4.4.2016: Verovälttely kuriin

1459779871-m-villesitaattiverovalttely

(Julkaistu Vihreät – De Gröna blogissa 4.4.2016.)

Verovälttelyn arvioidaan aiheuttavan EU:n jäsenmaille vuosittain jopa tuhannen miljardin euron verotulojen menetykset. Kokoluokka on käsittämätön. Se on suoraan pois julkisten hyvinvointipalveluiden rahoittamisesta.

Vastikään julkistettiin massiivisen tietovuodon ensimmäiset tiedot koskien panamalaista Mossack Fonseca -asianajotoimistoa. Kyseinen asianajotoimisto on auttanut asiakkaitaan piilottamaan varansa verottajalta. Sen asiakkaina on ollut suuryrityksiä, valtioiden johtajia ja huippu-urheilijoita.

Mossack Fonsecan palveluita on käyttänyt myös Nordea-pankkikonserni. Nordean Luxemburgin toimipisteen väitetään perustaneen asiakkailleen satoja veroparatiisiyhtiöitä Panamaan ja Neitsytsaarille Mossack Fonsecan avustuksella. Bulvaanien johtamien yhtiöiden hallinnoinnissa on ilmennyt lukuisia epäselvyyksiä.

Myös Suomi menettää verovälttelyn vuoksi merkittävän määrän verotuloja, jopa miljardeja euroja, vuosittain. Harmaa talous ja veroparatiisit on otettava vakavasti muuallakin kuin puheissa. Konkreettisia keinoja verovälttelyyn puuttumiseen on olemassa.

1. Avoimuutta yritysten kirjanpitoon

  • Monikansallisten yritysten tulisi pikimmiten siirtyä avoimeen maakohtaiseen tilinpäätösraportointiin, jossa yritykset jakavat maakohtaista tietoa voitoistaan ja veroistaan ymmärrettävässä ja vertailukelpoisessa muodossa. Näin voidaan vaikuttaa siihen, että verot maksetaan sinne, missä voitot syntyvät.
  • Suomen valtion enemmistöomisteisten yritysten maakohtainen raportointi on saatava kattavaksi ja sen porsaanreiät on tukittava.
  • Avoimuutta on lisättävä myös julkisilla rekistereillä yritysten tosiasiallisista omistajista, jotta tiedettäisiin, ketkä yrityksissä oikeasti toimii ja ketkä ne omistaa.
  • Viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa ollaan vihdoin siirtymässä pyyntöihin nojaavasta järjestelmästä automaattiseen tietojenvaihtoon. Tämän tiedon tulisi olla julkista muillekin kuin veroviranomaisille.

2. EU-maiden keskinäinen verokilpailu kuriin

  • Verotuksen yhteinen minimitaso esimerkiksi yritysverotuksessa tarvitaan hillitsemään keskinäistä kilpailua yritysten sijoittumisesta ja voittojen tulouttamisesta. Se parantaisi kaikkien mahdollisuutta rakentaa sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa taloutta.
  • Yritykset pyrkivät välttämään veroja optimoimalla sitä, missä voitot ja kustannukset näkyvät.  Tämän vuoksi tarvitaan yhteinen tapa laskea yritysverot.

EU on kyennyt heikosti puuttumaan jäsenvaltioiden väliseen aggressiiviseen verokilpailuun. Oman edun maksimointiin voitaisiin parhaiten puuttua jos veroasioissakin siirryttäisiin määräenemmistöpäätöksiin.

3. Ei julkisia hankintoja veroparatiisiyhtiöistä

  • EU:n hankintasäädöksiä tulee uudistaa niin, että veroparatiiseja hyödyntävät yritykset voidaan sulkea pois julkisista hankinnoista.

Poliittiset päätöksentekijät ja viranhaltijat ympäri Eurooppaa ovat olleet tietoisia verovälttelyn laajuudesta. Asiaan ei kuitenkaan ole toistaiseksi haluttu tai uskallettu puuttua sen vaatimalla tavalla. Erityisesti poliittinen oikeisto on sekä Europarlamentissa että jäsenmaissa jarruttanut veronvälttelyyn ja agressiiviseen verokilpailuun puuttumista. Se on outoa: markkinatalouteen kuuluvat reilut ja kaikille samat pelisäännöt. Kaikkein varakkaimpien etuja palveleva ja hyvinvoinnin rahoituspohjaa murentava verovälttely on enemmän riistokapitalismia kuin reilua markkinataloutta. Oikeistonkin pitää vihdoin ymmärtää tämä.

Myös Sipilän hallituksen on vihdoin ymmärrettävä verovälttelyn vakavuus hyvinvoinnin rahoittamisessa ja muutettava suuntaa. Hallitus on joutunut jo perääntymään pyrkimyksessään armahtaa ulkomaille tulojan piilottaneita armahduslailla. Suuren paineen alla hallitus perääntyi hallintarekisterin avaamisesta kotimaassa sijoittajille, mutta yhä sen uudessa lakiesityksessä hallintarekisteröinnin mahdollisuutta avataan suomalaisille ulkomaille. Myös EU:n suunnitelmia kiristää verovälttelyyn puuttumista Sipilän hallitus on toistuvasti jarruttanut. Tämä on käsittämätöntä. Tälle tielle ei Suomen hallitus voi lähteä. Sipilän hallituksen on otettava verovälttely ja harmaan talouden torjuminen on vihdoin vakavasti.

Kataisen hallitus sai kaikesta toimintaympäristön haasteista huolimatta merkittäviä parannuksia aikaan. Yritysten siirtohinnoitteluun puuttumalla verotuloja lisättiin sadoilla miljoonilla euroilla. Se oli vihreiden ja vasemmistopuolueiden yhteisen työn tulosta. Vuoden 2014 kansainvälisen veronkierron vastainen toimintasuunnitelma on hyvä. Sipilän hallituksen on nyt jatkettava sen toimeenpanoa kunnianhimoisesti.

Ei anneta periksi taistelussa kansainvälistä verovälttelyä ja veronkiertoa vastaan. Kyse ei ole vähemmästä kuin kansanvallan, tasa-arvon ja hyvinvointivaltion eloonjäämiskamppailusta.

Ylös