20.5.2020: Luontokato voidaan kääntää – nyt on aika pelastaa luonnon monimuotoisuus

Tiedote 20.5.2020

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö kiittää Euroopan komission biodiversiteettistrategiaa kunnianhimoisista luonnonsuojelutavoitteista. Tänään keskiviikkona julkaistu strategia asettaa tavoitteen suojella 30% maa- ja vesialueista, josta 10% tulisi tiukan suojelun alle.

– Ensimmäistä kertaa koskaan tavoitteet on asetettu riittävän korkealla. Nyt on päättäjien tahdosta kiinni toteutuvatko ne. Suomessa tämä tarkoittaa kestävämpää metsä- ja maataloutta sekä isoa panostusta luonnonsuojelun ja lajien suojelun lisäämiseen, Niinistö sanoo.

Niinistö peräänkuuluttaa ympäristön kannalta vastuullisia ratkaisuja metsä- ja maatalouteen.

– Suomessa on kehitetty paljon uusia ratkaisuja luonnolle kestävämpien menetelmien käyttöönottamiseksi. Jatkuva kasvatus metsätaloudessa sekä hiiliviljely sekä biodiversiteettiä vaalivan pinta-alan ja luomuviljelyn lisääminen maataloudessa ovat isoja mahdollisuuksia tehdä näistä aloista luonnon kiertokululle kestävämpiä ja vähentää myös niiden ekologista ja hiilijalanjälkeä. Tavoite torjunta-aineiden määrän vähentämiseksi on välttämätön, jotta suojelemme hyönteisiä ja pölyttäjiä. Pörriäisiä ei pelasteta pelkästään hyönteishotelleilla vaan lopettamalla niiden myrkyttäminen, Niinistö sanoo.

Luonnon monimuotoisuuden suojelussa metsillä on erityinen rooli.

– Luonnontilaisten metsien suojelu on erityisen tärkeää, koska ne ovat monien uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Suomalaiset arvostavat luontoa. Tänä poikkeuksellisena keväänä moni on saanut voimaa luonnosta liikkumisesta. Meidän vastuullamme on suojella ainutlaatuinen luontomme myös tuleville sukupolville, Niinistö sanoo.

Työ luonnon monimuotoisuuden puolesta jatkuu, kun Niinistö toimii vihreiden ryhmän varjoraportoijana biodiversitettistrategian käsittelyssä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa.

Ylös