- 30.11.2012

On virhe jäädä rahoitusmarkkinaveroryhmän ulkopuolelle

EU:n tiivistetyn yhteistyön ryhmä, joukoissaan Ranska ja Saksa, kehittää hyvää vauhtia rahoitusmarkkinaveroa käyttöönotettavaksi. Hallituksen ministerivaliokunnassa päätettiin, että Suomi ei lähde kehittämistyöhön mukaan, ainakaan nyt. Vihreiden mielestä tämä päätös on virhe. Esitimme tämän näkemyksen myös merkintänä pöytäkirjaan yhdessä SDP:n ja vasemmistoliiton kanssa.

Rahoitusmarkkinoita ei tällä hetkellä veroteta. Ne pitääkin saada mukaan hyvinvoinnin rahoittamiseen. Vero samalla vähentää keinottelevaa rahaliikennettä ja luo vakautta talouksiin. Rahoitusmarkkinat ovat jopa vapautettuja arvonlisäverosta. Pankeilla on keskuspankkien ohella oikeus luoda rahaa. Olisi oikein, että rahoitusmarkkinat osallistuvat hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitukseen jollain tapaa. Euroopan talouskriisinkin taustalla ovat rahoitusmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat, joihin tämä vero pureutuu. Koko rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja markkinoiden läpinäkyvyyden varmistaminen on ensisijaisesti julkisen vallan tehtävä.

Rahoitusmarkkinaveroa rakentavan ryhmään olisi pitänyt liittyä juuri nyt. On Suomen edun mukaista olla mukana kehittämässä mallia sellaiseksi, että ne osat esitetyistä uhkakuvista, jotka ovat realistisia, eivät toteudu. Suomen pitäisi tehdä työtä sen eteen, että Ruotsi lähtisi mukaan veron piiriin. Nyt jo ehdotusta rakennetaan siten, että veroa on hyvin vaikea kiertää.

Hallitusohjelmassa jo todetaan, että Suomi vauhdittaa kansainvälisesti mahdollisimman laajan rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa. Nyt olisi ollut oikea aika vauhdittaa omalla esimerkillämme.

Suomi jättää hallituksen valitettavan päätöksen takia tärkeän tilaisuuden käyttämättä. Meidän tulee kuitenkin seurata tiukasti rahoitusmarkkinaveron etenemistä. Vaikka nyt menetämme mahdollisuuden olla mukana kehittämässä veroa haluamaamme suuntaan, on meidän jatkettava hallitusohjelman mukaista työtä tiivistetyn ryhmän ulkopuolelta mahdollisimman kattavan transaktioveron käyttöönoton puolesta EU:ssa ja Suomessa. Tämä mahdollisuus meillä yhä on, kun tiivistetty ryhmä raportoi koko EU:lle valmistelun etenemisestä.