- 12.06.2021

Miksi olen ehdolla kuntavaaleissa?

Sain turkulaiselta äänestäjältä viestin, jossa hän harmitteli sitä ettei enää voi äänestää minua kuntavaaleissa ja kyseli ketä nyt sitten voisi äänestää.

Tietoisku: olen ehdolla kuntavaaleissa Turussa numerolla 428 ja siten minua voi kyllä hyvin äänestää! Oli tällä kertaa helppoa tehdä vastauksellaan äänestäjä tyytyväiseksi. 😃💚

Vakavasti puhuen, olen ehdolla ensinnäkin siksi että koen minusta olevan Turulle kuntapolitiikassa nyt paljon enemmän hyötyä meppinä kuin vaikkapa aikanaan ministerinä. Minulla on, ihme kyllä ja erityisesti nyt korona-ajan etätyöskentelyssä, enemmän aikaa olla Turussa ja käyttää myös aikaa Turun kuntapolitiikkaan kuin ministeriajan kiireissä. Eduskuntatyö on kuluttavaa, henkisestikin, koska julkisuus siihen liittyen on aika raskasta. Europarlamentin työskentely on ajallisesti ja työn sisällön kannalta vähintään yhtä vaativaa, mutta europarlamentti on työskentely-ympäristönä huomattavasti inspiroivampi ja herättää uusia ajatuksia.

Tätä osaamista haluan antaa myös Turun käyttöön. Euroopan tasolla työskentelystä on myös paikallisesti hyötyä: sen kokemuksen, jota olen kerryttänyt EU-rahoituksen hankkimisen mahdollisuuksista tutkimuksessa, joukkoliikenteessä, luonnonsuojelussa tai ilmastoasioissa, voin käyttää Turussa hyväksi kuntapolitiikassa. Turun pikaraitiotie, Tunnin juna Helsinkiin tai lähijunaliikenteen palauttaminen ovat kaikki hankkeita, jotka voivat saada EU-rahoitusta. Myös turkulaisille korkeakouluille EU on merkittävä rahoituksen lähde. Se perspektiivi, jonka paikallisen ja Euroopan tason politiikan yhdistämisestä saa, hyödyttää molempia. Tietysti teen tätä työtä meppinä koko Suomen ja vaaleissa äänestäjille lupaamieni arvojen hyväksi, mutta koen olevani siinäkin työssä parempi kun säilytän aktiivisen yhteyden suomalaisten arkeen Turun kuntapolitiikan kautta.

Toiseksi olen ehdolla siksi, että rakastan Turkua ja haluan käyttää aikaani myös rakkaan kotikaupunkini kehittämiseen. Turku on elävä, sivistynyt ja kulttuurisesti rikas kaupunki täynnä historiaa ja alakulttuureja, tietoa ja osaamista, palveluita ja yrittäjyyttä, luontoa ja puistoja. Haluan kehittää Turkua asukkaidensa kaupunkina: paikkana, jossa koulutukseen, nuorten osallisuuteen ja hyvinvointipalveluihin panostetaan. Paikkana, jossa jokaisen ihmisen ja lähiöiden palveluja puolustetaan ja erityistä tukea tarjotaan niille, jotka yhteiskunnan tukiverkkoja tarvitsevat. Paikkana, jossa ihmisten on hyvä elää. Haluan kehittää Turkua myös kestävän kehityksen kaupunkina, jossa talouden menestys tulee ihmisten hyvinvoinnista, panostamisesta joukkoliikenteeseen ja puhtaisiin energiaratkaisuihin, vetovoimaisesta keskustasta palveluineen sekä luonnon ja herkän saariston vaalimisesta.

Olen paljon elämäni aikana kulkenut maailmalla, mutta aina olen palannut synnyinkaupunkiini Turkuun. Se on kotini, paikka, jossa tietää kulkevansa oppineiden jalanjäljillä kun kävelee tuomiokirkon edustaa kohti Yliopistonmäkeä. Paikka, josta on käyty kauppaa ja pidetty yhteyksiä maailmalle jo yli seitsemänsadan vuoden ajan. Turku on utelias, eteenpäin ja maailmalle katsova kaupunki, josta on muullekin Suomelle hyötyä. Nyt rakennamme maailman ympäristöteknologialtaan edistyksellisimpiä risteilijöitä, kehitämme uusia lääkkeitä ja panostamme monialaiseen tutkimukseen.

Sellaisena haluan olla Turkua kehittämässä myös jatkossa: asukkaidensa kaupunkina, jossa investoidaan tulevaisuuteen ja katsotaan eteenpäin luottavaisin mielin ja päättäväisin ottein.