- 01.04.2021

Sukupuolittunutta väkivaltaa on torjuttava verkossa, kodeissa ja kaduilla

Korona-aikana päättäjien toistuva viesti ihmisille on ollut “pysykää kotona, niin pysytte turvassa”. Entä jos turvapaikan sijaan koti onkin vaaran, turvattomuuden ja uhan paikka?

Koronapandemia on kohdistanut huomion terveyskriisin torjuntaan, mutta samalla monet muut ilmiöt ovat jääneet pimentoon. Sukupuolittunut väkivalta rikkoo jokaiselle ihmiselle kuuluvaa oikeutta fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Yhteiskunnallisten kriisien aikana väkivaltatapausten määrä kasvaa entisestään.

Hallitusten koronatoimet ovat kärjistäneet entisestään näitä ongelmia ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi Ranskassa sulkutilan ensimmäisten kuukausien aikana väkivaltatapausten määrä kasvoi 30 %, Italiassa päivystysnumeroiden soitot lisääntyivät vuonna 2020 lähes 60 % verrattuna vuoteen 2019, ja Kreikassa soittojen määrä lisääntyi ensimmäisen sulkutilakuukauden jälkeen 230 %. YK on viitannut kehitykseen jopa rinnakkaispandemiana.

Väkivallan uhka ei ole vain kaduilla ja kodeissa. Meidän on otettava huomioon myös uudet sukupuolittuneen väkivallan muodot. Erityisesti koronan aikana verkossa tapahtuvan häirinnän ja väkivallan yhteiskunnallinen merkitys on korostunut. Verkkoviha pyrkii vaientamaan ja rajoittamaan mahdollisuuksia toimia digitaalisessa ympäristössä.

Naisten aseman parantaminen ja muiden rajoittavien sukupuolinormien purkaminen on kautta historian on ollut keskeinen hyvinvointia, osallisuutta ja edistystä kuvaava yhteiskunnan mittari. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on tehty monia kansainvälisiä sopimuksia ja julistuksia, mutta yksikään maailman maista ei ole saavuttanut sukupuolten tasa-arvoa. Päin vastoin, monessa maassa myös Euroopassa on otettu takapakkia tasa-arvon suhteen.

Toivoa kuitenkin on, ja siihen tarvitaan päättäjien lisäksi myös kansalaisten vahvaa tukea. Tyhjät sanat eivät riitä, tarvitaan tekoja. Euroopan unionissa ei ole olemassa direktiiviä, joka tarttuisi sukupuolittuneeseen väkivaltaan. Tämä täytyy muuttaa. Vuoden 2021 työohjelmassaan Euroopan komissio on luvannut tehdä lakiehdotuksen sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseksi.

Huolena on, että direktiivistä tulee liian kapea-alainen ja voimaton. Direktiivin täytyy olla inklusiivinen ja ottaa huomioon laajasti myös moderneja, teknologiaa hyödyntäviä väkivallan muotoja. Euroopan parlamentin vihreä ryhmä on käynnistänyt vetoomuksen, jolla vaaditaan komissiota esittämään kunnianhimoinen direktiivi, jolla laitetaan loppu sukupuolittuneelle väkivallalle niin verkossa, kodeissa kuin kaduilla.

Allekirjoita vetoomus: https://www.tilt.green/fi/gbv