Vaalit

Yhdessä rakennamme paremman huomisen – kivat kunnat menestyvät

 

Teen paluuta neljän vuoden tauon jälkeen Turun kuntapäättäjäksi. Kiitos kaikille 3 773 äänestäjälleni ja muille vihreitä vaaleissa tukeneille. Olen innoissani siitä, että kuntien kautta voimme tarjota inhimillisen ja koulutusta arvostavan tulevaisuuden vaihtoehdon Sipilän hallituksen kovien arvojen politiikalle. Tule mukaan rakentamaan parempaa huomista!

Viime aikoina olen kokenut enemmän merkitystä politiikassa mukanaolemiselle kuin vuosikausiin. Tulin politiikkaan uskoen siihen, että arvot ratkaisevat. Olemme Suomessa vapaita valitsemaan yhdessä itse suuntamme. Tämä pätee myös kunnissa. Ei ole pakkoa tehdä lyhytnäköisiä leikkauksia koulutuksesta tai pienituloisilta, jotka eriarvoistavat suomalaisia. Kunnissa voimme valita toisin: Sipilän hallituksen kovia leikkauksia koulutuksesta ja päivähoidosta voidaan torjua panostamalla koulutukseen ja päivähoitoon enemmän kunnissa.

Vihreiden vaihtoehto lähtee siitä,  että nykyaikana kivat kunnat menestyvät. Panostamalla koulutukseen, lapsiperheystävällisyyteen ja viihtyisään kuntaan luomme myös elinkeinoille tilaa menestyä. Panostamalla joukkoliikenteeseen, kotimaiseen puhtaaseen lähiruokaan, palvelutalouteen ja uusiutuvaan energiaan teemme Suomesta uuden ajan talouden edelläkävijän.

Villen teesit paremmasta Turusta – Kivat kunnat menestyvät

 1. Turku on koulutuksen ja kulttuurin kaupunki
– Panostetaan lähikouluihin ja tuetaan erityistä tukea tarvitsevia kouluja, jotta kaikkien nuoren koulutuslupauksesta pidetään kiinni
– Korjataan homekoulut ja päiväkodit
– Pidetään päivähoidon ryhmäkoot pieninä ja säilytetään täysi päivähoito-oikeus kaikille lapsille
– Taataan jokaiselle nuorelle toisen asteen koulutuspaikka ja pidetään huolta lukioiden ja amisten rahoituksesta
– Avataan kulttuurin rahoitusta vapaalle kulttuurin kentälle ja puolustetaan kulttuurin ja kirjastopalvelujen asemaa
 2. Turusta puhtaan ympäristön, liikenteen ja energian edelläkävijä
– Tehdään päätös Turun pikaraitiotiestä, mikä parantaa joukkoliikenteen käyttöä ja keskustan houkuttelevuutta ihmisille
– Otetaan käyttöön ravinteitä kierrättäviä ratkaisuja, joilla puhdistetaan Itämerta
– Panostetaan luontomatkailuun ja pidetään huolta ihmisten lähimetsistä ja virkistysalueista
– Tehdään Turusta hiilineutraali kaupunki ottamalla käyttöön tuulta, aurinkoa ja bioenergiaa: tehdään päätös Turku Energian luopumisesta Fennovoiman venäläisestä ydinvoimalahankkeesta kannattamattomana

3. Turku kuuluu sen asukkaille – ihmisyställinen kunta menestyy

– Avataan Turun päätöksentekoa sen asukkaille ja lisätään kuntalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia kaavoitukseen ja palveluihin
– Tehdään keskustasta ihmisten viihtyisä olohuone: laajennetaan kävelykatuja ja pyöräilyn mahdollisuuksia
– Panostetaan yhdenvertaisiin terveyspalveluihin ja ennaltaehkäisevään sosiaali- ja terveystyöhön
– Turussa on 40 000 korkeakouluopiskelijaa: otetaan opiskelijat tiivisti mukaan kaupungin palveluihin ja kehittämiseen–
Tässä myös vastaukseni vaalikoneisiin:
Ylös