- 19.05.2012

Eurooppa ja Suomi tarvitsevat toivoa ja visioita – kohtuullisuutta niin ihmisten elämään kuin talout

Kiertäessäni Suomea olen törmännyt jatkuvasti siihen, että ihmisillä on huoli tulevasta: niin omasta tulevaisuudestaan kuin myös ympäristön tulevaisuudesta. Ilmastonmuutos huolestuttaa. Luonnonvarojen hyödyntäminen ympäristön ja asukkaiden hyvinvoinnin kustannuksella huolestuttaa. Talouskriisi, työelämän epävarmuus ja pakenevat työpaikat huolestuttavat.

Minua huolestuttaa se, että ihmiset kokevat, ettei heillä ole toivoa paremmasta. Meidän poliitikkojen pitäisi löytää ratkaisuja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen. Niin Suomi kuin Eurooppakin tarvitsevat visioita kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Pitkään jatkunut puhe säästöistä ja sopeutuksista Euroopassa on koetellut ihmisten oikeustajua.

Tänään puheessani Lappeenrannan puoluekokouksessa sanoin, että me tarvitsemme kokonaisvaltaista ja uudenlaista talousajattelua, jonka pohjana on kohtuullisuus. Ajatus kohtuullisuudesta koskee niin koko ekosysteemiämme kuin jokaista ihmistäkin.

Nykymenolla niin luonnosta kuin ihmisestäkin pyritään ottamaan irti kaikki mahdollinen. Tämä meno ei voi jatkua. Sen sijaan me tarvitsemme toivoa: toivoa siitä, että huomenna on paremmin, ja toivoa siitä, että maapallo säästyy ja että taloudellinen hyvinvointi on mahdollista myös tuleville sukupolville.

Vihreiden tulevaisuusvision ydin on vähäpäästöisen vihreän talouden ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen työelämän rakentaminen. Sen saavuttamiseen tarvitaan myös rakennemuutoksia ja kestävän kasvun politiikkaa, ei vain säästöjen politiikkaa.

Hyviä ja tarpeellisia ratkaisuja ovat esimerkiksi transaktiovero sekä Euroopan laajuiset veroratkaisut, joilla hillitään veronkiertoa ja aggressiivista verokilpailua.

Huomattavaa kasvua pystytään tuottamaan esimerkiksi kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla. Saksan ympäristöministeriö on laskenut, että EU:n päästövähennystavoitteen korottaminen 20 prosentista 30 prosenttiin toisi Eurooppaan 6 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Jo tämä yksittäinen esimerkki osoittaa, että vihreissä ratkaisuissa ja vihreässä taloudessa on tulevaisuus. Samoin toivo paremmasta huomisesta, jossa ihmisen on hyvä elää.