Työ parlamentissa

Minut valittiin europarlamentin jäseneksi vaaleissa toukokuussa 2019. Toimin europarlamentissa vihreiden ryhmävastaavana teollisuus-, tutkimus-, energia- ja teknologia-asioita käsittelevässä Itre-valiokunnassa. Sen lisäksi olen ympäristövaliokunnan jäsen ja talousvaliokunnan varajäsen. Olen ollut europarlamentissa vastuussa vihreiden puolesta erityisesti energiamurrokseen, tutkimukseen, luonnonsuojeluun ja rahoituksen viherryttämiseen liittyvistä asioista.

Kultalähde, Kiikala. Marraskuu 2021.
Hiilinieluasetus LULUCF

Maankäyttöä koskeva LULUCF-asetus määrittelee sitä, miten maankäyttösektorin eli esimerkiksi metsien hiilinielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa. Toimin hiilinieluasetuksen pääneuvottelijana Euroopan parlamentissa.

Lue lisää
Ville NIINISTÖ in the EP in Strasbourg
Avoimuus

Päätöksenteon läpinäkyvyys on tärkeää. Julkistan sekä omat että avustajieni tapaamiset sidosryhmien ja muiden edunvalvojien kanssa parlamentin sääntöjen mukaisesti parlamentin rekisterissä.

Tapaamiset Euroopan parlamentin sivuilla