- 13.12.2012

Jatkossa kaikki pankit yhteiseen valvontaan

On hienoa, että EU-maat ovat päässeet sopuun yhteiseurooppalaisesta pankkivalvonnasta. Se on ensimmäinen ja merkittävä askel kohti pankkiunionia, joka toivottavasti estää nyt nähdyn talouskriisin toistumisen.

Pankkien aiheuttamat systeemiriskit ovat ylikansallisia ja siksi valvonnankin pitää olla. Olisi ollut hyvä, että valvonta olisi koskenut kaikkia EU:n pankkeja. Nyt saavutetussa ratkaisussa yhteisen pankkivalvonnan alaisuuteen tulevat aluksi suuret, taseeltaan yli 30 miljardin euron pankit. Suomessa valvontaan tulee siis kolme suurinta eli OP-Pohjola, Nordea ja Danske Bank. Pienempiä pankkeja valvotaan edelleen kansallisesti.

Jatkossa kaikki pankit tulisi saattaa yhteisen pankkivalvonnan piiriin. Se tulee olemaan haastavaa, sillä euroalueella on arviolta noin 6000 pankkia. Euroopan keskuspankilla pitää olla valtuudet puuttua minkä tahansa kriisiytyvän pankin toimintaan.

Ainakin Ruotsi ja Britannia ovat jäämässä pankkivalvonnan ulkopuolelle. Näiden maiden päätökset jakavat Euroopan eri leireihin. Se on surullista koko Euroopan kannalta.

Vihreät haluavat edetä kohti sellaista pankkiunionia, joka estää pankkien kaatumisen kansallisvaltioiden syliin. Myös pankit tarvitsevat yhteiset säännöt, se luo vakautta ja ennustettavuutta. Pankkien ja valtioiden välillä on kohtalonyhteys, jonka katkaisemiseen pankkiunioni tähtää. Koska valtiot eivät voi päästää pankkejaan kaatumaan, voi pankkien kriisi vetää valtiontalouden taantumaan. Näiden ongelmien ennaltaehkäisyyn laaditaan nyt pankkiunionia.