På svenska

Jag har alltid jobbat för Finlands levande tvåspråkighet och för mig är det viktigt att jobba som politiker i båda finländska nationalspråken. Jag kan alltid kontaktas på svenska och om Svenskfinlands ärenden: ville.niinisto@degrona.fi

På svenska mina valteman i Eu-valet sammanfattas i en intervju som jag gav till Sveriges radio:

– För mig är det viktigt att vi Finland, som också svenskar kan vara med i, att vi kan vara en röst i Europa som knippar ihop välfärdsstaten och aktiv klimatpolitik. De här två sakerna är de stora utmaningarna som vi har i demokratiska västländer, tycker jag.

– Om vi förlorar välfärdsstaten, rättvisa mellan människor, så förlorar människorna tron på demokratin överlag och då röstar man på populister och extremister och det vill vi ju inte se. Så vi måste förnya demokratin genom att satsa på fattigdomsbekämpning också mer på europeisk nivå, samtidigt som vi löser klimatutmaningen. Så de här två frågorna är mina stora frågor.

Läs hela intervjun i Sveriges radios hemsida.

Ylös