19.2.2016: Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen vaarantaa yksilönvapauksia

(Julkaistu Turun Sanomissa 19.2.2016.)

Olen kasvanut maassa, joka avautui 1990-luvun alussa maailmalle. Berliinin muurin murtuminen, EU-jäsenyys ja ihmisten vapaa liikkuvuus olivat sukupolvelleni suuri vapautumisen saavutus. Suomi oli utelias, rohkea ja eteenpäin katsova vaikeiden lamavuosienkin jälkeen. Tällä asenteella me nousimme.

Sisäasiainministeriössä valmistellaan parhaillaan perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamista. Olen vakavasti huolissani siitä, että hallitus on sulkemassa Suomea maailmalta.

Uutta on se, että myös Suomen kansalaisten vapautta suunnitellaan rajoitettavan. Suomalaisten on lakiluonnoksen mukaan oltava hyvin toimeentulevia, jotta he kykenevät tuomaan perheensä Suomeen, jos he eivät ole suomen kansalaisia.

Voi edellyttää selvästi yli 3 000 euron vakituisia kuukausituloja, jotta saisi tuoda maahan puolisonsa ja kaksi lasta. Tähän ei esimerkiksi lähihoitajan, bussikuskin tai lastentarhanopettajan palkka riittäisi lähimainkaan.

On käsittämätöntä, että Suomi haluaisi näin vaikeuttaa omien kansalaistensa puolisoiden tai perheiden tuomista Suomeen. Olen saanut kymmeniltä suomalaisilta, esimerkiksi Kanadasta ja Australiasta, palautetta siitä kuinka lakimuutos vaarantaisi heidän perheensä paluusuunnitelmat. Monen nuoren parin osalta se myös vaarantaa suhteen tulevaisuuden. Ei ole valtion tehtävä puuttua rakkauteen.

Olisi myös erikoista, että samalla kun haluamme maahanmuuttajia töihin rakentamaan maatamme ja paikkaamaan eläköityvää työvoimaamme, vaikeuttaisimme työperäistä maahanmuuttoa näin järjettömillä tavoilla.

Lyhytnäköistä olisi myös entisestään kiristää turvapaikkaa Suomesta hakeneiden ihmisten mahdollisuuksia perheidensä yhdistämiseen. Heille rajoitukset ovat jo nykyisellään varsin tiukkoja.

Jo riittämiin olemme kuulleet, kuinka monen mielestä on ikävää, että Suomesta turvapaikkaa hakevista niin suuri osa on nuoria miehiä. Miksi nyt siis haluttaisiin tehdä entistä vaikeammaksi se, että he saavat tänne kriisien keskeltä myös perheensä? Muutos heikentäisi lasten ja naisten asemaa.

Huoli Suomesta turvapaikkaa hakeneiden ja oleskeluluvan saaneiden onnistuneesta kotoutumisesta on varsin heppoinen, jos ei ymmärretä sitä, miten oman perheen turvaan saaminen auttaa ihmistä sopeutumaan uuteen elämään ja juurtumaan osaksi yhteiskuntaa. Haluamme kannustaa oleskeluluvan saaneita työllistymään ja kouluttautumaan: minkä viestin annamme, jos esimerkiksi hoitoalalle kouluttautuva ei voi ansioillaan ikinä saada perhettään Suomeen?

Historiamme osoittaa, että Suomi menestyy parhaiten avoimena, kansainvälisenä ja ihmisistään huolta pitävänä maana. Nyt jos koskaan kaivataan malttia ja kokoavaa johtajuutta.

Esitys perheenyhdistämisen ehtojen tiukentamisesta on esimerkki siitä kaltevasta pinnasta, johon harkitsematon impivaaralainen populismi voi meitä johtaa. Ihmisten vapauksia rajoitetaan yhä laajemmin, muureja nostetaan ja pieni- ja keskituloiset jäävät heikompaan asemaan. Siihen Suomella ei ole varaa.

Vetoankin sisäministeri Petteri Orpoon ja hallituspuolueisiin: korjatkaa linjaanne.

Ville Niinistö

Vihreiden puheenjohtaja

Ylös