- 18.05.2022

Europarlamentin ympäristövaliokunta tukee vahvoja ilmastotavoitteita hiilinieluasetuksessa

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) on LULUCF-asetuksen pääneuvottelijana tyytyväinen, että europarlamentin ympäristövaliokunta tuki vahvasti hiilinieluasetukseen neuvoteltuja ryhmien välisiä kompromisseja. Ne lisäävät asetuksen ilmasto- ja luontomyönteisyyttä kautta linjan. Ympäristövaliokunta äänesti Niinistön raportista 16.-17. toukokuuta. Kaikki keskeiset kompromissiesitykset saivat äänestyksessä valiokunnan enemmistön tuen.

– Ympäristövaliokunnan enemmistön kanta vahvistaa sitä, että hiilinielujen kasvattaminen on otettava kaikessa maankäytössä keskeiseksi tavoitteeksi. Ilmastokriisiä ei Euroopassa eikä muuallakaan maailmassa pystytä ratkaisemaan ilman sitä. Olen iloinen siitä, että valiokunta näkee maankäytön kestävyyden parantamisen tärkeänä tavoitteena niin maa- ja metsätalouden oman kehityksen kuin ilmastokriisin ratkaisemisen kannalta, Niinistö summaa.

Erityisen iloinen Niinistö on siitä, että hiiliviljelyn kautta EU:n nielutavoitetta vuodelle 2030 nostetaan. Jäsenmaita sitovien maakohtaisten tavoitteiden osalta ympäristövaliokunta tukee komission esitystä. Samalla valiokunta edellyttää komission valmistelevan erilliset alatavoitteet maatalousmaiden päästöjen vähentämiselle sekä vuoden 2030 jälkeen viisivuotistavoitteet hiilinielujen kasvattamiseksi 2050 hiilineutraalisuustavoitteen ja Pariisin ilmastosopimuksen linjassa.

-– Korostamalla maatalouden merkitystä valiokunta painottaa, että hiiliviljelyn potentiaali päästövähennyksissä on suuri ja että hiilinielujen kasvua on tavoiteltava kaikissa EU-maissa ja kaikissa maankäytön muodoissa. Valiokunta kannattaa jäsenmaita sitovien, yhteensä 310 miljoonan tonnin nielutavoitteiden lisäksi EU-tason ylimääräistä 50 miljoonan tonnin tavoitetta 2030 mennessä. Tämä tapahtuu hiiliviljelyn kautta unionin toimin. Sen lisäksi tulevat vielä yksityisen sektorin kompensaatiohankkeet, joilla yksityiset yritykset voivat rahoittaa maanomistajia nielujen kasvattamisessa, Niinistö sanoo.

Niinistö peräänkuuluttaa rahoitusta nielujen vahvistamiselle ja korostaa kiertotalouden merkitystä.

– Ympäristövaliokunta korosti sitä, että maanomistajille on maa- ja metsätaloudessa luotava uusia kannustimia hiilinielujen kasvattamiseen niin yksityisen kuin julkisen sektorin rahoituksen kautta. Hiilinielujen kasvattaminen on tärkeä osa kiertotalouden edistämistä, jossa uusiutuvaa maa- ja metsätaloutta vauhdittamalla maaperä säilyy rikkaana, lannoitteiden tarve vähenee, vähähiiliset tuotteet valtaavat markkinoita, metsien rakenne monipuolistuu, metsäkato pysäytetään ja luontoa ennallistetaan. Nämä ratkaisut ovat myös maa- ja metsätalouden kannattavuuden tulevaisuutta, Niinistö sanoo.

– Koko maankäyttö on muutettava kestäväksi. Iso osa murrosta on tunnistaa ilmasto- ja luotokriisien välinen yhteys. Ympäristövaliokunta paransi useissa kohdissa komission esitystä, jotta asetus ottaisi paremmin huomioon myös luontokadon torjunnan. Maa- ja metsätalous ovat ison murroksen edessä, mutta samalla se on näille aloille valtava mahdollisuus. Kun hiilinieluja kasvatetaan ja luontoarvoja vaalitaan, on siihen pohjautuville kestäville ruoka- ja biotuotteille on kasvavaa kysyntää, Niinistö sanoo.

Euroopan parlamentti äänestää raportista seuraavan kerran täysistunnossa kesäkuussa Strasbourgissa, jonka jälkeen lopullisesta asetuksesta päätetään syksyllä parlamentin, komission ja neuvoston välisissä trilogi-neuvotteluissa.