Ville NIINISTÖ in the EP in Strasbourg
- 23.04.2022

On demokratian itsepuolustuksen aika

Puhe vihreiden puoluevaltuuskunnassa Suomen Nato-jäsenyyshakemyksen jättämisen puolesta.


On demokratian itsepuolustuksen aika

Kylmän sodan päätyttyä pitkään ajattelimme, että maiden välisten suursotien aika on ohi. Liberaalidemokratia voitti, eikä sen voittokulkua voi estää.

Demokraattisen rauhan ajatus vallitsi, sillä jos demokratia etenee,
ei enää ole suursotia.
Kehittyneiden demokratioiden välillä kun ei sotia ole tapana syntyä.

Amerikkalainen historioitsija Francis Fukuyama kirjoitti Historian lopusta.
Hänen ajatuksensa ei ollut, että konfliktit maailmasta loppuvat,
vaan että liberaalidemokratian ja markkinatalouden liitolle
ei löydy enää varteenotettavaa kilpailijaa.

Aatteellisen kilpailun aika olisi ohi.

Näin ei enää ole.

Ja mikä vielä vakavampaa, näin ei ollut kuin ohivälähtävän hetken joskus 1990-luvulla.

Olemme vain länsimaisissa demokratioissa nukkuneet tämän murroksen ohi omassa ylimielisyydessämme tai välinpitämättömyydessämme. Putinista on jaettu huvittuneina meemejä, mutta hänen uhkaansa ei ole otettu vakavasti tai ajateltu sen koskevan meitä. olemme sivuuttaneet Venäjän systemaattisen trollauksen.

Moni ajatteli, että omat arvomme ovat itsestäänselviä.

Globalisaatio on luonut valheellisen kuvan keskinäisriippuvuudesta.
Mutta se että tilaamme tuotteita netin kautta Kiinasta tai että päättäjämme typeryksissään ostavat ydinvoimaloita Putinilta, ei kerro mitään arvojemme yhteneväisyydestä.

Demokratian voitto ei ole taattu, vaan sen tulevaisuus on maailmalla vaakalaudalla.

Nyt, vihdoin, on demokratian itsepuolustuksen aika.

Demokraattisen rauhan ajatus ei ole utopiaa.
Sen sijaan ajatus siitä, että autoritääriset maat sitoutuisivat siihen, on.

Hyvät ystävät,

Venäjän kehitys autoritääriseksi Putinin diktatuuriksi on ollut johdonmukaista ja jatkuvaa hänen valtakautensa alusta.

Väkivalta oli aina kuulunut hänen vallankäytön tapoihinsa, siihen hänet oli jo KGBssa koulutettu. Ja sen mukaisesti hän toimi alusta asti vallassa.

Opposition, kansalaisaktivistien ja median edustajien murhat, tiivistyvä propaganda ja mediakontrolli, yhä yksinvaltaisempi hallitsemistapa, Tsetsenian sota, Georgian sota, Krimin miehitys ja Itä-Ukrainan nukkehallintojen tukeminen, Syyrian sota ja Aleppon tuho.

Putinin toimintatavat ovat siis selvät, mutta kyse ei ole vain Putinista.

Ajatus Venäjän imperiaalisesta tehtävästä on maan poliittisessa eliitissä laajasti jaettu.

Venäjä elää yhä kolonialistisessa imperiumin ajassa,
jossa sillä on oikeutus suurvallan valtapiiriin ja ylivaltaan suhteessa sen naapurimaihin.

Kaipuu takaisin suurvallaksi, joka hallitsee sen naapurimaiden kohtaloita, on jo pitkään heijastunut Venäjän poliittisiin päätöksiin ja geopoliittiseen vallankäyttöön. Oli sitten kyse sotilaallisesta varustautumisesta, energiakaupasta tai sen tavasta suhtautua omiin kansalaisiinsa myös ulkomailla.

Kun katsomme taaksepäin, polku tähän sodan kevääseen on selvä.

Silti moni ei halunnut pitää sitä mahdollisena, koska se tuntui meille itsellemme mahdottomana.

Demokratia ei voi arvioida autoritääristen maiden toimia vain omista lähtökohdistaan.
Suomessa tästä on eniten ja johdonmukaisimmin varoittanut Heidi Hautala. KIITOS, Heidi.

Vihreät on monessa nähneet Venäjän riskit ja niistä varoittaneet.
Silti meilläkin, kuten kaikilla muillakin puolueilla Suomessa, on uudelleentarkastelun paikkoja. Meillä ne liittyvät Natoon, omaan uskottavaan puolustukseen ja asevelvollisuuden tulevaisuuden turvaamiseen. Vihreät on aina ollut puolue, joka kykenee myös omien linjaustensa itsekriittiseen kehittämiseen. Ja siksi tässä hetkessä pidän tärkeänä ja on arvokasta, että tätä valmiutta olemme jo osoittaneet ensimmäisten joukossa. Muutos tarvitsee tuekseen niitä, jotka uskaltavat muuttaa kantojaan.

Hyvät ystävät,

Ukrainan sodassa ei ole kyse vain Ukrainan itsenäisyydestä vaan demokratian puolustamisesta. Tukemalla Ukrainaa kaikin mahdollisin tavoin, myös raskaan kaluston asetoimituksilla, demokratia puolustaa itseään.

Samalla meidän on Euroopan unionin yhteisin päätöksin eristettävä Venäjän talous tiukasti ja lopetettava kaikki energian tuonti Venäjältä. Rosatomin Fennovoimahanke on lailla pysäytettävä välittömästi.

Tämä on vihreiden europarlamenttiryhmän ja myös Saksan vihreiden kanta. Se pitää saada myös Saksan hallituksen kannaksi.

Putinin sotapolitiikka ei pysähdy, jollemme pysäytä sitä. Jos Ukrainan annetaan vajota Putinin haltuun, edes osittain, hänen sotapolitiikkansa jatkuu.

Autoritäärinen voima pysähtyy vain voimalla. Nyt ei ole myönnytysten tai peräksiantamisen hetki, sillä sen varaan Putin laskee, että demokratiat väsyvät tukemaan Ukrainaa. Hän laskee, että emme välitä tarpeeksi, tai pelkäämme häntä. Sitä voittoa emme voi hänelle antaa. Ukrainaa on autettava saavuttamaan rauha sille edullisista lähtökohdista.

Samalla olemalla tiukkoina annamme viestin muille autoritäärisille voimille.

Se saa Kiinan miettimään tarkasti toimiaan Taiwanin suhteen.

Hyvät ystävät,

Euroopan murroksessa olevassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa myös Suomen on arvioitava tilannettaan uudestaan.

Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus ei ole enää vakautta luova tekijä Itämeren alueella, vaan se on epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttava tekijä. Uuden rautaesiripun ajassa ei sille ole tilaa. Tässä tilanteessa Nato-jäsenyyden hakematta jättäminen olisi jo itsessään turvallisuusasemaamme heikentävä muutos, mikä on huomioitava.

Suomi on jo Euroopan unionin jäsen. Moni Nato-jäsenyyden vastustaja tuntuu yhä nostalgisesti perustelevan liittoutumattomuutta Suomen pysymisellä sivussa kaikesta. Mutta emme ole, emmekä voi olla sivussa kaikesta. Olemme Euroopan unionin jäsenenä sitoutuneet tähän arvoyhteisöön ja myös antamaan tukea sen kaikille jäsenille vaaran uhatessa.
Meiltä puuttuvat vain ne tosiasialliset ja suorat turvatakuut sekä yhteinen puolustussuunnittelu, jonka valtaosa EU-maista saa Naton kautta.

Siksi kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä. Se vahvistaa Suomen ja Itämeren alueen turvallisuutta, samalla se vahvistaa Euroopan unionin toimintakykyä ja sen ääntä Naton sisällä. Nato on se Suomen kaipaama yhteiseurooppalainen puolustusjärjestely, joka on mahdollista saavuttaa.

Silläkin on merkitystä, mitä linjaa Suomi Naton jäsenenä ajaa. Vihreiden on tärkeää korostaa sitä, että haluamme edistää Suomen arvoja ihmisoikeuksien, kansainvälisen oikeuden ja demokratian puolesta Naton sisällä. Haluamme myös edistää kansainvälistä aseriisuntaa ja ydinaseriisuntaa, kunhan se on kaikkia maita koskevaa.

Meille Nato on ennen kaikkea puolustusliitto, jonka tehtävä on turvata kansallista suvereniteettiä ja demokratiaa. Sen on itse kunnioitettava kansainvälistä oikeutta, koska sitä me haluamme jäsenyydellämme juuri vaalia.

Hyvät ystävät,

Suomi ei ole ajopuu. Omilla teoillamme ja valinnoillamme on merkitystä. Me emme voi vain poimia rusinoita historiankirjoituksen pullataikinasta, ja siirtää vastuun autoritäärisen Venäjän pysäyttämisestä muille tai turvautua jälleen suomettumisen omaa kansallisen demokratiamme sielua tukahduttavaan strategiaan.

Meidän on nähtävä maailma sellaisena kuin se on, jotta voimme edistää arvojamme tehokkaasti. Hylkäämättä kumpaakaan. Vain todellisuuden ymmärtämisestä syntyy mahdollisuus valoisampaan tulevaisuuteen.

Siksi Suomen tulee liittyä Naton jäseneksi.