13.2.2016: Puhe vihreän puoluevaltuuskunnan kokouksessa 13.2.2016

Hyvät vihreät ystävät

Tänä aikana Suomi tarvitsee kokoavaa johtajuutta. Meillä on haasteita edessämme. Kyllä. Mutta yhdessä me pystymme ne ratkomaan. Me vihreät haluamme olla oppositiossa se voima, joka etsii rakentavia vaihtoehtoja.

Työn ja hyvinvoinnin luominen suomalaisille on yhä suurin tehtävämme. Suomi tarvitsee uudistuksia. Me haluamme, että ne ovat inhimillisiä ja nostavat ihmisiä. Me emme anna periksi hyvinvointivaltion unelmasta mielekkäästä työstä, terveydestä ja lastemme hyvästä koulutuksesta.

Suomen on myös ratkottava täältä turvan saaneiden kotoutuminen. Me haluamme, että se tehdään ihmisarvoa kunnioittaen niin, että tänne jäävät ihmiset voisivat osaltaan rakentaa Suomea.

Samalla he haluamme vaalia suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiriä. Pitää Suomi sellaisena, että kaikilla on täällä turvallista olla. Siksi olemme puolustaneet niin poliisille riittäviä määrärahoja kuin sitäkin, että ketään ei tässä maassa syrjitä ja kiusata.

Kun urheiluseura Tapanilan Erä järjestää turvapaikanhakijoille liikuntamahdollisuuksia, on se vain hienoa vapaaehtoistoimintaa.Tällaisen toiminnan häiritseminen on vastenmielistä rasismia,
ei maahanmuuttokritiikkiä. Pidetään nyt sentään joku tolkku tässä maassa. Kaikkien etu on se, että Suomessa ihmisille annetaan mahdollisuus.

Hyvät ystävät,

Meidän on odotettava Sipilän hallitukselta sellaista johtajuutta, joka pitää suomalaiset yhdessä.

Jossa keskeisistä arvoistamme pidetään kiinni. Yksi niistä on suomalaisten yksilönvapauksien ja vapaan liikkuvuuden puolustaminen.

Olen kasvanut itse maassa, joka avautui 1990-luvun alussa maailmalle. Muurin murtuminen, EU-jäsenyys ja ihmisten vapaa liikkuvuus oli sukupolvelleni suuri vapautumisen saavutus. Suomi oli utelias, rohkea, eteenpäinkatsova, vaikeiden lamavuosienkin jälkeen. Tällä asenteella me nousimme.

Annoimme ihmisille tilaa tehdä uutta. Myös koulutukseen ja osaamiseen panostettiin. Mutta mitä nyt tapahtuu? Hallitus on valitsemassa aivan väärää suuntaa. Olen vakavasti huolissani siitä, että hallitus on sulkemassa Suomea maailmalta.

Hallitus valmisteli uudet turvapaikkalinjaukset syksyllä, jonka pohjalta sisäministeriössä ministeri Orpon alaisuudessa on tehty uusi esitys laista perheenyhdistämisessä. Tämä lausunnoille lähtenyt lakiesitys on torjuttava. Sen maailmankuva on käsittämätön.

Jos se tulisi laiksi, valtaosa suomalaisista, jotka rakastuvat ulkomaalaiseen, eivät saisi tuotua puolisoaan eivätkä perhettään Suomeen.

Uutta esityksessä on se, että perheenyhdistämisen toimeentuloehtoa tiukennetaan turvapaikan saaneilta sekä ulotetaan se koskemaan suomalaisia.

Ehto ”turvatusta toimeentulosta” tarkoittaa arviolta sitä, että suomalaisen on tienattava vakituisesti noin 3 300 euroa kuukaudessa, jotta voi tuoda maahamme yhden aikuisen ja kaksi lasta.

Siis jopa omat lapset tai aviopuolison lapset, jos heillä ei ole Suomen kansalaisuutta, ovat tämän lain piirissä.

Esityksessä perheenyhdistämisen vaikeuttamisesta ei ole järkeä myöskään turvapaikan Suomesta jo saaneiden kohdalta.

Emmekö me ole juuri toivoneet, että tänne tulleet nuoret miehet eivät jäisi ilman perheitään maahamme? Emmekö ole juuri toivoneet, että he voisivat hankkia ammatin ja työllistyä Suomessa?

Perheenyhdistämisen ehdon tiukentaminen tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi lähihoitajan tuloilla työskentelevän maahanmuuttajan olisi lähes mahdotonta elätellä toivoa rakkaitensa saamisesta Suomeen.

Ei ole oikea viesti sanoa ihmisille, että vaikka teet parhaasi tämän maan puolesta, me emme anna sinun olla läheistesi kanssa.

Tämä esitys on käsittämättömän epäinhimillinen ja edustaa sellaista maailmankuvaa, johon en olisi uskonut keskustan ja kokoomuksen yhtyvän edes lain valmisteluvaiheessa.

Olen saanut kymmeniltä ulkosuomalaisilta viestejä, esimerkiksi Kanadasta ja Australiasta, että tämä estäisi heidän perheittensä paluusuunnitelmat Suomeen.

Miksi Suomi haluaa estää omien kansalaistensa ja näiden perheiden paluun Suomeen?

Eikö tämä esitys ole juuri esimerkki sellaisesta epätoivoisesta räpeltämisestä, jossa hallitus ylireagoi pakolaiskriisiin tavalla, jossa me kaikki häviämme?

Tämä lakiesitys on esimerkki siitä kaltevasta pinnasta yksilönvapauksien rajoittamisessa, johon harkitsematon impivaaralainen populismi voi meitä johtaa. Ja siihen Suomella ei ole varaa.

Suomi menestyy avoimena ja kansainvälisenä taloutena. Nyt tarvitaan malttia ja kokoavaa johtajuutta. Maltillisia ratkaisuja, joilla puolustetaan suomalaisia arvoja.
Tämä lakiesitys on torjuttava.

Vielä siihen on mahdollisuus. Vetoankin hallituspuolueisiin: korjatkaa linjaanne.

Hyvät ystävät,

Me vihreät haluaisimme, että Suomessa päästäisiin ratkomaan suuria tulevaisuuden haasteitamme. Että saisimme nostettua katseen turhista riidoista yhteisten ratkaisujen tekemiseen.

On kaksi elämänaluettta, joilla niitä tarvitaan kipeästi. Toinen on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden vaaliminen. Toinen on mielekkään sosiaaliturvan ja uuden työn luominen. Näissä asioissa vihreät haluaa tarjota yhteistyötään hallitukselle. Sipilän hallituksenkin etu olisi tarttua tähän yhteistyön käteen: vähemmän riitelyä, enemmän yhteisiä ratkaisuja.

Enemmän kaikkien suomalaisten yhteisen edun etsimistä. Sillä Suomi nousee.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on nyt ratkaisevassa vaiheessa. Me uskomme, että tästä voi vielä tulla hyvä uudistus. Vihreät haluaa varmistaa, että sen avulla suomalaiset saavat oikean hoidon ja saavat sen ajoissa. Silti yksityiskohdissa on oltava tarkkana.

Avainkysymyksiä uudistuksessa on seuraavat: Miten saadaan uudet sotealueet tehokkaiksi kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjiksi? Silloin puhutaan rajapinnoista kuntien tehtäviin sekä valtakunnallisen ohjauksen järjestämisestä.

Miten yksityiset palvelut täydentävät yhtenäistä palveluketjua osana kokonaisuutta, eivätkä hajota sitä? Silloin on varmistettava se, että valinnanvapaus on aidosti asiakkaan valinnanvapautta, ei yritysten. Ja sen hinnoittelu on tehtävä sellaiseksi, että se ei kannusta yksityistä sektoria ylihoitoon ja sitä kautta johda ylisuuriin kustannuksiin ja rahojen valumiseen terveysfirmojen taskuihin.

Nämä ongelmat voidaan ratkoa, mutta se edellyttää terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen asiantuntijuuden asettamista ideologioiden edelle. Hallituksen ei kannata kahmaista liian suurta suupalaa kerralla. Niitä virheitä on jo tehty. Siksi maakuntauudistus kannattaa tehdä palvelemaan pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisua. Me vihreät kannatamme myös demokraattista väliportaan hallintoa.

Tässä vaiheessa maakuntien kontolle kannattaa kuitenkin siirtää lähinnä vain joitain kuntien tehtäviä sekä elinkeinojen edistämisen tehtäviä valtion aluehallinnosta. Sen lisäksi on mietittävä suurten kaupunkiseutujen erillisiä tarpeita. Vaativat ympäristönsuojelun viranomaistehtävät kuuluvat ehdottomasti valtion aluehallinnolle, kuten myös muutkin enemmän valvontaa painottavat tehtävät.

Kokemukset esimerkiksi Talvivaaran yhteydessä tapahtuneista virheistä painottavat sitä, että riippumaton ympäristöhallinto on suomalaisten ehdoton yleinen etu. Sitä ei saa alistaa maakuntiin, jossa edistetään myös elinkeinoja – siinä on vakava intressiristiriidan vaara.

On hyvä, jos tässä yhteydessä saadaan korjattua aiemmat virheet ja saadaan koko ympäristöhallinto yhden katon alle.

Parasta olisi, että tulisi yhteinen valtakunnallinen ympäristövirasto aluetoimipisteineen. Toinen vaihtoehto on toteuttaa se ympäristöministeriön ohjaamana osana aluehallintovirastoa. Tätä ehdotti myös selvitysmies Tarasti.

Lisäksi maakuntahallinnon rakentamisessa on tunnistettava suurten kaupunkiseutujen tarpeet. Tämä hallitus on toistaiseksi keskittynyt lähinnä pienten kuntien ongelmien ratkaisemiseen. Sen alle on unohtunut suurten kaupunkiseutujen maankäytön, joukkoliikenteen ja palvelujen kehittämisen merkitys koko Suomen tulevaisuudelle.

Jos metropolialueen asumisen hintaa ei saada alas ja tarjontaa lisää, jos joukkoliikennettä ei saada tehokkaammaksi ja enemmän raiteille, jos kaavoitusta ei paremmin mietitä seudullisena kokonaisuutena, menettää Suomi suuresti talouden tuottavuutta ja talouskasvua.

Tällä hetkellä missään rakenteissa ei kyetä näitä ongelmia tehokkaasti ratkomaan. Ei kunnissa, eikä valtion tehtävissä. Siksi maakuntaratkaisussa on mietittävä näitäkin tehtäviä ja niiden järjestämistä.

Hyvät ystävät,

Meidän on helpotettava ihmisten pääsyä työelämään. Nykyinen sosiaaliturvamme luokittelee ihmisiä. Monet joutuvat nöyryyttävästi anomaan elantoa, toiset jäävät väliinputoajaksi, kolmansien ei kannata tehdä kannustinloukkujen takia työtä.

Suomi tarvitsee uudistuksia, jotka luovat toivoa. Sellainen on keväällä linjattava perustulokokeilu.

Perustulo voi tuoda suomalaisen sosiaaliturvan 2010-luvulle. Hyvin toteutettu perustulo
poistaa epävarmuutta ja köyhyyttä, lisää ihmisten elämänhallintaa, tekee työn tekemisen aina kannattavaksi, helpottaa yrittäjyyttä ja itsensätyöllistämistä, sekä lisää mielekkäästi työn määrää.

Vihreät haluaa olla mukana suunnittelemassa perustulokokeilua. Sen on oltava riittävän kattava ja oikeudenmukainen.

Meidän kaikkien yhteinen etu on se, että kokeilu onnistuu. Sen jälkeen perustulon käyttöönottamisesta voidaan tehdä päätös jo lähivuosina.

Jo nyt perustulokokeilu on luonut sellaista Suomi-kuvaa mitä me vihreät haluamme tämän maan olevan. Eteenpäinkatsova, talouden ongelmia ihmisten tarpeista ratkova maa. Inhimillinen, jokaisen ihmisen arvoa ja työelämän ongelmia mielekkäästi ratkova maa. Toivoa luova, maa joka ei anna periksi haasteiden edessä.

Rakkaat ystävät,

Suomi on ollut suunnannäyttäjä monessa maailmalle. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Kansaneläke. Peruskoulu. Äitiyspakkaus. Ei anneta periksi näköalattomuudelle. Ei anneta periksi lyhytnäköisille koulutusleikkauksille, ihmisten yksilönvapauksien rajoittamiselle tai
sulkeutumiselle.

Me vihreät haastamme hallitusta rakentamaan suomalaisille toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Me haluamme, että me Suomessa pidämme kestävistä arvoista kiinni.

Tämä maa nousee, jos pidämme huolta sen ihmisistä; tasa-arvosta, lasten koulutuslupauksesta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista.

Suomi voi jälleen olla suunnannäyttäjä muille. Tartutaan tilaisuuteen.

Ylös