16.4.2016: Ville Niinistö peräänkuuluttaa hallitukselta lisää rohkeutta investoida, edistää yrittäjyyttä ja parantaa työllisyyttä

(Julkaistu Vihreät – De Gröna blogissa 16.4.2016)

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö käsitteli puoluevaltuuskunnan kokouksessa Kajaanissa pitämässään puheessa hyvinvointivaltion rahoitusta, yrittäjyyden helpottamista, ihmisten nostamista työelämään sekä Suomen tulevan kasvun lähteitä. Hän arvioi hallituksen yrittäjyys- ja työllisyyspaketin keinovalikoimaa sekä esitti julkisten investointien määrän ja kestävien hankintojen tavoitteen kaksinkertaistamista.

– Talouden ja elinkeinojen murroksessa on pidettävä ihmisistä huolta. 1990-luvun lamassa Suomi kävi läpi rankan rakennemuutoksen. Silti saimme uusia kasvun aloja, pääsimme teollisuudessakin nousuun. Nyt meidän on kyettävä uudistumaan niin, että se luo toivoa kaikille suomalaisille. Silloin liian moni ihminen jäi murroksesta sivuun, Niinistö toteaa.

Niinistö kommentoi puheessaan Sipilän hallituksen työllisyys- ja yrittäjyyspakettia, joka esiteltiin aiemmin tällä viikolla.

– Huomio on kerrankin pienemmissä yrityksissä suuryritysten sijaan. Tämä on järkevää. Juuri pieniin ja keskisuuriin yrityksiin syntyy tällä hetkellä eniten uusia työpaikkoja. Kovin suuria rakenteellisia uudistuksia hallitus ei kuitenkaan paketissaan esitä. Vaarana on, että tämä jää näpertelyksi, Niinistö huomauttaa.

Niinistö nostaa hallituksen yrittäjyyspaketista esille keinoja, joita myös vihreät ovat esittäneet työllisyyden parantamiseksi ja yrittäjyyden helpottamiseksi. Näitä ovat muun muassa kynnyksen madaltaminen yrityksen ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, työttömyysturvan käyttäminen starttirahana sekä freelancereiden, taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvan kehittäminen. Toimenpiteet ovat Niinistön mukaan oikeansuuntaisia, mutta niistä puuttuu kunnianhimoa.

Ongelmallisimmat kohdat hallituksen paketissa liittyvät Niinistön mukaan sen työllisyyslinjauksiin. Hallitus esittää työllisyyspaketissaan muun muassa työn vastaanottovelvoitteen tiukentamista sekä Työnäyte-kokeilua.

– Yrittäjiä kannustetaan. Se on hyvä. Sitä mekin kannatamme. Mutta miksi hallituksen usko ihmisiin loppuu silloin, kun he jäävät työttömiksi? Työttömille hallitus suunnittelee porkkanan sijaan keppiä, Niinistö harmittelee.

Samaan aikaan hallitus haluaa kuitenkin kokeilla perustuloa ja tätä kautta yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää.

– Vastikkeeton perustulo ja työttömyysturvan ehtojen kiristäminen on täysin ristiriitaista. Hallituksen vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee. Perustulo nostaa ihmistä tekemään haluamiaan asioita. Työttömyyden ehtojen tiukentaminen vaikeuttaa sitä. Tässä hallituksella ei näytä olevan selkeää linjaa, Niinistö ihmettelee.

Puheensa lopuksi Niinistö teki kaksi konkreettista avausta: julkisten investointien määrän ja kestävien hankintojen tavoitteen kaksinkertaistamista.

– Julkisten investointien paketti on hyvä alku, mutta 600-700 miljoonan euron investointipaketti ei riitä. Kaksi kertaa suuremmalla paketilla saisimme vauhtia myös seudullisiin raidehankkeisiin ja uusiutuvan energian käyttöönoton vauhdittamiseen. Tuplatkaa pakettinne ja ottakaa siihen mukaan energiaremonttiin tarttuminen, Niinistö vetoaa hallitukseen.

– Suomessa julkiset hankinnat ovat suuri vipuvarsi, jota ei ole vielä tarpeeksi käytetty talouden uudistamiseen. Kaksinkertaistakaa tavoitteenne, jotta Suomessa ohjattaisiin cleantechiin ja kestäviin hankintoihin 10 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista, Niinistö jatkaa.

Niinistö peräänkuuluttaa puheessaan notkeaa ja ketterää valtiota, joka luo mahdollisuuksia elinkeinoille ja yrityksille uudistumiseen.

– Esitämme hallitukselle, että älkää heikentäkö työntekijöiden asemaa vaan panostakaa täysillä perustulokokeiluun ja silpputyötä tekevien ihmisten aseman parantamiseen. Uskokaa ihmisiin. Se tuo työtä, kun tekee työn tekemisestä kannattavaa kaikille, Niinistö painottaa.

 

– –

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Ylös