- 02.06.2024

Lapin ikimetsän hakkuut energiapuuksi häpeällistä

Lapissa hakataan parhaillaan ikimetsää energiapuuksi. Se on vakava ympäristötuho, joka on lailla kiellettävä jo uuden EU-direktiivin mukaan. Inarin yhteismetsät myy ikimetsien puut poltettavaksi Inarin kaukolämpöyhtiölle. Ei ole mitään järkeä että ylä-Lapin ikivanhoja metsiä ylipäätään hakataan, saatikka sitten hyötyarvoltaan alhaisimpaan käyttöön eli energiapuuna taivaan tuuliin.

 

Neuvottelin EU:n uusiutuvan energian direktiiviin vuonna 2023 vaatimuksen, että energiapuuta ei saa ottaa vanhoista metsistä. Samalla jäsenmaiden on määriteltävä vanhat metsänsä. Suomen hallitus ei ole vielä noudattanut direktiivin velvoitteita säätää sitä kansalliseen lakiin, mutta nyt tapahtuva hakkuu on jo EU-lainsäädännön pohjalta siis laiton. On siis vaadittava Orpon hallitukselta pikaista lakimuutosta tällaisten hakkuiden kieltämiseksi direktiivin pohjalta.

 

Myös neuvottelemani EU:n biodiversiteettistrategian mukaan kaikki vanhat metsät tulisi suojella. Myös sen Orpon hallituksen tulisi pikaisesti toimeenpanna, vaikka strategia ei ole yhtä lailla sitova laki kuin direktiivi. Hallituksen on suojeltava vanhat metsät ja ostettava yksityiset vanhat metsät suojeluun ennen kuin vastaavia tuhoja tapahtuu lisää. On tehtävä kaikkemme, jotta hallitus ei myöskään vesitä vanhojen metsien määritelmää välttääkseen niiden suojelemisen.

 

On täysin vastuutonta luontotuhoa pilata arvokkaat vanhat metsät, joissa kirves ei ole välttämättä edes ennen laajasti käynyt. Tuho on Lapin kasvuoloissa vuosisatoja kestävä. Lajien uhanalaistuminen Lapissa pahenee kun vanhoja metsiä hakataan. Samalla saamelaisten poronhoidon olosuhteet heikkenevät kun naava harvenee. Hakkuut ovat myös eräänlaista uuskolonialismia.

 

Ylä-Lapin erämaaluonto on se mikä tekee siitä erityisen paikan ja ihmisen on elettävä sen ehdoilla, sen kanssa sopusoinnussa. Orpon hallituksen on pikaisesti toimeenpantava EU-velvoitteensa ja varmistettava, että ikimetsää ei mene enää Suomessa kattilaan polttopuuksi. Vanhat metsät on suojeltava.

 

Haen jatkokautta europarlamenttiin myös kansallisen luontoperintömme vaalimiseksi. Siinä tulen vahtimaan, että EU jatkaa työtä luontolainsäädännön parantamiseksi ja vahtii sen noudattamista myös Suomessa tulevien sukupolvien suojaksi meillä ja muualla maailmalla.