- 28.03.2023

Miksi vihreitä kannattaa äänestää?

Miksi vihreitä kannattaa näissä eduskuntavaaleissa äänestää? Koska vain vihreitä äänestämällä saa edistyksellistä tulevaisuuspolitiikkaa, joka luo uskoa ihmisille omasta tulevaisuudestaan.

Siksi, että ilman vihreitä ei tule olemaan millään kokoonpanolla sellaista hallitusta, joka panostaa koulutukseen, sivistykseen ja nuorten syrjäytymiseen ehkäisyyn, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon, ilmastonsuojeluun ja vihreään talouteen, luonnon ja Itämeren suojeluun samalla painoarvolla.
Vihreät osaa edistää hyvinvointivaltion arvoja ja tavoitteita solidaarisuudesta, tasa-arvosta ja inhimillisyydestä kaikille – arvostaen julkisten ammattien tärkeää työtä – kuitenkaan kääntämättä selkäänsä yksityisen sektorin, yrittäjyyden ja markkinatalouden merkitykselle kaiken hyvinvoinnin rahoittamisessa. Juuri tätä ajattelua Suomessa nyt tarvitaan, jotta talouden uudistamisella ja investoinneilla tulevaisuuteen voidaan ratkaista myös julkisen talouden alijäämä. Kovien ja kylmien leikkausten tie on eriarvoistumisen ja syrjäyttämisen tie, jossa Suomen talous vain kutistuisi eikä alijäämä kavene. Silti velalla elämistäkin on vähennettävä, ja siksi vihreät ymmärtää myös talouden elinvoiman ja yrittäjyyden merkityksen.
Kannattaa äänestää alkuperäistä, ei kopiota, joka yrittää ratsastaa vihreiden teemoilla osaamatta ja ymmärtämättä kuitenkaan tuoda itse mitään tavoitteita pöytään. Pelkät iskulauseet ja kauniit imagot eivät riitä. Tässäkin hallituksessa nämä arvot ovat edenneet vihreiden aloitteesta ja neuvotteluvoimasta. Muilla puolueilla on toisia painopisteitä, joita ne tuovat ensin neuvottelupöytään. Vasemmalla on vaikea uudistaa rakenteita, vaikka niiden muuttamisesta hyötyisivät kaikki. Oikealla taas on ideologinen intressi nähdä yksityinen julkisen edellä, mikä aiheuttaa suhteettoman kovaa ja lyhytnäköistä politiikkaa. Yksityinen sektorikin tarvitsee menestyäkseen julkisella panostuksella tehtyjä hyviä päiväkoteja, kouluja ja korkeakouluja, arjen turvallisuutta ja terveyspalveluja, sekä korkeaan osallisuuteen ja työllisyyteen tähtäävää politiikkaa. Siksi vihreitä tarvitaan!

Olen näissä vaaleissa ehtinyt vierailla paikallisten vihreiden ehdokkaiden tukena useimmissa vaalipiireissä. Eilen olin Porvoossa ja Lappeenrannassa, aiemmin mm Porissa ja Ulvilassa, Seinäjoella, Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kirkkonummella sekä tietenkin kotipaikkakunnallani Turussa ja Helsingissä. Vaaliviikolla keskityn tukemaan ehdokkaita Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Helsingissä. Vaalityössä olen nähnyt sen ilon ja antaumuksen, jolla vihreät ympäri maata tekevät työtä paremman huomisen ja hyvän arjen puolesta kaikille suomalaisille.

On tärkeää, että vihreät pystyvät nyt vaaliviikolla kohottamaan ääntään siinä, että vihreitä todellakin nyt Suomessa tarvitaan. Muutoin vaarassa on Suomen ajautuminen kovaan ja kylmään politiikkaan, jossa ihmisiä asetetaan toisiaan vastaan. Jossa ei ymmärretä Suomen talouden kansainvälistymisen ja vihertymisen merkitystä uusien investointien, työpaikkojen ja vaurauden edellytyksenä. Jossa kaikki arvokas kuten sivistys, tasa-arvo, luonto ja kulttuuri nähdään “luksuksena”, josta leikataan. Jossa vain luvataan tyhjiä sanoja, kuten halvempaa bensaa (miten?) tai leimataan maahanmuuttajanuoria “katujengiläisiksi” ja siten pahennetaan ongelmaa lietsomalla syrjintää muitakin kohtaan, ilman mitään ratkaisuja siihen kuinka nuorten osallisuutta parantamalla ja vähäpäästöisiin vihreisiin ratkaisuihin panostamalla nämäkin ongelmat voidaan kestävästi ratkoa.

Vihreät on takuupuolue sille, että se tekee kaikista muista puolueista näiden inhimillisten arvojen ja kestävän tulevaisuuspolitiikan kannalta parempia. Ilman vihreitä hallitusneuvotteluissa, nämä arvot jäävät sivurooliin. Yhteenkään vaalien ns kolmesta suuresta puolueesta ei voi yksinään luottaa näissä asioissa. Nämä vaalit eivät ole pääministerivaalit. Ilman vihreitä kaikki vaihtoehdot kääntyvät katsomaan eriarvoistamiseen, leikkauspolitiikkaan, luonnon ja vesien tilan huonontumiseen tai menneisyyteen vailla kestäviä ratkaisuja ja ihmisten osallisuuden lisäämistä.

Ja siihen Suomella ei ole varaa. Muista äänestää – ja sano myös kavereillesi, kuinka tärkeää äänestäminen näissä vaaleissa on Suomen kestävän tulevaisuuden kannalta!