- 19.12.2022

Montrealin sopu on iso saavutus maailman luonnolle

YK:n luontokokous on hyväksynyt historialliset tavoitteet luontokadon pysäyttämiseksi 2030 mennessä. Tulosta voi pitää hyvin merkittävänä maailman luonnon pelastamiselle, sillä tavoitteet ovat hyvin konkreettisia ja niiden toteuttamisen seuranta aiempaa velvoittavampaa. Keskeiset tavoitteet ovat:

* suojella 30% maa-alasta ja valtioiden vesialueista.

* 30% jo taantuneista maista tulee ennallistaa.

* Taloutta tulee viherryttää mm ekologisen jalanjäljen pienentämisellä.

Kaikkiaan 23 tavoitteen joukossa ovat lisäksi mm uhanalaisten lajien suojelun, biodiversiteetiltään erityisen rikkaiden alueiden suojelun, luonnonvarojen kestävän käytön, maa- ja metsätalouden ekologisen kestävyyden, kalakantojen ja kalankasvatuksen ekologisen kestävyyden, saasteiden ja torjunta-aineiden vähentämisen, laittoman villieläinkaupan kitkemisen, vieraslajien torjumisen, talouselämän ympäristövaikutusten läpinväkyvyyden, luontopäätöksenteossa sukupuolten tasa-arvon edistämisen sekä luonnolle haitallisten tukien leikkaamisen (vähintään 500 miljardin US dollarin edestä 2030 mennessä) tavoitteet.

Haitallisten tukien leikkaamisen lisäksi maat lupaavat mobilisoida julkisista ja yksityisistä rahoituslähteistä 200 miljardin dollarin edestä rahoitusta biodiversiteetin suojeluun, josta on 30 miljardia dollaria tukea köyhimmille maille ekosysteemien ja luontonsa suojelemiseksi.

Osallistuin viime viikolla kokoukseen europarlamentin delegaation varapuheenjohtajana ja palasin kokouspaikalta Suomeen lauantaina. Suomen ympäristöministeri Maria Ohisalo oli keskeisten neuvottelijoiden joukossa neuvottelemassa ratkaisua. Oma näkemykseni on, että tulos oli paras mahdollinen mitä maailman maiden välillä oli nyt saavutettavissa. Valtioita sitovien suojelutavoitteiden lisäksi sopu näyttää suuntaa myös talouselämän viherryttämiselle, mikä tukee edelläkävijäyrityksiä ekologisen jalanjäljen pienentämisessä ja luontopositiivisten ratkaisujen kehittämisessä.

Tämä on iso menestys luonnonsuojelulle ja antaa toivoa maapallomme ekosysteemiemme, eri lajien ja myös oman lajimme tulevaisuudelle!