- 19.10.2012

Eduskunta tuli kestävien lohikantojen puolelle!

Eduskunnan suuri valiokunta päätti tänään Suomen kannan EU-neuvotteluihin Itämeren lohen ensi vuoden kalastuskiintiöistä. Riemastuttavasti eduskunnan enemmistö tuli äänestyksessä vihreiden, ympäristöministeriön ja tutkijoiden kannalle: varovaisuusperiaatteen ja kalakantojen kestävyyden turvaamisen takia ensi vuodeksi esitetään 54 000 lohen kalastuskiintiötä Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle. Tämä on merkittävä edistys Suomen kalastuspolitiikassa. Pysyvä linjaus siitä, että olemme aina tutkimustiedon kanssa kalakantojen kestävyyttä turvaamassa, tarkoittaa hyvää niin uhanalaisen lohen kannan elpymiselle, virkistyskalastukselle kuin ammattikalastajille.

Jos hävitämme lohet ja muut uhanalaiset kalat, ei ole mitä kalastaa. Kestävä kalastus on myös kalastajien etu. Vaelluskalakantojen elpymisellä olisi iso merkitys erityisesti Pohjois-Suomen matkailulle. Komissio on esittänyt lohen kiintiöksi Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle 109 000 lohta. Vaikka luku on tämänvuotista kiintiötä pienempi, se on yhä kestämättömällä tasolla – kaksinkertainen kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n suositukseen verrattuna.

Ympäristöministeriö totesi aiemmin syksyllä omassa lausunnossaan, että ICES:n esittämiä raja-arvoja ei missään tilanteessa saa elinkeinopoliittisin perustein ylittää. Siksi ehdotin aiemmin EU-ministerivaliokunnassa Suomen kannaksi suosituksen mukaista 54 000 lohen kiintiötä Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahteen kestävänä enimmäismääränä, koska siinä on huomioitu myös raportoimaton kalastus. Tekemääni vastaehdotusta kannattivat ministerivaliokunnassa muista puolueista ministeri Arhinmäki (vas.) ja yksi sosiaalidemokraattien edustajista, ministeri Tuomioja.

Nyt eduskunnan enemmistö tuli tälle ajamalleni ja tutkijoiden suosittelemalle linjalle. Seuraava tavoite on saada tämä linja läpi myös koko EU:ssa. Suomi on siirtynyt tällä hallituskaudella ympäristöministeriön ja vihreiden ajamaan suuntaan, kestävää kalastuspolitiikkaa edistäväksi maaksi. Jo EU-ministerivaliokunnassa saimme sovittua, että Suomi ryhtyy ajamaan sekakalastuksen ja ajosiimakalastuksen kieltoa Itämeren pääaltaalla heikkojen luonnonlohikantojen turvaamiseksi.

Ylipäätään Euroopassa ja maailmalla ylikalastus on vakava ongelma, joka uhkaa useimpia maailman kalakantoja sukupuutolla tai vakavalla supistumisella. Juuri tänään WWF julkaisi ulkopuolisen konsulttiselvityksen, jonka mukaan kalastuksen rajoittaminen kestävälle tasolle, jolloin kalakannat elpyisivät, nostaisi nopeasti myös kalastajien tuloja kestävien kalastusmäärien noustessa tehotoimienmyötä jo joidenkin vuosien kuluttua. Kaikki hyötyvät kestävästä kalastuksesta.

Kestävää kalastuspolitiikkaa tarvitaan uhanalaisten kalakantojen ja niiden myönteisten ekosysteemivaikutusten pelastamiseksi. Sen lisäksi sitä tarvitaan myös sen varmistamiseksi, että kalaa riittää tuleville sukupolville syötäväksi. Kyse on myös ruokaturvasta maailman väestölle, eikä vähiten ruokaturvasta ja kalastajien työllisyydestä monessa kehitysmaassa. Suomen on syytä ajaa myös Itämerta laajemmin kestävää kalastuspolitiikkaa niin EU:ssa kuin globaalilla tasolla. On varmistettava, että jatkossakaan ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan.