11.5.2016: Hyvinvoinnin edistäminen lähtee ihmisistä

(Julkaistu Länsi-Suomessa mielipiteenä 11.5.2016.)

Talouden ja elinkeinojen murroksessa on aina pidettävä ihmisistä huolta. 1990-luvun lamassa Suomi kävi läpi rankan rakennemuutoksen. Silti saimme uusia kasvun aloja ja pääsimme teollisuudessa nousuun. Pärjäsimme vaikeuksista huolimatta.

Nyt meidän on kyettävä uudistumaan niin, että se luo toivoa kaikille suomalaisille. Liian moni ihminen jäi aiemmassa murroksesta sivuun. Samoja virheitä ei saa toistaa nyt. Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin syntyy tällä hetkellä eniten uusia työpaikkoja.

Vihreät ovat esittäneet lukuisia keinoja työllisyyden parantamiseksi ja yrittäjyyden helpottamiseksi. Näitä ovat muun muassa kynnyksen madaltaminen yrityksen ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, työttömyysturvan käyttäminen starttirahana sekä freelancereiden, taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvan kehittäminen.

Päätöksiä ihmiset edellä

Myös sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva valmistelu on tehtävä ihmiset edellä.

Päätösten yhteydessä on taattava yksittäisten ammatinharjoittajien ja pienten toiminimien mahdollisuudet olla mukana tarjoamassa palveluja niin, että niiden työllisyys- ja työllistämismahdollisuudet säilyvät ja paranevat.

Sama koskee myös kolmannen sektorin roolia säilyttää asemansa julkisten sote-palvelujen rinnalla ja täydennyksenä. Satakunnassa valmistelun yhteydessä on kartoitettu, että Satakunnan kunnilla on ollut vuonna 2015 ostopalvelusopimus yhteensä 1194 palveluntuottajan kanssa. Tuohon määrään sisältyvät palveluntuottajat suurista kansainvälisistä tuottajista yksittäisiin toiminimiin ja ammatinharjoittajiin. Ostosopimusten arvo on yhteensä 95 miljoonaa euroa.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa tehdään kunnianhimoista kehittämistyötä terveysteknologian alalla, viimeisenä innovaationa kehitetty kolmiulotteinen ihmisen pää. Näiden innovaatioiden ottaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiskäytäntöihin aktiivisesti mukaan vahvistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamistyötä sekä Satakunnassa että koko maassa.

Hallituksen esitykset ristiriitaisia

Hallitus julkaisi viime kuussa työllisyys- ja yrittäjyyspakettinsa. Siinä esitetyt toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia, mutta esitykset ovat sisäisesti monessa kohtaa ristiriidassa.

Esimerkkinä kauan ajamamme perustulo: Perustulo nostaa ihmistä tekemään haluamiaan asioita. Hallituksen esittämä työttömyyden ehtojen tiukentaminen vaikeuttaa sitä. Tässä hallituksella ei näytä olevan selkeää linjaa. Vastikkeeton perustulo ja työttömyysturvan ehtojen kiristäminen on täysin ristiriitaista. Hallituksen vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee.

Olemme esittäneet hallitukselle kaksi konkreettista ehdotusta: julkisten investointien määrän ja kestävien hankintojen tavoitteen kaksinkertaistamisen. Hallituksen esitystä kunnianhimoisemmalla julkisten investointien määrällä saisimme vauhtia myös seudullisiin raidehankkeisiin ja uusiutuvan energian käyttöönoton vauhdittamiseen sekä aidosti energiaremontin toteuttamiseen.

Myös julkiset hankinnat ovat Suomessa suuri vipuvarsi, jota ei ole vielä tarpeeksi käytetty talouden uudistamiseen. Tavoitteena tulisi olla se, että Suomessa ohjattaisiin cleantechiin ja kestäviin hankintoihin 10 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista.

Suomalaiset tarvitsisivat nyt notkeaa ja ketterää valtiota, joka luo mahdollisuuksia elinkeinoille ja yrityksille uudistumiseen. Sote-palveluiden järjestäminen tulee jälleen olemaan tärkeä testi ihmisten huomioimisesta.

Olemme esittäneet hallitukselle, ettei se heikentäisi työntekijöiden asemaa vaan panostaisi täysillä perustulokokeiluun ja silpputyötä tekevien ihmisten aseman parantamiseen.

 

Ville Niinistö

Puheenjohtaja, Vihreät

 

Kaarina Ranne

Satakunnan Vihreät, puheenjohtaja

Ylös