- 07.07.2023

EU tukee Ukrainaa ammustuotannon kasvattamisella

Osallistuin vihreiden neuvottelijana eilen ratkaiseviin neuvotteluihin historiallisesta asetuksesta ammustuotannon tukemiseksi EU:ssa. Neuvotteluissa parlamentin ja ministerineuvoston välillä saatiin sopu alkuyöstä. Päätöksellä on iso merkitys Ukrainalle: tuki on tarkoitettu sen varmistamiseksi, että EU-maiden ammus- ja ohjustuotanto on riittävällä tasolla Ukrainan ja oman puolustuksemme tarpeiden kannalta tässä poikkeuksellisessa ajassa. Venäjän hyökkäyssodan uhriksi joutuneen Ukrainan auttaminen perustelee tätä poikkeuksellista päätöstä.

Meillä ei ole varaa ihmisoikeuksien ja reilun kansainvälisen järjestelmän tulevaisuuden kannalta siihen, että Venäjän ja Putinin hyökkäyssota ja lukuisat sotarikokset Ukrainassa johtaisivat sen tavoittelemaan geopoliittiseen hyötyyn. Ukrainan kyky puolustaa itseään ja siten samalla demokratiaa ja kansainvälistä oikeutta ei voi jäädä kiinni tukemme viivästymisestä tai vajaavaisuudesta. Itseään puolustavan maan tukeminen riittävällä ammustuotannolla on tässä tilanteessa parempi ratkaisu kuin jättää tämä maa aggressiivisen sotapolitiikan uhriksi. Suomi tietää millaista on olla hyökkäyssodan uhri, eturintamassa yksin, emmekä halua maailmaa jossa sellaiselle sodankäynnille oman valtapolitiikan, kuten tässä tilanteessa Putinin ja Venäjän imperiumitavoitteiden edistämiselle, annetaan tilaa.

Vihreiden ehtoina tällaiselle tuelle oli se että tukea ei myönnetä sellaiseen ammustuotantoon, joka menisi vientiin muihin maihin tai etenkin maihin joissa on ihmisoikeusongelmia kuten esimerkiksi Saudi-Arabiaan. Käsittelyssä komission esitystä parannettiin juuri näiltä osin ehdotuksestani ja porsaanreiät poistettiin.

Toinen tavoitteemme oli varmistaa, että tuki ei ole pois EUn tärkeästä rahoituksesta sosiaali- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tai Euroopan investointipankin rahoituksesta. Myös näissä asioissa tavoitteemme saavutettiin neuvotteluissa.
Elämme poikkeuksellista aikaa kun Euroopassa on laajamittainen sota. Ukrainan puolustamisessa ja tukemisessa on kyse myös laajemmin demokratian ja kansainvälisen oikeuden puolustamisesta Venäjän autoritääristä sotapolitiikkaa vastaan. On tehtävä selväksi, että rajoja ei enää tässä maailman ajassa voi siirtää hyökkäyssodan avulla. Ukraina joutuu puolustuksessaan ja vastahyökkäyksessään miehittäjän karkottamiseksi käyttämään nyt päivittäin niin paljon ammuksia ja ohjuksia että Nato-maiden yhteenlaskettu tuotanto ei sitä riitä korvaamaan. Siksi myös EU:n syventyvää puolustusyhteistyötä tarvitaan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi ja kapasiteetin nostamiseksi.

Vihreille on tärkeää varmistaa, että arvomme ohjaavat tukea puolustusteollisuudelle. Tuki Ukrainalle on sen mukaista, kuten myös oman puolustuksen ammusvarastojen täydentäminen juuri Ukrainalle jo annetun tuen aiheuttamasta vajeesta. Olen tyytyväinen neuvottelutulokseen. Slava Ukraini!