21.5.2016: Puhe Vihreiden puoluekokouksessa Lahdessa 21.5.2016

Rakkaat vihreät ystävät,

Tässä hienossa maassa on paljon ihmisiä,
joille vihreät merkitsee tänä päivänä toivoa.
Toivoa paremmasta huomisesta tälle maalle.

Toivoa siitä, että lastemme koulutusta ja
maamme sivistystä puolustetaan.

Toivoa siitä, että heikompiosaisia ja
ihmisarvoa pidetään kunniassa,
myös tänä vaikeana aikana.

Toivoa siitä, että taloutta uudistetaan
inhimillisesti, nostamalla ihmisiä työhön.

Toivoa siitä, että me voimme ratkaista
ilmastonmuutoksen haasteen ja suojella
kotimaamme vesien ja metsien luontoarvoja.

Haluan sanoa, että en ole kokenut tehtävääni
politiikassa koskaan niin merkityksellisenä,
kuin juuri nyt.

Haluan sanoa kaikkien vihreiden puolesta viestin näille ihmisille:
Me olemme sanamme arvoisia.

Me haluamme tarjota vaihtoehdon,
joka puolustaa, sitä mikä on arvokasta,
ja uudistaa Suomea
ihmisten ja ympäristön ehdoin.

Me puolustamme sitä pienituloista eläkeläistä,
jonka lääkärikäynti maksaa 100 euroa aiempaa enemmän
maksukorotusten takia.

Me puolustamme sitä Suomessa jo vuosia asunutta
ja Turussa opiskelevaa afganistanilaista perheenisää,
jonka oleskeluluvan jatkaminen on uhattuna,
koska hallitus päätti poistaa humanitaarisen suojelun laista.
Me puolustamme sitä parturikampaamoyrittäjää,
joka joutui luopumaan toiminimestään saadakseen työmarkkinatukea ja hakeakseen töitä, koska viranomaisten mukaan sivutoiminen yrittäjyys työnhakijalle ”ei yleensä ole mahdollista”.

Me puolustamme sitä opiskelijaperhettä,

joka menettää päivähoitomaksujen korotusten ja hallituksen leikkausten vuoksi
yli 160 euroa kuukaudessa ja 8,4 prosenttia tuloistaan!

Me puolustamme sitä opettajaa,
jonka palkasta ja lomapäivistä hallitus leikkaa useita prosentteja,
ja joka on huolissaan työnsä tulevaisuudesta ryhmäkokojen kasvaessa ja tuhansien opettajien menettäessä työnsä

Tätä työtä me vihreät teemme joka ikinen päivä:

eduskunnassa ja kunnanvaltuustoissa,

yhdessä kansalaisjärjestöjen ja
tavallisten ihmisten kanssa mielenosoituksissa, rinta rinnan,

kolaamalla tekopesiä saimaannorpille,
jotta Pullervo-norpalla ja hänen poikasillaan olisi tulevaisuus.

Tätä maata on aina rakennettu sillä lupauksella,
että meidän sukupolvemme tekee tästä maasta
parempaa lapsillemme.

Me vihreät pidämme tästä lupauksesta kiinni.

Suomi nousee nostamalla ihmisiä.
Rakkaat vihreät ystävät,

Suomi on polunhaarassa.

Meillä on takanamme hieno matka.
Olemme nousseet köyhästä kansasta
osaamisen ja sivistyksen maaksi.

Olemme rakentaneet maata,
jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus tavoitella unelmiaan.

Mutta tämä kuljettu polku päättyy.

Edessä oleva maasto muuttuu,
polku haaraantuu kahteen eri suuntaan.

Edessä on valinta.

Sipilän hallitus on päättänyt valita tien,
jonka se sanoo olevan ainoa mahdollinen.

Se sanoo, että vaihtoehtoina on vain seísoa paikallaan,
jarruttaa, tai mennä suuntaan jonka se itse haluaa ottaa.
Muu on ”muutosvastarintaa.”

Tällä Sipilän hallituksen tiellä Suomi alkaa kilpailemaan sillä,

että ihmisten palkkoja lasketaan,

että julkisia palveluja leikataan,

että naisia ohjataan työstä kotiin ja

että nuorten koulutustasoa lasketaan.

Se reitti ei johda eteenpäin –
vaan se johtaa takaisin sinne mistä aikaa sitten tulimme.

Sipilän hallitukselle leikkaukset
ovat uudistamista.

Sipilän hallituksen perhepolitiikka on 1950-luvulta,
kun päivähoidon maksuja korotetaan ja
erityisesti naisvaltaisten alojen palkkoja leikataan.

Sipilän hallituksen viesti irtisanottaville opettajillemme ja tutkijoillemme on,
että ”niukkuus lisää luovuutta”.

Se niukkuus, mitä Suomessa oli 1900-luvun alussa,
ei ole tavoittelemisen arvoista.

Silloin oli alemmat palkat, alempi koulutustaso,
naiset olivat kotona ja julkiset palvelut vähäisempiä.

Sinne Sipilän hallituksen ”uudistaminen” Suomea johtaa.

Arvoisa hallitus: nyt on 2010-luku.

Te ette voi olla tosissanne, että Suomi pärjäisi
halvemmilla hinnoilla, raaka-aineilla ja alemmalla koulutustasolla.

Te ette voi olla tosissanne, että elinkeinojen uudistaminen
on yhtä kuin uusi saastutustuki ilmastopäästöjen tupruttamiselle,
Rosatomin ydinvoimalan läpiajaminen,
ulkomaista autoteollisuutta pönkittävä autoveroale
tai moniongelmaisen Talvivaaran kaivoksen loputon tukeminen veronmaksajien rahoilla.

Suomalaiset ansaitsevat parempaa.
Rakkaat vihreät ystävät,

On olemassa toinen polku.

Valitsemalla sen polun me tunnustamme,
että maailma on muuttunut,
mutta Suomen kansan tavoite on pysynyt samana.

Me emme halua palata menneeseen,
haikailla halvan työvoiman, alemman koulutustason,
raaka-ainetalouden tai kotiäitiyhteiskunnan perään.

Me vihreät haluamme,
että Suomi rakentaa lapsilleen yhä parempaa huomista.

Tänä aikana keinot ovat vain muuttuneet.
Me uskomme siihen,
että nostamalla ihmisiä Suomi pärjää.
Me uskomme siihen,
että uudistamalla elinkeinojamme Suomi pärjää.
Me uskomme siihen,
että koulutuksella ja kansainvälisyydellä Suomi pärjää.

On uudistettava sosiaaliturvaa, jotta se ratkoo
aikamme työelämän ongelmia.

Perustulo voi olla Suomen seuraava peruskoulu,
uudistus, josta on esimerkiksi maailmalle.

Sen avulla yritteliäisyys ja omat valinnat kannattavat.
Se nostaa ihmisiä köyhyydestä osaksi yhteiskuntaa.

Perhevapaita uudistamalla voimme saada
isät kantamaan vastuutaan pienten lasten hoidosta,
helpottaa äitien paluuta työelämään ja
tehdä työelämästä joustavampaa lapsiperheille.

Se on meidän feministien tehtävä.
Me haluamme kasvattaa poikamme kunnioittamaan naisten tasavertaisuutta ja
tyttäremme rikkomaan lasikattoja.

Taloutemme ei nouse uusilla tuilla vanhoille ajatuksille,
vaan kannustimilla uuteen.
Valtion tehtävä ei ole puskuroida vanhaa,
vaan investoida tulevaisuuden menestykseen.

Me haluamme tehdä uusiutuvan energian energiaremontin
ja nostaa Suomen palvelutalouden edelläkävijäksi.

Vihreille sivistys ja edistys ovat puolustamisen arvoisia.

Me peruisimme koulutusleikkaukset ja
kehittäisimme kouluistamme maailman parhaita.

On poistettava työvoiman tarveharkinta, jotta ulkomaiset yrittäjät
voivat tulla Suomeen perheineen luomaan työtä.

Suomi pärjää maana, joka yhdistää
yritteliäisyyden ja solidaarisuuden,
vahvat turvaverkot ja
ihmisten omien elämänvalintojen helpottamisen.

Ihminen on aidosti vapaa silloin,
kun kaikilla lapsilla on yhtälaiset
mahdollisuudet ponnistaa kohti unelmiaan.

Tämä hyvinvointivaltion uudistaminen on vihreiden polku.
Rakkaat vihreät ystävät,

Menestys velvoittaa.
Moni suomalainen laittaa nyt toivonsa meihin vihreisiin.
Meidän on oltava sen luottamuksen arvoisia.

Meidän on myös haastettava itseämme.

Vihreät on puolue,
joka on tullut uudistamaan Suomea ja tapaa tehdä politiikkaa.

Me olemme puolue,
joka on syntynyt tästä ajasta.

Työelämän epävarmuus,
talouden murros,
suuret ympäristökriisit –
me haluamme ratkaista aikamme haasteet uusin keinoin.

Voidaksemme tehdä sen,
meidän on noustava suurten puolueiden joukkoon.

Se ei ole ilmoitusasia.
Vaan se on tavoite, joka myös velvoittaa meitä.

Meidän on pystyttävä osoittamaan,
että me saamme tavoitteitamme läpi.

Meidän on myös pystyttävä osoittamaan,
että me olemme puolue, joka kokoaa suomalaisia yhteen.

Me kuuntelemme kaikkia suomalaisia, eri puolilla Suomea,
erilaisine toiveineen, pelkoineen ja unelmineen.

Me kunnioitamme myös niitä, jotka ovat kanssamme eri mieltä,
ja kehitämme Suomea yhdessä.

Olemalla ihmisille turvallinen kumppani muutoksessa,
me voimme olla uskottava, tuleva pääministeripuolue.

Meidän jokaisen on tehtävä työtä sen eteen,
että vihreät ovat suomalaisia kokoava ja toivoa luova puolue.
Se on erityisen tärkeää tänä aikana,
jolloin niin moni haluaa vain repiä,
ja niin moni asia, joka on arvokas,
on vaakalaudalla.

Puolustetaan sitä, mikä on arvokasta,
uudistamalla hyvinvointivaltiota inhimillisesti.

Eikä anneta tämän hienon maan vajota siihen lietsontaan,
jossa ihmistä asetetaan toista ihmistä vastaan,
jossa heikompiosaisia syyllistetään
toisten heikompiosaisten ahdingosta.

Yhteiskunnan arvo mitataan sillä,
miten se kohtelee kaikkein hädänalaisimpia.

Oli hän sitten turvaa hakeva lapsi Syyriasta
tai puolisonsa omaishoidossa oleva
iäkäs vammainen Satakunnasta.

Lukujen takana on aina ihmisiä.

Niin kuin tämä herttainen rouva,
joka oli vuosikymmeniä hoitanut puolisoaan
ja oli nyt huolissaan vammaisten
henkilöavustajien palvelujen leikkaamisesta.

Hänelle oli lääkäri sanonut,
että miehenne paikka on kotona rinnallanne.
Se on paitsi oikein,
se on myös paljon halvempaa kuin laitoshoito.

Ja tämä riipaisee.
Kun ei tässä lyhytjänteisessä leikkaamisessa
ole edes taloudellista järkeä
Rakkaat ystävät,

Olen kulkenut pitkän tien puheenjohtajananne
vuoden 2011 eduskuntavaalitappion ja
raskaiden hallitusneuvottelujen jälkeisistä tunnelmista sekä
Talvivaaran kipsisakka-altaan ääreltä
tähän päivään.

Aina se ei ole ollut helppoa.

Mutta joka hetki olen halunnut olla puheenjohtajananne,
kantaa tätä vastuuta parhaani mukaan,
ja yhdessä olemme saaneet paljon aikaan.

Tätä työtä haluan tehdä täysillä myös seuraavan vuoden ajan.

Vuoden päästä edessä on kuntavaalit.
Se on myös minun puheenjohtajakauteni testi.
Sen jälkeen on aika siirtää viestikapula eteenpäin.
Tässä hienossa liikkeessa mennään arvot
ja tavoitteet edellä, joukkuepelillä.
Aina löytyy uusia vastuunkantajia.
Se kantaa pitkällä aikavälillä.

Kunnallisvaaleissa meidän on noustava tämän maan
uudistamisen yhdeksi päävaihtoehdoksi.

Me tarjoamme inhimillisen vaihtoehdon hallituksen koville arvovalinnoille.

Olemme haastaneet eduskunnassa Sipilän hallituksen
leikkaukset koulutuksesta ja päivähoidosta.

Kunnissa me voimme kaataa ne:

äänestämällä vihreitä tietää,
että kunnissa panostetaan varhaiskasvatukseen ja
torjutaan Sipilän hallituksen leikkaukset
lasten täydestä oikeudesta varhaiskasvatukseen,
ryhmäkokojen kasvattaminen
ja päivähoitomaksujen korottaminen.

Olemme haastaneet eduskunnassa Sipilän hallituksen
maksukorotukset terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Kunnissa voimme torjua ne.

Olemme haastaneet eduskunnassa Sipilän hallituksen
näköalattoman energiapolitiikan ja ympäristövihamielisyyden.

Kunnissa me voimme panostaa aurinkoon, tuuleen ja
muihin kestäviin energiaratkaisuihin,
jotka uudistavat Suomen taloutta ja tuovat työtä Suomeen.

Tavoitteemme on saada valtuutettuja yhä useampaan kuntaan
ja nousta suureksi puolueeksi kaikissa keskisuurissa kunnissa.

Sillä on myös suuri merkitys,
mikä puolue on tämän maan pääkaupungin suurin puolue.

Siksi tavoitteemme kunnallisvaaleissa on nousta
Helsingin suurimmaksi puolueeksi.

Silloin me näytämme Suomelle suuntaa tulevaisuuteen:
elinkeinot ja ihmiset voivat menestyä yhdessä,
kun rakennamme kestäviä ja viihtyisiä kaupunkeja.

Meille vihreille kaupungit ja maaseutu ovat yhtä lailla
osa tämän hienon maan tarinaa.
Me haluamme, että  kaupunkeja rakennetaan kestäviksi
uusilla liikenneratkaisuilla, uusiutuvalla energialla
ja lähiruualla –
tai kehittämällä uusia kotimaisia tuotteita kuten nyhtökauraa!
Näin luodaan samalla työtä myös maaseudun uusille tuotteille ja menestykselle.

Tämän maan tarina on hieno,
ja se tarina on rakennettu yhdessä.

Yhdessä me pärjäämme myös jatkossa.

Suomi on maa,
joka on noussut menestystarinaksi
kouluttamalla lapsensa,
pitämällä huolta koko kansasta ja heidän terveydestään,
teollistamalla elinkeinonsa sekä
nostamalla osaamisensa tasoa.

Se on meidän tehtävämme myös jatkossa.

Rakennetaan tätä maata lapsillemme paremmaksi.

Tämä on se lupaus, joka meidän on pidettävä.
Tämä on se Suomi, joka meidän on yhdessä jälleen rakennettava.

Ylös