16.11.2020: Euroopan unionin ilmastolaki näyttää tietä hiilineutraaliin tulevaisuuteen

Julkaistu Turun Sanomissa 16.11.2020

Euroopan unioni on parhaillaan säätämässä koko EU:n kattavaa ilmastolakia. Laissa säädetään muun muassa uudet, aiempaa vahvemmat tavoitteet vuodelle 2030.

Suomi sääti oman ilmastolakinsa jo vuonna 2015 Kataisen hallituksen esityksestä – yhtenä ensimmäisistä maailman maista. Myös sen ilmastotavoitteiden tasoa ollaan parhaillaan nostamassa.

Lakiin kirjatuilla vahvoilla ilmastotavoitteilla Suomi ja Euroopan unioni ottavat ilmastotyössä johtajuutta koko maailman tasolla. Se on välttämätöntä niin ilmaston kuin oman tulevaisuutemme kannalta. Samalla se on mahdollisuus luoda Euroopasta ja Suomesta hiilineutraalin talouden menestyjä ja edelläkävijyydestä hyötyjä.

Komission ehdotus ilmastolaista sitoo Euroopan olemaan hiilineutraali 2050 ja kiristää nykyistä päästövähennystavoitetta vuodelle 2030 vähintään 55 prosenttiin.

Euroopan parlamentin kanta valmistui lokakuussa. Parlamentti nosti tavoitetta vähentää päästöjä 60 prosenttiin. Parlamentin kanta perustuu tieteen suosituksiin.

Ilman riittäviä ilmastotoimia edes Euroopan unioni ei tee omaa osuuttaan siitä työstä, jolla ilmastonmuutos on yhä mahdollista rajoittaa lähelle 1,5 asteen lämpenemistä.

Seuraavaksi jäsenmaiden hallitusten on vastattava europarlamentin haasteeseen. Pohjoismaat ovat ottaneet vahvaa roolia tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden puolestapuhujina. Suomi on eturintamassa yhdessä muiden kunnianhimoisten jäsenmaiden kanssa ajanut vähintään 55 prosentin tavoitetta.

Nostamalla EU:n ilmastotavoitteita näytämme tietä myös muille maille. Kiinan tuore päätös tavoitella hiilineutraalia taloutta vuoteen 2060 mennessä merkitsee isoa käännettä jo lähivuosina. Yhdysvaltain presidentinvaalien voittaja Joe Biden on myös luvannut maan palaavan ilmastosopimukseen ja kampanjassaan esitti maan hiilineutraaliutta 2050 mennessä.

Talouden investoinnit koko maailmassa ovat siirtymässä puhtaisiin ilmastoratkaisuihin.

Hiilineutraalin talouden rakentaminen on tehtävä reilusti pitämällä huolta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja samalla luomalla talouteemme menestystä.

EU:n vihreän kehityksen ohjelma on investointiohjelma uusiin kestävän talouden työpaikkoihin, tutkimukseen ja teknologiseen osaamiseen.

Panostamalla iso osa EU:n elvytysrahoituksesta nyt vihreisiin investointeihin esimerkiksi liikenteessä, energiantuotannossa, ruuantuotannossa ja asumisessa luomme uusia työpaikkoja. Samalla autamme suomalaisia yrityksiä olemaan johtajia siinä talouden murroksessa, jonka koko maailma tulee läpikäymään tulevina vuosikymmeninä.

Ville Niinistö

europarlamentaarikko (vihr)

Krista Mikkonen

ympäristöministeri (vihr)

Ylös