9.2.2016: Puhe 9.2. pääministerin ilmoituksesta hallituksen politiikasta 2016

Arvoisa puhemies,

Me suomalaiset päätämme itse omasta kohtalostamme.

Suomen itsenäistyttyä ja kansalaissodan jälkeen tehtiin se valinta, että maatamme lähdettiin rakentamaan yhdessä. Suomelle tehtiin edistyksellinen perustuslaki. Köyhiä lähdettiin nostamaan köyhyydestä. Vain kymmenen vuotta sodan jälkeen hävinneen osapuolen edustajia pääsi hallitusvaltaan. Toisen maailmansodan ajankin suomalaiset pitivät yhtä. Sodan jälkeen sotakorvaukset maksettiin ja maa teollistettiin yhdessä. Alkoi aika, jolloin Suomi vaurastui ja päätti liittyä pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden joukkoon.

Nämä teot eivät olleet sattumia. Ne vaativat johtajuutta, ne vaativat ihmisten kokoamista yhteen. Silloiset päättäjät halusivat tehdä Suomesta parempaa jälkipolville.

Me suomalaiset päätämme itse kohtalostamme.

Myös tänä päivänä.

 

Arvoisa puhemies,

Suomi on suurten murrosten edessä. Taloutemme ei ole noussut muun Euroopan tahtiin. Rakennemuutos elinkeinoissa on haastava. Ihmisten epävarmuus tulevasta on kasvanut. Mitä tapahtuu lastemme kouluille? Miten saan varmistettua toimeentulon perheelleni?Miten Suomesta tulee hyvä koti myös täältä turvan saaneille?

Näihin haasteisiin vastatessamme tarvitsemme kokoavaa johtajuutta. Kyllä, meillä on haasteita edessämme. Mutta me pystymme ne yhdessä ratkomaan. Meidän päättäjien tehtävä on tehdä sellaisia päätöksiä, joilla me nostamme ihmisiä työelämään,  annamme jokaiselle lapselle hyvän oppimispolun ja koulutuksen, nostamme suomalaisen tieteen ja osaamisen maailman huipulle, autamme niitä, joilla on jo nyt maassamme vaikeinta pärjätä, vaalimme ympäristön tilaa ja kansallista luontoperintöämme, ja uudistamme elinkeinojamme edelläkävijöiksi.

Nyt ei ole aika pelotella ihmisiä ”Kreikan tiellä”. Nyt ei ole aika irtisanoa ihmisiä tuhansittain korkeakouluistamme tai rajoittaa lastemme mahdollisuutta yhdenvertaiseen varhaiskasvatukseen. Nyt ei ole aika leikata asioista, jotka ovat koko tulevaisuutemme peruskivi. Nyt ei ole aika repiä ja hajottaa – ja kutsua sitä uudistamiseksi.
Me tarvitsemme sellaisia päätöksiä, joilla luodaan suomalaisille tulevaisuudenuskoa. Luottamusta siihen, että lapsellani voivat olla asiat huomenna paremmin.

 

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä odottaa näiltä valtiopäiviltä kykyä rakentaa parempaa huomista suomalaisille. On monia asioita, jotka yhdistävät meitä. Toivomme, että hallitus keskittää tarmoaan yhä enemmän niihin asioihin. Me olemme siinä valmiita yhteistyöhön.
Meidän on helpotettava ihmisten pääsyä työelämään. Nykyinen sosiaaliturvamme luokittelee ihmisiä. Monet joutuvat nöyryyttävästi anomaan elantoa, toiset jäävät väliinputoajaksi, kolmansien ei kannata tehdä kannustinloukkujen takia työtä. Suomi tarvitsee uudistuksia, jotka luovat toivoa.

Sellainen on keväällä linjattava perustulokokeilu. Perustulo voi tuoda suomalaisen sosiaaliturvan 2010-luvulle. Hyvin toteutettu perustulo poistaa epävarmuutta ja köyhyyttä, lisää ihmisten elämänhallintaa, tekee työn tekemisen aina kannattavaksi, helpottaa yrittäjyyttä ja itsensätyöllistämistä, sekä lisää mielekkäästi työn määrää.

Vihreät haluaa olla mukana suunnittelemassa perustulokokeilua. Sen on oltava riittävän kattava ja oikeudenmukainen. Meidän kaikkien yhteinen etu on se, että kokeilu onnistuu. Sen jälkeen perustulon käyttöönottamisesta voidaan tehdä päätös jo lähivuosina.

 

Arvoisa puhemies,

Toinen suuri edistysaskel voi olla sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Vihreät haluaa varmistaa, että sen avulla suomalaiset saavat oikean hoidon ja saavat sen ajoissa. Samalla historiallinen maakuntien demokratiauudistus on tehtävä huolella.

Kolmantena haluan nostaa esille elinkeinojemme uudistamisen. Me tarvitsemme lisää yrittäjyyttä ja edelläkävijyyttä. Suomi tarvitsee julkisia investointeja, Raide-Jokerin ja Tampereen pikaraitiotien tapaan.

Suomi tarvitsee myös energiaremonttia. Tänä keväänä tarvitaan hallitukselta kannustimet uusiutuvan energian vauhdittamiseksi. Vihreät ehdottaa huutokauppaa keinona energiaremontin vauhdittamiseksi. Meidän on otettava suomalainen osaaminen ja teknologia käyttöön. Aurinko, bioenergia, tuuli ja energiatehokkuus ovat jo nyt suuria maailmantalouden menestystekijöitä.

 

Arvoisa puhemies,

Suomi on ollut suunnannäyttäjä monessa maailmalle. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Kansaneläke. Peruskoulu. Äitiyspakkaus. Ei anneta periksi näköalattomuudelle. Haastamme hallitusta rakentamaan suomalaisille toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Me voimme jälleen olla suunnannäyttäjiä muille: Perustulo. Hyvinvointipalvelut. Energiaremontti.

Tartutaan tilaisuuteen.

 

 

Katso tästä video puheesta.

Ylös