- 05.04.2022

Kaikki energiantuonti Venäjältä EU-maihin on kiellettävä

Venäjän julmat sotarikokset Ukrainassa ovat herättäneet vihdoin loputkin päättäjät Euroopassa. Putinin sotapolitiikan rahoittaminen energiaostoilla on lopetettava. EU:ssa on vihdoin selvä tuki, myös Saksalta, sille että energiantuonti Venäjältä lopetetaan. Enää kyse on aikataulusta. Saksan ulkoministeri Baerbockin mukaan ensin alas kivihiilen tuonti, sitten öljy ja maakaasu. EU-komissio esitti nyt ensi toimena kivihiilen tuonnin kieltoa. Seuraavaksi on pikaisesti saatava sama päätös koskemaan muuta energiantuontia.

Vihreiden europarlamenttiryhmä linjasi eilen selkeän oman kantansa: kaikki energiantuonti Venäjältä EU-maihin on kiellettävä sanktioissa. Lisäksi ryhmä vaatii komissiota ja EU-maita vauhdittamaan investointeja energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiaitsenäisyyden puolesta. Allekirjoitin myös Renew-ryhmän Guy Verhofstadtin valmisteleman yli 200 mepin yhteiskirjeen, jossa vaaditaan energiaostojen lopettamisen lisäksi EU-maiden satamien sulkua Venäjältä, kaikkien (loppujenkin) Venäjän pankkien sulkemista swift-maksujärjestelmästä sekä merkittävää lisätukea Ukrainalle jatkuvilla ja korkean sotilaallisen kyvyn takaavilla asetoimituksilla.

Europarlamentti vaatinee torstaina täysistunnon äänestyksessään kaiken energiantuonnin pikaista alasajoa. Fossiilisten lisäksi on muistettava päättää heti myös ydinpolttoaineen tuonnin ja ydinvoimayhteistyön lopettamisesta. Rosatomilla on niin strateginen rooli Venäjän ulkopoliittiselle vallankäytölle, että sitä ei voi jättää pakotteiden ulkopuolelle.

Saksalaisten vihreiden meppien kanssa puhuttuani ymmärrän, että Saksan hallitus harkitsee nyt joidenkin kuukausien aikajanalla kaiken energiantuonnin alasajoa Venäjältä. Pystymme parempaankin, alasajo välittömästi on mahdollista, mutta on tämä iso liike Saksalta. Italia, toinen epäröijä, on myös jo näyttänyt hyväksyvänsä energiantuonnin alasajon.

Myös Suomessa on ryhdyttävä nopeisiin toimiin energiantuonnin lopettamiseksi, Rosatomin ydinvoimalahankkeen pysäyttämiseksi sekä korvaavien ratkaisujen vauhdittamiseksi. VR:n kuljetusten ja transitioliikenteen osalta olisi oikein lopettaa vähintään energiasanktioiden piiriin tuleva liikenne heti. Greenpeace on aivan oikein protestoinut kivihiilen kuljetusta vastaan tänään. Suomi usein hidastelee pakotteiden puolesta toimimista, mutta se ei ole nyt todellakaan oma etumme.

Mitä nopeammin Putinin sotakoneistolta viedään rahoitus, sitä vahvemmin me voimme tukea Ukrainaa itsenäisyytensä puolustamisessa. Samalla puolustamme demokratiaa ja kansainvälistä oikeutta ja asetamme stopin sotapolitiikalle ja sotarikoksille. Sotarikolliset kuuluvat oikeuden eteen ja Venäjän talouden eristäminen auttaa myös siinä tavoitteessa. Suunta on nyt oikea – on varmistettava että tuki urhealle Ukrainalle vain vahvistuu eikä nyt saa herpaantua.