28.1.2017: Puhe Vihreiden puheenjohtajapäivillä 28.1.2017

Rakkaat ystävät, Tämä on minulle kuudes ja viimeinen kerta, kun puhun Vihreiden puheenjohtajapäivillä puolueen puheenjohtajana.

Viisi vuotta sitten en olisi osannut aavistaa,
että juuri tämä kerta olisi niistä tärkein.

Meillä suomalaisilla on edessämme tärkeät vaalit.

Tänä aikana, kun niin moni Suomessa kuin maailmallakin
haluaa vain hajottaa ja rakentaa muureja,
on meidän oltava vahva ääni ihmisyyden ja toivon puolesta.

Sen eteen me vihreät haluamme tehdä töitä, joka päivä.
Todella moni suomalainen, useampi kuin koskaan,
on laittanut nyt toivonsa meihin.
Meidän on oltava sen luottamuksen arvoisia – näiden ihmisten äänien arvoisia.

Sipilän hallitus on tehnyt kovia arvovalintoja.
Se on leikannut juuri niistä asioista, joita pitäisi vaalia.
Se on leikannut eniten koulutuksesta ja
nuortemme tulevaisuudesta.
Se on leikannut heikompiosaisilta ja
kaventanut ihmisoikeuksien suojaa maassamme.

Pienituloisen opiskelijaperheen toimeentulosta
hallitus leikkaa jopa toistasataa euroa kuukaudessa.
Yhä useammalla nuorella koulutuspolku voi katketa,
kun amisten suurleikkaukset ajavat peruskoulun
jälkeisiä koulutuspaikkoja yhä kauemmas.

Hallituksen leikkausten takia
pienituloinen eläkeläinen menettää
kaksi prosenttia tuloistaan ja
voi joutua maksamaan lääkärikäynnistä
sata euroa aiempaa enemmän.

Samalla hallitus on sulkenut inhimillisyyden ulkopuolelle
maastamme turvaa hakeneet hädänalaiset.
Toistasataa yksin turvaa hakenutta lasta sai
viime vuonna kielteisen päätöksen,
vaikka he tulivat sotaa käyvistä maista.

Muista länsimaista poiketen valtaosa Irakista tulleista
turvaa hakeneista käännytetään,
vaikka he joutuisivat Irakissa hengenvaaraan.

Suomen linja on muuttunut niin kovaksi,
että sitä ei voi enää tunnistaa omakseen.
Siitä on ihmisyys kaukana.

Nyt, kevään kuntavaaleissa,
suomalaiset voivat valita toisin.

Me vihreät haluamme rakentaa
yhdessä ihmisten kanssa parempaa huomista.
Suomi voi valita inhimillisemmän vaihtoehdon.

Me voimme palauttaa toivoa tulevaisuudesta ihmisille.
Ja se, jos mikä, on hyvässä yhteiskunnassa tärkeää.

Ihmiset kaipaavat toivoa ja turvaa arjessaan siihen,
että heidän lapsensa saavat hyvän päivähoidon ja koulutuksen.

He kaipaavat toivoa siihen,
että voivat turvata läheistensä toimeentulon ja terveyden.

He kaipaavat toivoa siihen,
että pystymme ratkomaan aikamme suuret ympäristökriisit,
niin lähellä kuin kaukanakin.

He kaipaavat toivoa siihen,
että seuraavaan päivään voi herätä luottavaisena.

Hyvät päätökset antavat viestiä ihmisille siitä,
että jokaisen ihmisarvosta pidetään kiinni.
Ketään ei jätetä. Ketään ei saa syrjiä.

Nämä kuntavaalit ovat myös kansanäänestys
Sipilän hallituksen politiikasta.

Monissa asioissa kunnilla on valta päättää toisin.
Kunnat voivat palauttaa rahoja koulutukseen,
ne voivat torjua eriarvoisuutta ja auttaa heikompiosaisia,
ne voivat panostaa ympäristöratkaisuihin ja uusiutuvaan energiaan,
ne voivat kotouttaa pakolaisia rakentamaan yhdessä kanssamme Suomea.

Tälle maalle on rakennettavissa inhimillisempi tulevaisuus.
Näillä vaaleilla on iso merkitys Suomen suunnalle.

Rakkaat ystävät,

Useampi suomalainen kuin koskaan
on kyselyissä valmis antamaan äänensä
vihreille kuntavaaleissa.

Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen
vaatii kovaa työtä.

Historiallisen korkea kannatuksemme
tarkoittaa sitä, että tarvitsemme myös enemmän
ehdokkaita kuin koskaan.

Samalla yhä useampi suomalainen on
kiinnostunut tulemaan mukaan.

Ehdokaslistojen jättämiseen on enää
neljä viikkoa aikaa.

Nyt on meidän tehtävä yhdessä töitä sen eteen,
että saamme kattavat listat laajasti eri puolilla Suomea.

Toivon, uskon ja tiedän,
että te teette kaikkenne,
jotta lyömme ennätyksemme
ehdokkaiden määrässä tänä keväänä.

Se on tärkeintä juuri nyt.

Se on paras keino varmistaa,
että vaalivoitto toteutuu.

Jokainen vihreä kuntavaaliehdokas
on tärkeä tulevaisuuden kunnan tekijä.

He tulevat olemaan avainasemassa
tämän maan suunnan muuttamisessa.

Rakkaat ystävät

Tänään minulla on ilo julkistaa
Vihreän kuntavaalikampanjan
kärkitavoitteet ja kampanjailme.

Me emme lähde vaaleihin ainoastaan
kritisoimalla hallituksen linjaa.

Me lähdemme vaaleihin tarjoamaan suomalaisille
vaihtoehtoa, joka parantaa suomalaisten arkea.

Sen vaihtoehdon ytimessä ovat koulutus,
ympäristö, köyhyyden torjunta ja uuden työn luominen.

Ei ole pakko tehdä kovia leikkauksia asioista,
jotka ovat arvokkaita maamme tulevaisuudelle.

Yhdessä voimme valita toisin.

Meidän viestimme jokaiselle suomalaiselle on:
päätös on sinun.

Rakkaat ystävät,

Kunnissa tehdään päätöksiä lastemme tulevaisuudesta.

Hyvä koulutus jokaiselle lapselle on tärkeintä,
mitä me voimme tehdä tämän maan
hyvän huomisen rakentamiseksi.

Siksi ensimmäinen kärkiteemamme on koulutus.
Vihreät pitävät edelleen kiinni koulutuslupauksesta.

Siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus
hyvään koulutukseen ja varhaiskasvatukseen.

Siitä, että jokainen lapsi voi tavoitella omia unelmiaan,
“omaa juttuaan”, hyvällä ja turvallisella oppimispolulla.

Olemme haastaneet eduskunnassa Sipilän hallituksen
leikkaukset koulutuksesta ja päivähoidosta.

Kunnissa me voimme kaataa ne:
äänestämällä vihreitä tietää,
että kunnissa panostetaan varhaiskasvatukseen,
peruskouluihin ja toisen asteen koulutukseen.

Nämä ovat asioita, joihin kunnilla on suora päätösvalta.
Kunnat voivat laittaa lastemme koulutukseen enemmän omaa rahaansa,
jotta Sipilän hallituksen leikkaukset torjutaan.

Yhdessä me voimme puolustaa päivähoidon ja koulujen
pieniä ryhmäkokoja, koulutuksen laatua ja tasa-arvoa.
Me emme hyväksy rajoituksia yhdenkään
lapsen oikeuteen päivähoitoon.

Yhdessä me voimme ottaa askeleita
kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Maksuton varhaiskasvatus on
niin lapsen kuin työllisyydenkin etu.
Silloin työnteon kannattavuus paranee
ja erityisesti äitien paluu työelämään helpottuu.

Toisella asteella me varmistamme sen,
että toisen asteen koulutuspaikka taataan jokaiselle nuorelle.
Hallituksen amisleikkaukset ovat kovia.
Ei anneta koulutuksen eriarvoistua,
karata kauas lähiönuorten
tai maaseudun poikien ulottuvilta.

Yhdessä me voimme tehdä Suomen kouluista
jälleen maailman parhaita.
Meille koulu on rakennus, jossa on neljä seinää
ja sisällä huominen.

Yhdessä me voimme varmistaa, että se huominen
kuuluu tasa-arvoisesti jokaiselle lapselle.

Päätös on sinun.

Toiseksi kuntien vallassa on se ympäristö, jossa elämme.
Vaalimmeko lähiluontoa?
Suojelemmeko metsiämme ja vesiämme?
Kannammeko vastuumme ilmastonmuutoksen
pysäyttämiseksi?

Vihreiden vastaus on kyllä.

Aikamme ympäristökriisit ovat suuria, maailmanlaajuisia,
mutta vastaukset lähtevät läheltä, pienestä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnonsuojelu
alkavat kunnista.

Kunnissa voidaan kunnostaa jokiamme taimenen nousun helpottamiseksi,
tai auttaa saimaannorppaa selviämään.

Kunnissa voidaan muuttaa liikenne vähäpäästöiseksi,
ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa,
kaavoittaa ympäristöystävällisesti ja
rakentaa kestävästi.

Kunta, jossa luontoa vaalitaan, pitää huolta myös ihmisistään.
Lähiluonnon merkitys ihmisten hyvinvoinnille on suuri.
Monissa kunnissa se tuo myös työtä matkailun kautta.

Kunta, joka panostaa kestäviin energiaratkaisuihin ja joukkoliikenteeseen,
Rakentaa samalla myös uutta taloutta ja luo uutta työtä.

Suomen kunnista voidaan tehdä kestävyyden edelläkävijöitä,
jos niin päätämme.

Ympäristöratkaisuissa on myös taloutemme tulevaisuus.

Se päätös on tänä keväänä äänestäjien
käsissä.

Yhdessä me voimme vaalia maamme
rakasta luontoa ja suojella sen eläimiä.

Yhdessä me voimme tehdä Suomesta
kestävän kehityksen
edelläkävijän.

Päätös on sinun.

Kolmantena kärkiteemanamme on köyhyyden torjunta.

Hallitus on kääntänyt Suomen suunnan
kohti kasvavaa eriarvoisuutta.

Se on ottanut niiltä, joilla on vain vähän,
ja antanut niille, joilla on jo paljon.

Kunnissa voidaan valita toisin.

Siellä päätetään palveluista, joilla
voidaan torjua syrjäytymistä.

Kunnan pitää olla paikka, jossa kaikki
ovat yhtä arvokkaita.

Osallisuus on hyvän elämän edellytys.
Hyvä kunta kuuluu kaikille.

Vihreiden tavoitteena on pelastaa
kuntien palvelut.

Me haluamme varmistaa,
että käynti lääkärissä ei ole kenellekään liian kallista.

Me haluamme varmistaa,
että apua tarvitseva saa avun ajoissa.

Me haluamme varmistaa,
että asuminen on kohtuuhintaista ja
että hyvät palvelut ovat kaikkien ihmisten ulottuvilla,
asuinpaikasta riippumatta.

Me haluamme rakentaa kuntia,
joissa pidetään hyvinvoinnista huolta,
joissa torjutaan ongelmat ennalta,
eikä vain ratkota pahenevia ongelmia.

Yhdessä me voimme turvata julkiset palvelut.

Yhdessä me voimme tarjota jokaiselle lapselle
mahdollisuuden harrastuksiin.

Yhdessä me voimme varmistaa,
että kaikki suomalaiset ovat samassa veneessä.

Yhdessä me voimme pitää kaikista
tasavertaisesti huolta.

Päätös on sinun.

Neljäs kärkiteemamme on työ.

Työ ei ole asia,
josta joku muu päättää jossain muualla.

Suomalaisten työpaikoista päätetään
paljolti kunnissa.

Kunnissa tehdään päätöksiä,
joilla voidaan ratkaista nuorisotyöttömyys
ja poistaa näköalattomuus.

Me haluamme varmistaa, että
kaikilla ihmisillä on mahdollisuus
mielekkääseen työhön.

Kuntien läpi kulkee myös miljardien eurojen
rahavirrat joka vuosi.

Me voimme vaikuttaa siihen, mihin
tätä rahaa käytetään.

Panostavatko kunnat Suomea uudistaviin
hankintoihin ja investointeihin?

Luodaanko kunnissa toivoa,
työtä ja elinvoimaa?

Me haluamme varmistaa, että
myös pienillä yrityksillä
on mahdollisuus osallistua
julkisiin hankintoihin.

Siten pidämme yllä paikallisen liike-elämän
elinvoimaa.

Kunnissa päätetään myös maahanmuuttajien kotoutumisesta.

Me haluamme varmistaa, että
kaikilla on mahdollisuus olla yhdessä
perheensä kanssa, ja että kaikki
saavat tukea
kielen oppimiseen ja
työelämävalmiuksiensa parantamiseen.

Yhdessä me voimme rakentaa kuntiin
kestävää ja reilua taloutta, joka
ottaa kaikki ihmiset osallisiksi.

Yhdessä me voimme luoda kunnissa
uutta työtä.

Päätös on sinun.

Hyvät ystävät,

Ympäristö, koulutus, köyhyyden torjunta ja työ.

Nämä ovat Vihreän politiikan kulmakivet.

Ne ovat siksi myös kärkiteemamme
kuntavaaleissa.

Niiden ympärille olemme rakentaneet
vaihtoehtomme hallituksen lyhytnäköiselle
politiikalle.

Vihreä vaihtoehto on liberaali ja solidaarinen.
Vihreä vaihtoehto rakentaa kunnissa
parempaa arkea jokaisen ihmisarvon
ja ympäristön ehdoin.

Sellainen kunta on hyvä kunta.
Sellainen kunta on kiva kunta.

Ja kivat kunnat, rakkaat ystävät, ne ovat niitä,
jotka menestyvät.

Meillä ja maailmalla.

Meidän viestimme suomalaisille on, että yhdessä
voimme rakentaa näitä kivoja kuntia ja se päätös on sinun.

Hyvä vihreät ystävät,

Kuntavaaleissa valtakunnallinen kampanja
on vain osa työtä.

Suurin ponnistus tehdään paikallisesti
Siitä vastuussa olette te ja jokainen ehdokas, aktiivi ja tukiryhmäläinen.

Vielä enemmän kuin ennen, Vihreät on koko Suomen puolue.
Sen voi helposti havaita vaikka vilkaisemalla tätä yleisöä.

Meillä on täällä esimerkiksi Iin Matti-Tapio Rissanen,
jonka johdolla on tehty valtavia harppauksia
vihreämmän Iin eteen.

Johanna Leppäsilta Pöytyältä on puolestaan vuoden
vihreä järjestöaktiivi, jolle toivotan mitä parhainta
vaalionnea.

Onhan hänellä ensiluokkaiset mahdollisuude
päästä perustamaan Pöytyän ensimmäistä vihreää
valtuustoryhmää.

Ja Iisalmen Anne Roponen pitää huolta, että kestävät
arvot pysyvät kovassa kurssissa Iisalmen valtuustossa
ja luotsaa samalla Savo-Karjalan vihreitä kohti vaalivoittoa.

Näissä vaaleissa
tulemme asettamaan kaikkien aikojen ensimmäisen
vihreän ehdokaslistan kymmeniin kuntiin.

Nykyisellä kannatuksellamme
vaalien jälkeen perustetaan kymmeniä
upouusia vihreitä valtuustoryhmiä.

Vihreillä on annettavaa Suomen jokaisessa kaupungissa,
kunnassa ja kylässä.

Kestävä politiikka ei riipu kunnan koosta.
Se riippuu vain ja ainoastaan päättäjistä.

Hyvät ystävät,

Vihreät on alusta lähtien ollut liike, joka on tullut
uudistamaan politiikkaa.

Me haluamme vaalia päätöksenteon avoimuutta,
yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa
ja avointa keskustelua poliitikkojen ja kansalaisten välillä.

Nykypäivänä osa tästä työstä tapahtuu verkossa.

Sosiaalisessa mediassa päätöksentekijät ovat
entistä paremmin vastuussa kansalaisille teoistaan.

Toinen osa tästä työstä tapahtuu turuilla ja toreilla.

Siksi me käynnistämme bussikiertueen
viemään kestävän politiikan viestiä
ympäri Suomen.

Vaasasta Joensuuhun ja Porvoosta Rovaniemelle.

Me haluamme kohdata ihmiset siellä,
missä he arjessaan ovat.

Rakkaat ystävät,

Tässä hienossa maassa on paljon ihmisiä,
joille vihreät merkitsee tänä päivänä toivoa.
Toivoa paremmasta huomisesta tälle maalle.

Kun kierrän eri puolella Suomea,
sillä on ollut viime ajat aivan erityistä, uutta merkitystä.

Useat ihmiset tulevat halaamaan toreilla,
peukuttamaan kaduilla,
kiittämään ratikkapysäkillä.

Se välitön ilo, jolla ihmiset sanovat,
”kiitos että te vihreät annatte toivoa tänä aikana”,
se kantaa.

Meidän on ammennettava tästä ihmisten luottamuksesta,
tästä valosta ja lämmöstä, voimaa vaalityöhön.

Itse koen, että tällä työllä on nyt enemmän merkitystä
kuin kenties koskaan aiemmin puoluejohtaja-aikanani.
Sillä on merkitystä niin monelle suomalaiselle.

Tehdään siis ilolla siitä tärkeästä vaalityöstä,
jota kaikki tässä salissa ja lukemattomat vihreät aktiivit
ympäri Suomen tekevät.

Yhdessä meidän on oltava suomalaisia kokoava ja toivoa antava vaihtoehto.

Kyllä me suomalaiset pärjäämme,
kun vain pidämme yhtä.

Kun kohtaamme toisen ihmisen ihmisenä,
kun vaalimme kaikkea sitä, mikä on arvokasta.

Kun emme rakenna muureja vaan
rakennamme hyvää tulevaisuutta.

Yhdessä me voimme tehdä parhaamme
omien kuntiemme
vaalikampanjoiden eteen.

Yhdessä me voimme kääntää Suomen suunnan.

Yhdessä me voimme tehdä vaalivoiton inhimilliselle tulevaisuudelle ja toivolle.

Päätös on sinun.

Ylös