4.12.2015: Leikkaukset koulutuksesta leikkauksia tulevaisuudesta

(Julkaistu Turun Sanomissa 4.12.2015.)

Koulutus on se asia, josta Suomi tunnetaan. Sivistys on osa kansallista kertomustamme. Ainoastaan korkealla osaamisella pieni maa on voinut pärjätä globaalissa kilpailussa.

Suomessa voi olla ylpeä siitä, että kenellä tahansa on aidosti mahdollisuus saada niin laadukasta varhaiskasvatusta kuin korkeakoulutustakin perhetaustasta tai varallisuudesta riippumatta. Suomalaisen peruskoulun menestystarinaan tullaan tutustumaan kauempaakin.

Siksi on hämmästyttävää, että keskustan, kokoomuksen ja Perussuomalaisten hallitus on valinnut juuri koulutuksen ja tutkimuksen yhdeksi suurimmista leikkauskohteistaan. Koulutuksesta leikataan tämän hallituskauden aikana vuositasolla miljardi euroa. Tämä on arvovalinta, jota emme voi hyväksyä.

Leikkauksia perustellaan sillä, että leikata täytyy, sokealla vauhdilla ja seurauksista välittämättä. Todellisuudessa leikkauksille on vaihtoehtoja.

Vihreät ovat esittäneet, että koulutusleikkaukset korvattaisiin leikkaamalla ympäristölle haitallisista tuista. Hallituksen ensi vuodelle kaavailemat 200 miljoonan euron koulutusleikkaukset voitaisiin korvata pienentämällä verottomia kilometrikorvauksia ja alentamalla työmatkavähennystä.

Kokoomuslainen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen lähestyi suomalaisia korkeakouluja avoimella kirjeellä, jossa hän vaati parempia tuloksia yhä pienemmillä resursseilla.

Samaa vaaditaan myös päiväkodeilta, joiden ryhmäkokoja kasvatetaan samalla, kun päiväkodin opettajien ja lastenhoitajien työehtoja yksipuolisesti heikennetään.

Talouskurimuksessa kamppailevat yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat todellisuudessa kiristäneet vyönsä jo äärimmäisen tiukalle. Turun yliopiston ministeriöltä saama rahoitus vähenee ensi vuodelle arviolta noin yhdeksän miljoonaa euroa. Helsingin yliopisto on ilmoittanut vähentävänsä jopa 1200, Aalto-yliopisto 350 ja Åbo Akademi enintään 154 henkilöä. Tällaiset leikkaukset eivät voi olla näkymättä koulutuksen ja opiskelijoiden arjessa.

Hallinnosta ei löydy enää juuri tehostettavaa. Seuraavaksi korkeakoulujen täytyy leikata opetuksesta ja tutkimuksesta.

Tähän Suomella ei ole varaa. Tulevan kasvun eväitä ei kannata syödä nyt.

Hallituksen kaavailemat päivähoito-oikeuden rajaukset työttömien lapsille ovat törmänneet kunnissa ihmisten vastarintaan. Myös Turussa kaupunginvaltuusto päätti noudattaa nykyistä varhaiskasvatuslakia eli säilyttää subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja nykyiset ryhmäkoot.

Samalla nämä hyvät päätökset kuitenkin asettavat suomalaiset lapset keskenään eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen.

Hallitus on jo perunut joukon huonosti harkittuja esityksiään eläkeläisten asumistuen leikkauksesta pahimpiin työelämäpaketin heikennyksiin. Vetoammekin Juha Sipilän hallitukseen ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasoseen: Tehkää samoin myös koulutussäästöjen kohdalla.

Säilytetään Suomen asema koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja sivistyksen edelläkävijänä.

Ville Niinistö
Vihreiden puheenjohtaja

Saara Ilvessalo
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja

Ylös