- 07.04.2017

Kuntavaalit ovat koulutusvaalit – panoksena lastemme tulevaisuus

(Julkaistu alunperin Iltalehden blogissa 7.4.2017.)

Nämä kuntavaalit ovat koulutusvaalit. Se on käynyt selväksi, kun on keskustellut ihmisten kanssa vaalikentillä ympäri Suomea. Selväksi on myös käynyt se, että koulutuksen tärkeydestä erityisesti vihreiden ja hallituspuolueiden kokoomuksen ja keskustan välillä on suuri ero.

Suomi menestyy panostamalla koulutukseen ja nuorten koulutuslupaukseen. Lupaus tasa-arvoisesta ja hyvästä koulutuksesta on Suomen tie – menestyksemme ja osaamispohjamme tae. Se takaa nuorille mahdollisuuden tavoitella unelmiaan. Se on hyvinvointivaltion perusta, jolla torjutaan eriarvoisuutta ja taataan suomalaisille valmiudet menestyä tulevaisuuden työelämässä ja kansainvälisessä taloudessa.

Sipilän hallitus on hylännyt tämän tien lyhytnäköisillä ja kovilla leikkauksillaan koulutuksesta ja opiskelijoiden opintorahasta. Hallituspuolueet eivät halua ottaa valtiolle velkaa ja leikkaavat siksi nuorilta ja koulutuksesta. Me Vihreät olemme sitä mieltä, että nuorilta leikkaaminen johtaa eriarvoistumisen ja kurjistamisen kierteeseen. Tämä on arvovalinta. Suomi pärjää osaamisella ja tasa-arvoisen koulutuksen lupauksella.

Tulevana sunnuntaina ääni vihreille on ääni sille, että hallituksen on muutettava linjaa opiskelijoiden aseman heikentämisessä ja korkeakoulujen julkisen rahoituksen jättileikkauksissa. Säästää voi muualta, kuten leikata ympäristölle haitallisia tukia ja vauhdittaa siten talouden uudistamista kestäväksi.

Hallituspuolueet ovat sitä mieltä, että koulutuksesta on leikattava nyt, koska he eivät halua jättää nuorille velkaa. Tässä ajattelussa vaikeina aikoina leikataan nuorilta ja panostuksista tulevaisuuteen, koska heidän mielestään silloin velkaa jää tulevaisuudessa vähemmän kannettavaksi.

He ovat väärässä. Asiantuntijat tukevat vihreiden näkemystä siitä, että koulutukseen panostamalla nostetaan työn tuottavuutta ja ylläpidetään myös talouden menestyksen mahdollisuuksia. Yhden nuoren syrjäytymisen hinnaksi on arvioitu noin miljoona euroa. Nuorten oppimiserot ovat jo nyt kasvaneet niin, että jokaisen nuoren koulutuslupauksesta ei voida pitää kiinni.

Suuntaa on muutettava. Osaamisella ja koulutuksella me pärjäämme, yhdessä.

Siksi me kunnissa teemme työtä torjuaksemme hallituksen leikkaukset päivähoidon ja peruskoulujen ryhmäkokojen kasvattamiseksi sekä päivähoito-oikeuden rajoittamiseksi. Siksi me puolustamme amisten rahoitusta ja varmistamme, että jokainen nuori saa toisen asteen koulutuspaikan. Siksi me haluamme panostaa oppilashuoltoon ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten auttamiseen. Siksi me haluamme korjata homekoulut. Siksi me haluamme nuorille hyvän oppimisympäristön ja opettajille työrauhan. Siksi me haluamme edetä kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Kuntavaaleilla on Suomen tulevaisuudelle tosi iso merkitys. Jos 1970-luvulla oli varaa rakentaa peruskoulun lupaus meille, kyllä meilläkin on nyt varaa parantaa lastemme ja nuortemme koulutusta. Tämä linjavalinta on nyt tärkeintä mitä Suomessa on koulutuksen arvostuksessa tapahtunut vuosikymmeneen. Anna ääni vihreille, anna ääni koulutukselle. Siitä on kestävä tulevaisuus tehty.