1.5.2016: Perheenyhdistäminen on ratkaisevan tärkeää

(Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 1.5.2016.)

Hallitus on tekemässä jo valmiiksi tiukasta perheenyhdistämisestä mahdotonta.

PÄÄKIRJOITUKSESSA (HS 25.4.) väitettiin, että koko oppositio ymmärtäisi hallituksen turvapaikkapolitiikkaa. Tämä ei pidä paikkaansa. Liberaali oppositio puolustaa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa myös turvapaikkapolitiikassa.

Uutiskuvat Euroopasta vuonna 2016 eivät ole olleet meille kunniaksi. Rajoja suljetaan, ihmisjoukkoja ajetaan mielivaltaisesti maasta toiseen, lapsia on motissa piikkilanka-aitojen takana mutaisilla pelloilla.

Olemme todistaneet ylilyöntejä ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien polkemista. Suomessa hallitus on tekemässä jo valmiiksi tiukasta perheenyhdistämisestä mahdotonta. EU-maiden ja Turkin solmimaa sopimusta on arvosteltu epäinhimilliseksi ja laittomaksi. Kuten keskustelu Libyan reitin avautumisesta osoittaa, sopimus ei myöskään pysäytä ihmissalakuljettajien bisnestä. Ihmisten pitää voida päästä Eurooppaan laillisesti ja turvallisesti.

Eurooppa selviää jakamalla vastuuta yhdessä. Turvapaikanhakijoiden tasapuolinen jakaminen EU-maihin riittävän suurilla ja pysyvillä kiintiöillä on ainoa kestävä ratkaisu korvaamaan nykyinen Dublin-järjestelmä. Se olisi myös EU:n ulkorajalla sijaitsevan Suomen etu.

Kyllä, rajoille tarvitaan järjestys. Se ei kuitenkaan tarkoita niiden sulkemista. Emme voi ohittaa ihmisten oikeutta hakea turvaa. On luotava turvallisia reittejä hakea suojaa Euroopasta. Perheenyhdistäminen on yksi tällainen keino. Perheenyhdistäminen on ratkaisevaa kotoutumisen kannalta. Uusi elämä uudessa maassa on mahdollista aloittaa vain, kun ei tarvitse kantaa huolta perheestä.

Kotoutuminen taas ehkäisee ongelmia, joiden taustalla on syrjäytymistä. Se maksaa itsensä takaisin paitsi rahana myös yhteiskuntarauhana ja inhimillisenä pääomana.

Turvapaikanhakijoiden työllistämistä tulee edistää ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinta poistaa. Maahanmuuttajien työllistymistä tukee kielen oppiminen ja koulutus. Moni tulevista on työikäisiä, mikä auttaa vanhenevaa Suomea. Maahanmuutto tulee nähdä myös mahdollisuutena, kunhan kotoutuminen onnistuu. Ihmisarvoa kunnioittava ja avoin Suomi on elinkeinoelämänkin etu.

Sodat, terrorismi ja köyhyys eivät katoa sulkemalla rajat ja kääntämällä selkämme. Hallitus sanoo, että hätää kärsiviä tulee auttaa paikan päällä, samalla kun se leikkaa rajusti kehitysyhteistyöstä.

Me pystymme ratkomaan näitä haasteita. Tartutaan siis toimeen ja varmistetaan, että kuva Suomesta ja Euroopasta on arvojemme mukainen.

Ville Niinistö

puheenjohtaja, Vihreät

Carl Haglund

puheenjohtaja, Rkp

Ylös