- 16.05.2012

Herkät arktiset alueet pitää suojella

Maapallomme luonnonvarat hupenevat kiihtyvällä vauhdilla, kun maailman väestö vaurastuu, teknologia kehittyy ja kulutus kasvaa. Ympäristön kuormitus on kasvamassa kestämättömäksi. Raaka-aineiden hintojen nousu ja kiihtyvä kilpailu luonnonvaroista lisäävät koko ajan painetta uusien alueiden ja raaka-ainelähteiden hyödyntämiselle.

Suomessa tämä kilpailu näkyy kaivosbuumina, mutta kyse on globaalista kehityskulusta. Globaalilla tasolla yksi merkittävimmistä kysymyksistä on arktisen alueen kohtalo. Pohjoisen arktiset alueet ovat säilyneet tähän saakka pääosin koskemattomina vaikeiden olosuhteiden ansiosta, mutta nyt paine myös niiden hyödyntämiseen kasvaa.

Esimerkiksi talvisen jääpeitteen alla tapahtuva öljyvuoto voisi olla arktisen alueen luonnolle katastrofi, jonka torjunta olisi erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Tämänkaltaisten onnettomuuksien estämiseksi me tarvitsemme herkimmille arktisilla alueille moratorion eli käyttökiellon sekä kattavan luonnonsuojeluverkoston. Talous ei saa käydä ympäristöarvojen yli. Poliitikkojen on toimittava kansainvälisissä toimielimissä, kuten arktisessa neuvostossa, sen eteen, että arktista luontoa suojeleva kansainvälinen sopimus saataisiin aikaan. Meidän on estettävä holtiton kilpajuoksu arktisten luonnonvarojen perään.

Arktiksen laivaliikenne on mahdollista ilmaston lämpenemisen takia, mutta sillä ei pidä lisätä ilmastonmuutosta ja ympäristöriskejä. Arktiselta liikenteeltä on edellytettävä vähäpäästöisyyttä, jotta meriliikenteen nokipäästöt eivät tummenna jään pintaa ja lisää lämpenemistä. Lisäksi on edellytettävä hyvää öljy- ja ympäristöturvallisuutta.

Suomessakin on onneksi vähitellen herätty arktisten alueiden kilpajuoksun ongelmiin. Asiasta keskustellaan tänään hallituksen iltakoulussa.

Me tarvitsemme kokonaan uudenlaista ajattelua, joka katsoo ensin kokonaisvaltaisesti luonnon, muiden elinkeinojen ja ihmisten etua. Vasta sen jälkeen voidaan päättää, missä luonnonvaroja voidaan hyödyntää ja millä ehdoilla. Myös materiaalien kierrätyksestä on tehtävä nykyistä houkuttelevampaa. Mitä kalliimpaa luonnonvarojen kaivaminen maaperästä on, sitä houkuttelevampaa on niiden kierrättäminen. Me emme voi lainata elintasoamme tulevilta sukupolvilta.