2.12.2015: Voitto avoimuuden puolesta – valtiovarainministerin tilinteon hetki

(Julkaistu Vihreät – De Gröna blogissa 1.12.2015.)

Kokoomuksen valtiovarainministeri Alexander Stubbin hartiavoimin ajama arvopapereiden hallintarekisterihanke kaatui tänään. Se on avoimen yhteiskunnan ja reilun markkinatalouden voitto.

Ministeri Stubbin viranomaisten veronkiertoon liittyviä huolia väheksyvä ja vääristelevä tapa valmistella asiaa jättää silti jälkeensä vakavan varjon. Kokoomusta lähellä olevien intressipiirien asian ajaminen tällä tavalla herättää epäilyksen lainvalmistelun luotettavuudesta. Siksi ministerin on tultava eduskunnan eteen antamaan selvitys asiasta. Hänen luottamuksensa on punnittava.

Hallintarekisterin avaaminen kotimaisille omistuksille olisi helpottanut veronvälttelyä. Se olisi heikentänyt mahdollisuuksia saada tietoa elinkeinoelämän ja politiikan päättäjien osakeomistuksista. Demokratiaan kuuluva vallanpitäjien valvonta olisi heikentynyt.

Viime hallituskaudella vihreät oli keskeisesti neuvottelemassa hallituksen kantaa EU:n arvopaperikeskusasetukseen. Turvasimme Suomelle mahdollisuuden jatkaa julkisuutta pörssiomistuksissa ja viranomaisten hyvää tiedonsaantia. Suomen ei siis ollut pakko ottaa käyttöön hallintarekisteröintiä. Tänään sen myönsi vihdoin myös valtiovarainministeri Stubb.

Kiitokset ihmisille ja medialle, jotka olivat valppaana haastamassa kokoomuksen intressipiirien asiaa voimakkaasti ajanutta valtiovarainministeri Stubbia. Avoimuuden puolustaminen on tärkeä arvo, kuten myös veronkierron ja verovälttelyn torjuminen. Talouden ja elinkeinoelämän päättäjien omistusten on oltava avoimia: avoin omistus lisää myös yritysten ja sijoittajien tietoa ja vähentää markkinariskiä. Se on reilua markkinataloutta.

Pääministeri Sipilä ilmoitti, että hallitus ei aio antaa ministeri Stubbin menettelystä ja hallintarekisterin valmistelusta selkoa eduskunnalle oma-aloitteisesti. Mielestäni hän jättää käyttämättä tilaisuuden osoittaa suomalaisille, että hallitus ottaa vakavasti hallintarekisterin valmisteluun liittyvät huolet. Hallitus ja kukin ministeri vastaavat asioiden valmistelusta, eikä tällaisia sulkeutuneita käytäntöjä voi hyväksyä. Asiaa ei voi vain painaa villaisella.

Siksi tulemme yhdessä muiden oppositiopuolueiden kanssa pitämään huolen, että ministeri Stubb tulee tavalla tai toisella vastaamaan eduskunnan kysymyksiin: miten hallintarekisteriä valmisteltiin, miksi valmistelu oli niin sulkeutunutta, miksi lobbareiden tekstejä otettiin sellaisinaan lakiluonnokseen, miksi toimittajia valikoitiin sekä miksi ministeri Stubb antoi eduskunnalle harhaanjohtavaa tietoa esimerkiksi viranomaisten näkemyksistä. Tämän selvityksen on ansainnut myös Suomen kansa. Samalla voidaan punnita ministeri Stubbin poliittinen luottamus eduskunnassa. Se on reilu tapa siivota pöytää ja, toivottavasti, ottaa oppia tapahtuneesta.

Vihreille asiassa tärkeintä on avoimuus, harmaan talouden torjunta ja reilun markkinatalouden edistäminen. Hallintarekisterin kaatuminen on hyvä alku. Seuraavaksi on varmistettava, että avoimuutta puolustava linja jatkuu niin kotimaan kuin Euroopan unionin politiikassa.

Sipilän hallituksen on jatkettava edellisen hallituksen kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman toimeenpanoa. Suomen on myös tuettava EU:ssa avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä verokysymyksissä ja arvopaperiomistuksissa. Monikansallisten suuryritysten julkinen, pakollinen maakohtaisen raportoinnin edistäminen on käsillä juuri nyt.

Kabinettipolitiikan aika on ohi. Avoimeen, nykyaikaiseen demokratiaan kuuluvat läpinäkyvä valmistelu ja selkeät perustelut päätöksille. Sipilän hallituksen on aika uudistaa toimintatapansa tälle vuosituhannelle.

Ylös