4.3.2020: Ehdotus Euroopan ilmastolaiksi jää vajaaksi – ilmastotoimia tarvitaan nyt  

Tiedote 4.3.2020

Euroopan komissio julkisti tänään ehdotuksensa Euroopan ilmastolaiksi. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö pitää esitystä pahasti puutteellisena, vaikka hiilineutraalisuustavoitteen nostaminen lakiin onkin pientä edistystä.

Ilmastolain pohjalta EU sitoutuu saavuttamaan hiilineutraalisuuden 2050 mennessä. Muilta osin laki jää varsin yleiseksi puitelaiksi: laki toteaa vuoden 2030 päästövähennystavoitteen nostamisen olevan erillisessä vaikuttavuusarvionnissa ja tulee päätettäväksi myöhemmin.

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg oli europarlamentin ympäristövaliokunnan kuultavana. Hän moitti komission esitystä siitä, että laki ei vastaa tieteen vaatimuksia ilmaston suojelemiseksi. Thunberg moitti myös Euroopanin unionia fossiilisten hankkeiden rahoittamisesta edelleen.

– Thunberg ja ilmastoliikkeen nuoret aktivistit ovat oikeassa. Emme voi varastaa heidän sukupolvensa tulevaisuutta viivyttelemällä tarvittavia ilmastotoimia. Ratkaisevat vuodet ovat nyt käsillä: voimme yhä muuttaa taloutemme kestäväksi ja rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Siksi EU:n jäsenmaiden ja komission on kyettävä vielä kevään aikana nostamaan vuoden 2030 päästövähennystavoitetta 60-65 prosenttiin sekä tekemään heti tarvittavat päätökset muista ohjauskeinoista. Muutoksen on alettava nyt heti, ei vuosien päästä. Sitä ilmastotiede ja vastuumme tuleville sukupolville edellyttävät, Niinistö korostaa.

– Sitovia ilmastotoimia tarvitaan nyt. Koko maailma ja ilmastoliike odottavat Euroopan unionilta johtajuutta päästövähennystavoitteiden kiristämisessä Pariisin sopimuksen mukaisiksi juuri nyt. Tänä vuonna Glasgow’n ilmastokokouksessa tarkastellaan kaikkien maiden päästövähennystoimien riittävyyttä. Jollei Eurooppa nyt ota isoja askeleita, muut maat eivät myöskään tee liikkeitä lisätoimiin. On iso menetetty mahdollisuus, kun komissio ei esitä vuoden 2030 päästövähennystavoitteen nostamista ilmastolain yhteydessä, Niinistö sanoo.

Niinistö painottaa ilmastolain olevan osa laajempaa talouden uudistusohjelmaa kestäväksi.

– Euroopan vihreän kehityksen ohjelma green deal tavoittelee Euroopalle johtajuutta päästöjä vähentävässä ympäristöteknologiassa. Nämä investoinnit eivät kuitenkaan lähde liikkeelle, ellei komissio nopeasti valmistele energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja päästökaupan lainsäädännön parantamista. Uuden ympäristöteknologian käyttöönotto edellyttää riittävää hintaa päästöille, kuten myös rahoitusta tuotekehitykseen ja Euroopan laajuisiin yhteisiin investointeihin. Ilmastolaissa pitäisi määrittää hiilibudjetti eri sektoreiden päästövähennyksiin ja tarvittavat päätökset eri lakien vahvistamiseksi. Nyt nämä päätökset käytännössä lykättiin myöhemmäksi, Niinistö toteaa.

Lakiesitys menee seuraavaksi europarlamentin ja jäsenmaiden ministerineuvoston käsittelyyn.

– Europarlamentissa vihreät tekee kaikkensa esityksen parantamiseksi käsittelyn aikana ennen sen hyväksymistä, Niinistö sanoo.

Ylös