epäeettistä turkistuotantoa ylläpidetään ukrainalaisten verellä

Suomen epäeettistä turkistuotantoa ylläpidetään ukrainalaisten verellä. Vaikka Venäjään kohdistuu pakotteet luksustuotteiden viennissä (arvoltaan yli 300 €), turkistuotantoala kiertää tätä viemällä turkikset jalostamattomina Venäjälle. Huhti-joulukuussa 2022 alan vienti Suomesta Venäjälle oli yli 3 miljoonaa euroa. Tämä on kestämätöntä. Vienti on välittömästi lopetettava.

Ilman venäläisten halua käyttää turkiksia, ja ilman alan epäeettistä vientiä hyökkäyssotaa käyvään maahan, ei turkistuotanto olisi enää edes näinkään kannattavaa. Ala on jo nyt tappiollista ja pysyy pystyssä lähinnä Suomen valtion julkisin tuin. On käsittämätöntä että Suomi yhä tukee villieläinten epäeettistä pitämistä häkeissä vain turkistensa Venäjän ja Kiinan kysynnän takia. Vihreät sai hallituksessa läpi vihdoin sen että viimeisissä maatalouden tukiratkaisuissa turkistarhaus oli suljettu tuista pois keskustan vastustuksesta huolimatta. Mutta se ei vielä riitä.

Esitin tällä viikolla EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen siitä miksi koko turkisala ei ole pakotteiden piirissä. Samalla vaadin komissiota puuttumaan epäeettiseen pakotteiden kiertämiseen. (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-000983_EN.html)

Suomen eduskuntavaaleissa voi myös vaikuttaa tähän. Vihreiden tavoite on ajaa alas turkistuotanto siirtymäajalla ensi vaalikaudella. On järkevämpää aloittaa alan toimijoiden tukeminen uusiin elinkeinoihin välittömästi kuin vain lykätä vääjäämätöntä tekohengittämällä epäeettistä menneisyyden alaa. Samalla epäeettinen vienti Venäjälle on välittömästi lopetettava. Suomi ei voi tukea venäläisten epäeettistä mukavuusluksusta kun maa käy hyökkäyssotaa. Turkisala on kaikessa täysin vastuuton ja se että ala pysyy pystyssä vain ukrainalaisten verellä kertoo alasta kaiken. Eroon siitä vaan.