- 10.02.2013

Näytön paikka tasa-arvoisen avioliiton ja ihmisoikeuksien puolesta

Jokaisen ihmisen on oltava yhdenvertainen lain edessä. Jokaisella meistä on erilaisia uskomuksia ja vakaumuksia, mutta ne eivät saa estää toisten tasa-arvoa. Suomi on paras maa meille kaikille, kun kaikkien oikeuksia puolustetaan. Tästä on kyse tasa-arvoisen avioliiton toteuttamisessa. Tämä periaate on mahdollista toteuttaa nyt eduskunnassa, jos porvaripuolueiden kansanedustajat osoittavat samaa oikeudenmukaisuutta kuin Ison-Britannian kollegansa.

Samaa sukupuolta olevien parien tasa-arvoinen oikeus avioliittoon on edennyt tällä viikolla Euroopassa: Ranskassa hallitus jätti lakiesityksen eduskunnan hyväksyttäväksi ja Isossa-Britanniassa kansanedustajat äänestivät lakialoitteen puolesta, mikä tarkoittaa suurella todennäköisyydellä tasa-arvoisen avioliittolain toteutumista viimeistään vuonna 2014. Konservatiivinen pääministeri David Cameron ajaa lain toteuttamista.

Suomen nykyistä hallitusta perustettaessa sovittiin, että tasa-arvoisen avioliittolain kohtalo tällä eduskuntakaudella ratkaistaan eduskunnassa lakialoitteen pohjalta. Kaikki kansanedustajat ovat saaneet vapaat kädet arvioida omaa suhtautumistaan lain toteuttamiseen. Valitettavasti moni lakia periaatteessa kannattavista kansanedustajista jätti kuitenkin allekirjoittamatta lakialoitteen. Se on antanut lakivaliokunnan kokoomuslaiselle puheenjohtajalle Anne Holmlundille tekosyyn olla ottamatta aloitetta valiokunnan käsittelyyn.

Eri arvioiden mukaan enemmistö kansanedustajista kannattaa lakialoitetta. Samaa sanoo Suomen kansa. Tuoreen kyselyn mukaan selvä enemmistö suomalaisista on tasa-arvon edistämisen puolella: 57 suomalaisista prosenttia sanoo, että samaa sukupuolta oleville tulisi antaa oikeus avioitua. Asiaa vastusti 32 prosenttia vastaajista ja 12 prosenttia ei osannut määritellä kantaansa.

Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista makaa lakivaliokunnassa, koska kokoomus ei ole uskaltanut viedä asiaa eteenpäin ja keskustalaiset eivät uskalla aloitetta allekirjoittaa. Nyt on näytön paikka suomalaisille porvaripuolueille: ovatko suomalaiset porvarit todella brittikollegojaan konservatiivisempia? Kokoomuksen enemmistön ja keskustan vähemmistön tuella lakialoite on vietävissä läpi tässä eduskunnassa. Toivonkin näiden puolueiden äänestäjien ja muiden suomalaisten, jotka kannattavat tasa-arvoa, ottavan yhteyttä kansanedustajiinsa ja vetoavan lakialoitteen viemiseksi eduskunnan suuren salin äänestykseen.

Viime vuosina Suomessa keskusteluilmapiiri on monissa tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä kärjistynyt. Myös surullisia väkivaltaisia tapauksia on noussut esille, kuten hyökkäys tasa-arvoa edistävään Pride-paraatiin. Viimeisimpänä on eilen tapahtunut vihreiden oululaisen kaupunginvaltuutettu Janne Hakkaraisen ja hänen ystävänsä pahoinpitely, joka oli kaikesta päätellen viharikos. Päättäjien vastuu on tuomita tällainen väkivalta ja omalla toiminnallaan osoittaa, että Suomessa ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Äärioikeiston ja sitä lähellä olevien muiden äärimielipiteiden nousu yhä salonkikelpoisemmiksi ei selvästikään heijasta suomalaisten enemmistön näkemyksiä, mistä on osoituksena kansalaisten enemmistön selvä tuki tasa-arvoiselle avioliittolaille. Monet poliittiset päättäjät ovat kuitenkin selvästi pelästyneet suvaitsemattomia äärimielipiteitä ja ankkuroituneet konservatiiviseen varovaisuuteen. Nyt on poliittisen johtajuuden paikka: suomalaisten päättäjien on osoitettava, että laki ja oikeusvaltio on jokaisen suomalaisen ihmisen ihmisoikeuksien puolella – myös seksuaalivähemmistöjen. Se ei ole äärimmäistä vaan ihan tavallista vastuullisuutta.

Tasa-arvon puolesta äärimielipiteitä vastaan nouseminen on työtä jokaisen suomalaisen yhdenvertaisten oikeuksien puolesta. Se on kunnollisen ihmisen vastaus haasteeseen, joka haluaa levittää pelkoa ja ristiriitoja Suomeen. Lohdullisia esimerkkejä arjesta onneksi löytyy. Yksi ystäväni tuli häiriköidyksi samaa sukupuolta olevan partnerinsa kanssa raitiovaunussa. Tavalliset keski-ikäiset miehet nousivat puolustamaan heitä: “Ei tartte ratikassa toisten valintoja lähteä arvostelemaan! Täällä on lapset mukana ja kaikki!” Tätä on Suomi parhaimmillaan, kun nousemme puolustamaan yhdessä toistemme oikeuksia.

Toteutaan tasa-arvoinen avioliittolaki ja viedään suomalaista hyvinvointia eteenpäin. Tämä maa on paras meille kaikille kun jokaisen ihmisen oikeuksia puolustetaan.