9.1.2017: Perustulo tuo sosiaaliturvamme nykyaikaan

(Julkaistu Vihreät – De Gröna blogissa 9.1.2017.)

”Perustulo tarkoittaa osaltani sitä, että mä vapaudun orjamarkkinoilta ja saan kansalaisuuden takaisin.”

Näin ytimekkäästi kommentoi perustulokokeiluun valittu kurikkalainen Juha Järvinen tilannettaan Ylelle. Hän aikoo perustulon turvin perustaa oman yrityksen. Järvinen kiteyttää sen, mitä perustulo parhaimmillaan voi tarkoittaa ihmiselle. Perustulo on suuri tilaisuus Suomelle tuoda sosiaaliturvamme 2010-luvulle. Sosiaaliturvaan liittyvän nöyryytyksen ja byrokratian vähentämisen avulla voimme rohkaista ihmisiä löytämään oman polkunsa työhön ja hyvään elämään.

Perustulo poistaa sosiaaliturvan hakemiseen liittyvän nöyryytyksen ja häpeän tunteen. Se antaa ihmisille tilaa tehdä omia elämänvalintoja. Silloin uskaltaa myös yrittää ja tehdä keikkahommia, kun tuet eivät lähde heti pois tulojen kasvaessa. Toki samalla on ratkaistava perusturvan päälle tulevien tukien yhteensovittaminen tämän ajattelun kanssa. Silloin myös viranomaiset voivat keskittyä ihmisten auttamiseen ja työn löytämiseen byrokratian pyörittämisen sijaan.

Perustulo tuo turvaa ja tukea ihmiselle kaikissa elämäntilanteissa. Se on nykyaikaisen hyvinvointivaltion tehtävä, ei kyykyttäminen ja byrokratialoukkuihin ihmisen uuvuttaminen. Näin suomalaiset saisivat toivoa omasta ja läheistensä tulevaisuudesta.

Perustulo osana työn ja talouden murrosta 

Perustulo ja sosiaaliturvan uudistaminen on osa uudenlaista tulevaisuuden hyvinvointivaltion rakennetta. Olemme isojen murrosten edessä työmarkkinoilla ja taloudessa: automatisaatio ja digitalisaatio muuttavat työn tekemisen sisältöjä ja tapaa. Se vähentää suorittavaa työtä, mutta tarjoaa valtavia mahdollisuuksia ihmisten elämänlaadun parantamiseen. Ilmastonmuutos ja ympäristöriskit pakottavat samaan aikaan muuttamaan talouden rakennetta kestäväksi. Sen takia niin tuotantoa kuin kulutuksen tapaa on muutettava.

Oikea vastaus näihin haasteisiin on mielestäni kaksiosainen: ensin Suomen on rakennettava itsestään kestävän talouden edelläkävijä korkealla osaamisella. Meidän kannattaa olla maa, joka tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostamalla ottaa käyttöön robotit, digitalisoi palvelut ja muuttaa ympäristöystävälliseksi ruuantuotannon, liikenteen, asumisen ja energiatalouden. Siksi myös koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta on lisättävä, ei leikattava.

Tämä ei silti vielä riitä. Toisena vastauksena on oltava sosiaaliturvan uudistaminen, jotta työtä riittää kaikille ihmisille. Korkea teknologia luo työtä ja hyvää elämänlaatua Suomeen, mutta ei kaikille. Työn murros muuttaa työn tekemisen tapoja. Suorittavan työn vähentyminen ja työn luonteen muutoksen haasteet on ratkaistava uudistamalla sosiaaliturvaa. Perustulo madaltaa taloudellisesti kannattavan työn kynnystä ihmisten omin ehdoin: se helpottaa työntekoa ja antaa mahdollisuuden kerätä toimeentuloa eri puroista kannattavasti. Se sopii aikaan, jossa työtä voi tehdä niin monin eri tavoin, niin monissa eri paikoissa.

Teknologinen murros voi parantaa elämänlaatuamme, perustulo voi vapauttaa meidät tekemään uuteen aikaan soveltuvaa ja kannattavaa työtä. Perustulo on tapa ratkaista tämä murros inhimillisesti. Siksi sen tason oltava riittävä, mutta samalla lisäansioiden hankkimiseen kannustava – vihreiden mallissa 560 euroa verottomana kuukaudessa. Sen kilpailijana jotkut puhuvat matalapalkkatyöläistön luomisesta. Siihen Suomen ei pidä mennä. Perustulo olisi tapa ratkaista tämä suuri kysymys tulevaisuuden työstä tavalla, joka on hyvinvointivaltiolle oikea tie: pitämällä kiinni jokaisen ihmisen yhdenvertaisuudesta ja mahdollisuudesta saada mielekästä työtä omalla osaamisellaan.

Miksi perustulo – eikä osallistumistulo?

Vihreät toivoo todella, että perustulokokeilu onnistuu – sen toteuttamistavan puutteista huolimatta. Kokeiluun osallistuvien määrä on melko pieni ja keskittynyt pitkään työttömänä olleisiin: hyvä olisi laajentaa kokeilua edelleen esimerkiksi pätkätyöläisiin, freelancereihin ja pienyrittäjiin. Joiltakin hallituspuolueilta on luotto perustulokokeiluun uupunut jo ennen kuin kokeilu on alkanut.

Kokoomus on toistuvasti viime kuukausina puhunut osallistumistulon puolesta. Se on osa hallituksen valmistelua niin sanotusta osallistavasta sosiaaliturvasta. Sen perusajatus on aivan toinen. Osallistumistulo vähentäisi sekin byrokratiaa ja kannustinloukkuja nykyisestä, mutta siinä säilyisi keppi ja rankaisun uhka sosiaaliturvan keskeisenä elementtinä.

Osallistumistulo olisi sidottu siihen, että ihminen on tavalla tai toisella työmarkkinoiden käytettävissä. Heikossa asemassa oleville ihmisille kehitetään väkisin pakkotyöllistämistä ilman, että ihminen voi itse hallita omaa kohtaloaan. Asiaa valmistellut työryhmä toki pehmentää asiaa siten, että esittää mahdolliseksi työksi myös työttömän itsensä esittämää vapaaehtoistyötä. Silti tässä mallissa kieltäytyminen mielettömäksi tai itselleen sopimattomaksi koetusta työstä johtaisi sanktioihin. Se ei muuttaisi myöskään uuden työn luomisen dynamiikkaa, eikä kannustaisi ihmisiä samalla tavalla lisäämällä vapautta tehdä omia valintoja.

Kyse on ihmiskuvasta ja tulevaisuudesta

Vihreät syvästi toivoo, että hallitus ja suomalaiset antavat perustulokokeilulle täyden mahdollisuuden näyttää vastikkeettoman perusturvan voiman.

Kyse on myös ihmiskuvasta. Positiivinen ihmiskuva lähtee siitä, että ihminen tekee enemmän yhteiskunnan kannalta hyödyllistä työtä, kun hänellä on isompi vapaus toteuttaa itseään ja se on hänelle itselleenkin taloudellisesti kannattavaa. Negatiivinen ihmiskuva lähtee siitä, että valtion on rajoituksin ja kielloin pakotettava heikommassa asemassa olevat ihmiset siirtymään sosiaaliturvalta työhön.

Vihreät pitää sekä inhimillisten arvojen että tutkimustiedon valossa järkevämpänä sitä, että ihmistä tuetaan omissa elämänvalinnoissaan. Pakoilla on vaikea luoda uutta työtä, jos sitä ei ole tarjolla. Kannustamalla ja poistamalla rajoituksia voimme luoda uutta dynamiikkaa työmarkkinoille, mikä itsessään lisää taloudellisesti kannattavan työn määrää.

Juha Järvisen haastattelu on tästä rohkaiseva esimerkki. Toivon niin hänelle kuin muillekin perustulokokeiluun osallistuville menestystä omissa elämänvalinnoissaan. Samalla he voivat näyttää tietä tulevaisuuteen kaikille suomalaisille: kohti hyvinvointivaltion uudistamista ja uutta hyvinvointia kaikille.

Ylös