Kultalähde, Kiikala. Marraskuu 2021.
- 27.03.2024

Kokoomus ja Orpon hallitus pettivät luonnon

“Itämeren ystävä” Petteri Orpo (kok) päätti sitten jäädä historiaan pääministerinä, joka kaatoi sovun EU:n ennallistamisasetuksesta. Viime viikon perjantaina puheenjohtajamaa Belgia poisti asetuksen äänestyksen tämän maanantain ministerineuvoston asialistalta, koska Suomen vastustus ratkaisi sen että hyväksyvää määräenemmistöä ei ollut. Maanantain kokouksessa asiasta keskusteltiin ja Suomen “ympäristö”ministeri Kai Mykkänen (kok) keskittyi vain valittamaan luonnon vaalimisen aiheuttamista kustannuksista, eikä esittänyt mitään ratkaisuja luonnon hyväksi. Sellainen ympäristöministeri. Nyt asetus, jonka EU-parlamentti jo hyväksyi, odottaa sitä josko jokin maa muuttaisi mieltään. Varmuutta tästä ei ole.

Suomessa iso osa toimista olisi juuri vesiensuojelua. Uutinen tuli samana päivänä kun Suomen luontopaneeli julkaisi tiedot rannikkovesiemme merenalaisen luonnon taantumisesta rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena.
Ennallistamisasetusta vastaan käytiin virheellistä ja valheellista propagandaa lobbareiden ja luontovastaisten poliitikkojen toimesta. Asetusta muutettiin Suomen toivomalla tavalla, kustannukset olisivat olleet kohtuullisia, omissa käsissämme ja itse valitsemillamme tavoilla olisimme käyttäneet tarvittavan rahoituksen suoraan oman luontomme hyväksi. Yhtään senttiä ei olisi mennyt Suomen rahaa Suomen ulkopuolelle. Samalla unohtui olennainen: kyse on oman luontomme ja ekosysteemiemme pelastamisesta, mistä hyötyvät luonnon itsensä lisäksi ihmisten hyvinvointi ja virkistyskäyttö, mistä on myös suoraa taloushyötyä. Samalla taloushyödyt arvonnoususta ja viihtyvyyden parantuminen maa- ja vesialueiden omistajille jäävät toteutumatta. Mökkeilijöitä vastustajat eivät ainakaan kuunnelleet.
Suomen edellisen hallituksen ja eduskunnan enemmistön, kokoomuksen tukemana, vaatimat muutokset valtaosiltaan tehtiin neuvotteluissa asetukseen. Lopullisessa parlamentin ja ministerineuvoston välisessä neuvottelusovussa ei ollut mukana viitevuotta, johon ennallistamista verrataan, ja kaikki maa- ja metsätalousympäristöjä sekä kaupunkiympäristöjä koskevat erilliset tavoitteet muuttuivat vapaaehtoisiksi, valinnaisiksi tai kaikkinensa joustaviksi saavuttaa. Siksikin oli järkyttävää nähdä, että Orpon hallitus ja kokoomus äänestivät tärkeää luontoasetusta vastaan sen jälkeen kun Suomen vaatimat muutokset olivat jo valtaosin hyväksytty. Tämä antaa Suomesta kuvan epäluotettavana kumppanina EU-tasolla ja samalla Suomen oma luonto, Euroopan luonto ja koko maailman luonto kantavat kovaa hintaa Suomen hallituksen päätöksestä, joka ratkaisi sen että enemmistöä asetukselle ei tullut.

Samalla Orpo heitti romukoppaan YKn luontosopimuksen 2030 tavoitteet luontokadon pysäyttämisestä. EU:n on vaikeaa saavuttaa tavoitteita osaltaan, jos ennallistamisasetusta ei hyväksytä. Samalla signaali maailmalle on luonnolle paha, koska vastaavat esitykset voivat kaatua myös muualla eikä EU voi niitä nyt edellyttää mm kauppasopimuksissa.

Naamiot on riisuttu. Kokoomuksella ei ole sivistyksestä rippeitäkään jäljellä. Laitaoikeistolainen populismi söi puolueen hyvin nopeasti. Kokoomus vähät välittää Itämeren suojelusta, virtavesistä, järvistä, suo- tai metsäluonnosta. Sillä niiden vaalimisesta tässä asetuksessa on kyse: sen velvoitteet eivät ole edes uusia vaan olemme niitä jo kansallisissa laeissa sitoutuneet tekemään. Uutta oli lähinnä aikataulutus, jossa luontopolitiikan vaaditaan vastaavan toimissa myös puheita. Se oli kokoomukselle liikaa.

Kaiken lisäksi hallitus toimii EU-tasolla myös jo voimaan astuneen metsäkatoasetuksen toimeenpanon vesittämiseksi, vaikka asetuksella on valtavan suuri merkitys etenkin trooppisen metsäkadon hillitsemiseksi: EU-kysyntä aiheuttaa 10% globaalista tropiikin metsäkadosta, ja tämä asetus estää keskeisten metsäkatoa aiheuttavien tuoteryhmien osalta niiden myynnin EU-markkinoilla, jos ne aiheuttavat metsäkatoa. Lisäksi hallitus pyrki myös vesittämään yritysvastuudirektiiviä (ja sai siihen uhrien aseman kannalta heikennyksiä), joka on tärkeä ympäristö- ja ilmastovastuun kannalta globaaleissa suuryritysten tuotantoketjuissa.

EU:n ennallistamisasetus, liudennusten jälkeen, olisi vähintä mitä voimme tehdä YKn luontosopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Hallitus ei halua tehdä toimia Suomen luonnon hyväksi, mutta samalla se vaarantaa koko globaalin työn luontokadon pysäyttämiseksi 2030 mennessä. Tämä ei paljoakaan eroa Brasilian edellisen äärioikeistolaisen presidentin Bolsonaron toimintatavoista. Hänkin puhui samaan tapaan kuin Suomen luontovastaiset poliitikot puhuvat, eli “meidän metsät kuuluvat meille”, tarkoittaen sitä että emme edistä ympäristökestävyyden pelisääntöjä yhdessä emmekä erikseen. Nämä poliitikot nimittäin aina vastustavat luontotoimia Suomessa sillä perusteella, että emme voi tehdä enemmän kuin muut, ja EU-tasolla sillä perusteella, että Suomen poliitikot tietävät itse paremmin. Lopputulos on se, että kokoomukselle, perussuomalaisille ja myös keskustalle ei ole missään ja koskaan oikeaa tasoa ja paikkaa kantaa vastuuta luonnosta. Ja tämä linja on suomalaisten valtaenemmistön selkeästi vastustamaa politiikkaa – suomalaisten selvä enemmistö eri kyselyissä kannattaa luonnon monimuotoisuuden vaalimista (myös mm metsätalouden reunaehtona).

Näyttöä hallituksen linjasta on nimittäin myös kotimaassa. Orpon hallitus on leikannut suhteessa Marinin hallituksen kauden panostuksiin pois 2/3-osaa vesiensuojelun määrärahoista, vaikka puhuu kauniisti etenkin Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämisestä (jonka rahoitus sekin kokonaisuudessaan laskee). Luonnonsuojelun hankintarahoista on leikattu pois lähes puolet, eli mm vapaaehtoisten Metso- ja Helmi-ohjelmien rahoituksesta, jolloin kaikki halukkaat metsänomistajat eivät edes pysty saamaan suojeluarvoltaan arvokkaita metsiään suojeluun vaikka sitä valtiolle esittävätkin tai rahoitusta ei riitä maatalouden perinnebiotooppien säilymistä tukevaan laidunnukseen tai soiden ennallistamiseen. Metsäkeskuksen rahoituksen leikkaukset on kohdennettu niin, että Metsäkeskus on luopunut maanomistajille suunnatusta tuesta suojelukartoituksiin. Metsähallituksen luontopalveluilta eli kansallispuistoista ja julkisten maiden luonnonhoitotöistä vastaavalta viranomaiselta on leikattu rahoitusta niin, että se kykenee tekemään vain 40% siitä ennallistamisen määrästä julkisilla mailla mitä viime vuonna tehtiin. Samalla näyttää vahvasti siltä, että hallitus on poliittisesti puuttunut vanhojen metsien määritelmään luontotutkijoiden näkemysten vastaisesti ja siten että määritelmää vesittämällä voidaan minimoida vanhojen metsien suojelu. Hyvin yksiselitteisesti tämä Orpon hallitus on leikannut kauttaaltaan niin maa- ja metsätalousministeriön kuin ympäristöministeriönkin toimialalla erityisesti luontoarvojen vaalimisesta voimallisesti.

Hallitus kääntää selkänsä luonnolle, tieteelle, vastuulle. Aivan kaikki asiallinen kritiikki, mitä asetusta kohtaan esitettiin, on korjattu kompromississa. Puheet luonnonsuojelusta kotimaassa ovat osoittautuneet vääristelyksi. Jäljelle jää vain luonto- ja tiedevastainen populismi, jonka suohon perussuomalainen puolue vetää kokoomuksen mukanaan.
Todellakin toivon, että ennallistamisasetus voidaan vielä pelastaa. Emme anna siis periksi. Mutta kokoomuksen uppoaminen syvälle perussuomalaisen puolueen vetäminä luontovastaisen populismin suohon on jotain mitä ei voi unohtaa.