- 19.11.2020

Merialueiden energiakäytössä on paljon potentiaalia

Tiedote 19.11.2020

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) kommentoi EU-komission tänään julkaisemaa strategiaa uusiutuvan merienergian edistämisestä. Uusiutuva merienergia sisältää muun muassa aalto-, vuorovesi- ja tuulienergiaa.

– Energiamurrosta on nyt vauhditettava kaikin keinoin. Tuulivoimalla on merkittävä rooli sähköntuotannon päästöjen alentamisessa, ja merituulivoimassa on vielä hyvin paljon potentiaalia käyttämättä. EU:n elpymisvälineen käyttö uusiutuvan energian investointeihin on mahdollisuus luoda Eurooppaan uusia vihreitä työpaikkoja, Niinistö sanoo.

Komissio asettaa tavoitteeksi viisinkertaistaa merituulivoiman kapasiteetti  2030 mennessä ja kasvattaa kapasiteetti 300 gigawattiin 2050 mennessä, mutta tämä ei ole tarpeeksi. 2050 pitäisi olla ainakin 450 gigawattia. Ensi kesänä tulevan uusiutuvan energian direktiivin pitää asettaa nämä sitoviksi tavoitteiksi, ja edesauttaa kestävän merienergian kehitystä.

– Suomessa tuulivoima maalla on jo nyt kaikkein halvinta uutta sähköä, ja merellä on paljon tilaa perustaa tuulivoimapuistoja. Itämeren alueella on Suomella myos mahdollisuus lähteä mukaan yhteisin projekteihin yhdessä muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa ja samalla kehittää sähkönsiirron infrastruktuuria alueella, Niinistö sanoo.

– Tuulivoimaloita ei kuitenkaan voi sijoitella minne tahansa ja merten herkkiä ekosysteemejä on suojeltava. Komission esityksessä on mukana ohjeistusta tuulivoiman ja luonnon monimuotoisuuden suojelun yhteensovittamiseen, mutta varovaisuusperiaate saisi olla vahvemmin mukana, Niinistö painottaa.