- 30.11.2023

Ehdolla eurovaaleissa 2024

Suomen tulevaisuudelle Euroopan suunnalla on valtava merkitys. Olen reilun neljän vuoden aikana europarlamentissa nähnyt tämän työn ja eurooppalaisen yhteistyön merkityksen aikana, jolloin maailma on mennyt kohti kasvavaa epävarmuutta. Ilmasto- ja luontokriisit kärjistyvät, globaali talouskilpailu kovenee ja samalla Venäjän kaltaiset maat ovat nousseet uhaksi demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien tulevaisuudelle maailmassa. Koen, että juuri nyt on tärkeää rakentaa Euroopan unionin kautta vahvempaa yhteistyötä Suomen turvaksi, taloutemme vahvistamiseksi ja ympäristökriisien ratkaisemiseksi. Sillä yhteistyöllä puolustamme arvojemme demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta kovenevassa maailmassa. Siksi haen jatkoa europarlamentissa eurovaaleissa kesäkuussa 2024. Näen, että osaamiseni oikeusvaltion, ympäristön, talouden ja turvallisuuden yhdistämisessä on erittäin tärkeää Suomen ja Euroopan tulevaisuudelle.

Olen toiminut parlamentissa keskeisissä vastuutehtävissä niin vihreiden ryhmän sisällä kuin koko parlamentille ja Euroopan tulevaisuudelle tärkeässä vihreän siirtymän työssä. Vihreissä olen ollut ryhmävastaavana teollisuusvaliokunnassa, jossa olen edistänyt panostuksia tutkimukseen ja osaamiseen sekä energiamurroksen vauhdittamista puhtain investoinnein. Olin mm vihreiden neuvottelijana eli varjoraportöörina Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelmasta päättämisessä sekä uusiutuvan energian direktiivissä. Olen tehnyt paljon töitä suomalaisten korkeakoulujen ja yritysten kanssa sen puolesta, että suomalaiset pärjäävät eurooppalaisessa tutkimusrahoituskilpailussa. Samalla olen ollut parlamentin neuvottelijana vauhdittamassa ympäristöriskien ratkaisemista kuten vesiensuojelun ja ilmastotoimien rahoittamista tutkimuspolitiikan avulla. Minulle rakasta Itämeren suojelua olen saanut edistettyä useissa lainsäädäntöhankkeissa sekä tehnyt töitä muutenkin suomalaisen luonnon hyväksi, tutkimusrahoituksen lisäksi myös pinta- ja pohjavesien laadun valvontaa kehittävässä lakiesityksessä.

Teollisuusvaliokunnan lisäksi olen ollut vihreiden edustajana ympäristövaliokunnassa varsinaisena jäsenenä ja talousvaliokunnassa varajäsenenä. Ympäristövaliokunnassa sain vastuulleni koko parlamentin raportöörin tehtävän hiilinieluasetuksesta, jossa päätettiin Euroopan unionin jäsenmaiden tavoitteista maankäytön hiilinielujen kasvattamisesta vuodelle 2030. Tämän ja muiden vihreän siirtymän lakiesitysten hyväksymisen ansioista EU tavoittelee nyt vähintään 57 prosentin päästövähennyksiä vuodelle 2030 verrattuna 1990 tasoon. Ilmastopolitiikassa on saatu isoa edistystä, samalla kun on tehty investointeja sen puolesta että toimet lisäävät Euroopan teollisuuden ja talouden työpaikkoja vihreässä osaamisessa. Suomi on tässä yksi merkittävistä hyötyjistä, sillä monet teollisuusyrityksemme ovat ympäristöteknologiassa maailman kärkeä. Talousvaliokunnassa olen neuvotellut useista lakiesityksistä, joilla on parannettu talouden kestävyysraportointia ja sen läpinäkyvyyttä, jotta investointeja siirtyy entistä enemmän ympäristöystävällisiin hankkeisiin.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut turvallisuusasiat aiempaa enemmän pinnalle. Olin ensimmäisten joukossa varoittamassa Venäjän hyökkäysuhasta vuodenvaihteessa 2021-22, jolloin myös aloin puhua Suomen Nato-jäsenyyden edistämisen puolesta. Olen jo vuosikymmenen ajan varoittanut poliitikkona Venäjän geopoliittisesta uhasta ja sen tavasta käyttää energiapolitiikkaa ulkopolitiikkansa välineenä, mm Fennovoima-Rosatomin ydinvoimahankkeen, Fortumin Uniper-kauppojen ja Nord Stream -kaasuputkihankkeen yhteyksissä.

Uskon sillä olleen merkitystä Suomen mahdollisuuksille muuttaa suuntaa omassa turvallisuuspolitikassaan, että kaltaisiani ihmisoikeuksia ulkopolitiikassa korostavia poliitikkoja alkoi puhua Nato-jäsenyyden puolesta. Uskon Nato-jäsenyyden ja Euroopan puolustusulottuvuuden vahvistamisen parantavan kykyämme puolustaa demokraattisia arvojamme. Ukrainan tukemista sen puolustussodassa oman suvereniteettinsä ja kansainvälisen oikeuden puolesta olen edistänyt monin eri tavoin: mm energia-alan yhteistyön hankkeissa ja vihreiden neuvottelijana EU-maiden puolustusteollisuuden ammustuotannon tukemista koskevan lakiesityksen käsittelyssä. Vihreässä siirtymässä olen korostanut sitä kuinka on erityisesti painotettava riippumattomuutta fossiilista energiaa tuottavista autoritäärisistä maista ja siten vähennettävä Venäjän vaikutusvaltaa. Mitä omavaraisempi puhtaan ja uusiutuvan energian toimija EU on, sitä vahvempi taloutemme on ja sitä enemmän voimme haastaa fossiilimaiden valtaa ja puolustaa demokratiaa myös maailmalla.

Kaikkien näiden asioiden ja arvojen edistäminen on yhä kesken. Siksi haluan jatkaa työtäni europarlamentissa. Ympäristökriisien ratkaisemisessa ei voi ottaa taukoa vaan vihreään siirtymää on jatkettava. Samalla sen on palveltava talouttamme, työpaikkojamme ja turvallisuuttamme. Osaan yhdistää humaanien arvojen puolustamisen maailman tilanteen ja geopolitiikan ymmärtämiseen. Sellaista ajattelua nyt Suomi ja Eurooppa tarvitsee, jotta arvomme ja kykymme edistää niitä säilyvät vahvoina. Tavoitteenamme on puolustaa suomalaisten hyvinvointivaltiota, ihmisten tasa-arvoa ja demokratiaa yhteisellä työllä kehittyvän Euroopan unionin puolesta, joka ylläpitää turvallisuutta ja ratkoo aikamme ympäristökriisit.

Rakentamalla, ei hajottamalla.

Ville Niinistö